Svatobořice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Něnička, 07.01.2012
Umístění: Svatobořice, Hlavní
Nápis:
Levá deska:
KYNĚRA CYRIL 1914
KOSÍK JOS. 1915
FIALA JOS. 1914
BIMKA JAR. 1916
KOSTIHA FRANT. 191?
PEKÁREK FRANT. 191?
VLACHOVSKÝ IGNÁC 1915
REGMUND ??? 191?
VRBÍK PETR 1915
ŠŤASTNÝ JOS. 191?
KOUDELA ??? 191?, NETROUFAL RUD. 191?

Pravá deska:
JAHODA JAN 1916
BRHEL JOS. 1918
JNGR JAN 1917
BRHEL THEOD. 1918
INGR JOS. 1917
JAHODA TOM. 1918
VLACH JOS. 1917
LÉVEK FRANT. 1918
MACEK ISID. 1917
BUŠTÍK FRANT. 1918
JUNÁŠEK ANT. 1917
KOLÁČEK FRANT. 1920

Spodní deska:
Není čitelná

Na přední straně obloukem:
Tu mnohý padl,vzpomínej,za drahou vlast.Tu mnohý padl rek a mnoho za ním vzpomínek ... Ježíši,kníže pokoje,smiluj se nad námi.
Dole na podstavci: K uctění památky padlých a zemřelých z církve římskokatolické ...
Na zadní straně: Postaven a posvěcen Léta Páně 1922
Poznámka:

část textu nečitelná


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6210-13901
Pomník přidal: Petr Něnička, MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA
Příprava dat: Petr Válek

Památník a muzeum internačního tábora ve Svatobořicích

Autor: Brigita Petrášová, 11.12.2018
Umístění: Svatobořice, Vrbátky, před koncem obce směrem na Kyjov
Nápis:
PAMÁTNÍK
LÁGR SVATOBOŘICE
1914-1949
Poznámka:

Internační tábor Svatobořice byl založen vládou Rakouska-Uherska během první světové války jako tábor pro uprchlíky před ruskou frontou. V letech 1914–1920 jím prošlo více než 7 000 osob ukrajinské, rusínské, polské národnosti a židovského vyznání. Mezi válkami sloužil jako chudobinec a transitní tábor pro vystěhovalce ze Slovenska.
Po !Mnichovu 1938" byl používán jako internační tábor pro „osoby nespolehlivé pro stát“. V roce 1942 začal být používán pro příbuzné uprchlých Čechů. Oficiálně byl zřízen ve Svatobořicích internační tábor (Internierungslager Swatoborschitz Bez. Gaya). Bylo zatčeno 1 100 osob v Čechách a 800 na Moravě. V táboře byli internováni i židé, postupně převážení do jiných koncentračních lágrů na smrt.
Tábor byl sice střežen četnictvem, ale měl všechny atributy koncentračního tábora – čtyřmetrový plot s třemi vrstvami ostnatého drátu, strážní věže, světlomety a mučení. Za období internace prošlo lágrem kolem 3 500 vězňů. Byly zde vězněny i děti rodičů popravených za heydrichiády.
Po osvobození Rudou armádou zde byli vězněni kolaboranti a němečtí zajatci. V roce 1948 byl tábor vyprázdněn a sloužil pak přechodně pro demokratické Řeky, kteří přišli do Československa z Řecka v roce 1950.
7. října 2017 byly na místě tábora otevřeny památník a muzeum.
(zdroj: cs.wikipedia.org )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'27.3'' E17°6'3.4''
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Něnička, 29.06.2009
Umístění: Svatobořice, Vrbátky, před mateřskou školou
Nápis:
Poutníče,zvěstuj Lacedaemonským,my že tuto ležíme,jak zákony kázaly nám ...

ANTL LAD., BUŠTÍK FRANT., BIMKA JAKUB, BRHEL JOS.ml., BRHEL JAR., BRHEL JOS.st., BRHEL TEOD., FIALA JOS., KYNĚRA CYR., KOBYLKA JOS., KLVAŇ PETR, KOUDELA JAN, KOSTIHA FRANT., KONOPKA JOS., KUTIL FRANT., KUTIL ANT., KOSÍK JOS., KONEČNÝ JOS., KOLÁČEK FR., JNGR JAN, JNGR JOS., JAHODA JAN, KŘEN OTTO, JAHODA TOM., JUNÁŠEK ANT., LÉVEK FRANT., MASTIHUBA JOS., MANČÍK KAR., NĚMČANSKÝ AL., NĚMČANSKÝ JAN, NOVOTNÝ FR., NOVÁK FRANT., NETRŮFAL RUD., PLUHÁČEK ANT., MACKŮ FRANT., PEKÁREK FR., REGMUND JAN, SRUBIAN ANT., Dr.ŠEVČÍK PAV., ŠMÍD MART., SKLENÁŘ JAN, ŠŤASTNÝ JAK., ŠŤASTNÝ JOS., VLACHOVSKÝ JG., VLACH JOS., VRBÍK PETR

Padlým našim synům velké doby 1914-1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6210-13871
Pomník přidal: Petr Něnička, MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA
Příprava dat: Petr Válek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Něnička, 29.06.2009
Umístění: Svatobořice, Vrbátky, u cesty na okraji obce
Nápis:
1942-1945
V TĚCHTO MÍSTECH BYL
V LETECH NACISTICKÉ
POROBY NAŠICH NÁRODŮ
INTERNAČNÍ TÁBOR
NEZAPOMENEME
Poznámka:

Tábor vznikl během 1. světové války pro ubytování uprchlíků, na začátku 2. světové války. Sloužil pro shromažďování Židů z okolí před transporty, v průběhu války pak jako internační tábor rodiných příslušníků našich letců v zahraníčí.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6210-13872
Pomník přidal: Petr Něnička, MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA
Příprava dat: Petr Válek