Nový Dům

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 03.10.2014
Umístění: Nový Dům, zahrada před bývalou školou, na příjezdu od Rakovníka
Nápis:
1914 - 1918


ŠTĚPÁN BENEŠ
BOHUSLAV ČERMÁK
LADISLAV ČERNÝ
VÁCLAV KINDL
FRANTIŠEK KORF
VÁCLAV KORF
JOSEF KROB

JAROSLAV KUKLA
FRANTIŠEK KYNCL
ALOIS MENCL
EMIL RAIS
JAN ROHLA
FRANTIŠEK RYSKA
EMIL ŠNOBL
Poznámka:

jména obětí částečně poškozená přírodními vlivy, vytesané jméno František Kyncl je vedeno evidencí CEVH, s drobnou odchylkou, František Kincl


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-02430
Souřadnice: N50°05'20.73'' E13°49'38.88'' (střed zahrady)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 03.10.2014
Umístění: Nový Dům, zahrada před bývalou školou, na příjezdu od Rakovníka
Nápis:
NA PAMĚŤ PĚTI VOJÍNU
RUDÉ ARMÁDY
KTEŘÍ ZEMŘELI
V OBVODU NAŠÍ OBCE
V KVĚTNU 1945
A JSOU POCHOVÁNI
NA ZDEJŠÍM HŘBITOVĚ


ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Bezejmenný hrob zemřelých s nápisem uchyceným na hřbitovní zdi je umístěn za kostelem sv. Máři Magdalény.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-02444
Souřadnice: N50°05'20.73'' E13°49'38.88'' (střed zahrady)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník N. C. Nikolov

Autor: Marek Lanzendorf, 05.12.2016
Umístění: Nový Dům, poblíž osady, na spojce mezi silnicemi 236 a 227
Nápis:
N.N.CEKOVA
MLADŠÍHO .......
..ULHARSKÉ L..OVÉ AR...
NAROZENÉHO 19..
..EŘNĚ .....ŽDĚNÉHO 9.9.19..
PŘI ....NACIO.....POMO...SSR
1968
1973
(deska poškozena)

старшина
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
14 IX 1947 - 9 IX 1968
(deska opřena vzadu o pomník)
Poznámka:

- mladší seržant Nikola Cvetkov Nikolov (na pomníku je jeho jméno uvedeno nesprávně)
- příslušník 22. motostřeleckého pluku, bulharské okupační armády.
- více na http://www.military.cz/accessories/Nikolov/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2121-2410
Souřadnice: N50°5'31.76'' E13°50'46.92''
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Jaromír Ulč

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 03.10.2014
Umístění: Nový Dům, hřbitov, u kostela sv. Máři Magdalény
Nápis:
ing. JAROMÍR ULČ
PODLUKOVNÍK ČSLA
* 20.2.1918 † 10.7.1969

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°05'23.16'' E13°49'39.80'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 03.10.2014
Umístění: Nový Dům, hřbitov, u kostela sv. Máři Magdalény
Nápis:
1945

ZDE TIŠE SPÍ
PĚT VOJÍNŮ
RUDÉ ARMÁDY

(zeď hřbitova)
ZA NIMI JSOU TROSKY MĚST A LIDSKÝCH PRAHŮ,
VŠAK TEN, KDO ZACHRÁNIL NÁM PRAHU,
JE STÁLE MEZI ŽIVÝMI, ZPÍVÁM ZPĚV MÍRU.
V. NEZVAL
Poznámka:

Pomník pěti zemřelých vojáků Rudé armády se nachází v zahradě bývalé školy.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-02431
Souřadnice: N50°05'23.16'' E13°49'39.80'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob mušketýr Martin

Autor: Milan Lašťovka, 22.08.2019
Umístění: Nový Dům, hřbitov u kostela Sv. Máří Magdaleny
Nápis:
MARTIN, z příkazu KARLA IV.
MUŠKETÝR 1346 AŽ 1376
PŘI KAPLI "NA LOUŽI".

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'23.27'' E13°49'40.26'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Josef Černý a kenotaf Ladislav Černý

Autor: David Kosina, 01.10.2015
Umístění: Nový Dům, hřbitov za kostelem sv. Máří Magdalény, napravo od hrobu vojáků RA
Nápis:
Zde dříme věčný sen
náš milovaný syn
Josef Černý
učitel,
*10. listopadu 1889,
+13. dubna 1919 v Broumech.

Bratr Ladislav
zahradník,
*12. listopadu 1887 +18. října 1918,
odpočívá v dálné Francii.

NA SHLEDANOU V DÁLNÝCH VÝŠINÁCH!
RODIČE.
Poznámka:

Josef Černý - narozen 10.11.1889 v Krušovicích. Syn Emila Černého, řídícího učitele v Novém Domě.
Byl příslušníkem c.k. domobraneckého pěšího pluku č. 35. Zemřel 13.4.1919 v Broumech čp 89, v okrese Beroun, na zápal plic.
zdroj: Osudy v kameni (Raport, 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'23.16'' E13°49'39.8'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina