Borotín

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 20.05.2006
Umístění: Borotín, na návsi
Nápis:
NAŠIM PADLÝM 1914 + 1919

Z BOROTÍNA:
PACHTA VÁCL., TŮMA FERD., VANZURA JOS., DOHNAL K., LACHOUT VÁCL., SIKA ANT., HONSA FR., CHOMOUT J. Č. 62, CHOMOUT J. Č. 68, JINDRÁK JAN, VACH ANT., ZOUL FR., ZOUL ANT., HÁJEK JINDŘ., BROŽ VÁCL., VOTÁPEK FR., DŘIZAL FR., FABIAN JOS., ŠMEJKAL VÁCL., KŘEMEN EMER., CHOTOVINSKÝ J., KŘEMEN VÁCL., KŘEMEN FR., JANZA JAN, ZACHARIÁŠ R., BAR R., KLEJNA VINC., SEKAL VÁCL., VOBINUŠKA FR., ALTMAN JOS., HOUŠKA JOS., SEKÝT JINDŘ., ANDĚL JINDŘ., VITERNA J., SVATOŠ JAR., ŘEHÁK JOS., BROŽ J., SKÁLA JINDŘ., URBAN JOS., MACHUTA JOS., MAŇÁK JOS., LACHOUT FR., ŠETELÍK FR., SKÁLA JOS., ŽIVNŮSTKA FR.,

Z K. LHOTY:
ŘEŽÁBEK JAR., BULFÍNEK FR., ŘEŽÁBEK FR., POPELKA LUDV., KRÁL FR.

ZE SMRKOVA:
NOVÁK FR., VOSTŘÁK FR.

Z KOSTELCE:
OTRADOVEC K., OTRADOVEC K., VACH JOS., DUŠEK FR., PALEČEK ANT.

Z PIKOVA:
MÍKA FR., MAŇÁK JOS., PROCHÁZKA

MUČEDNÍKŮM ZA SVOBODU 1939-1945
HRONEK KAREL, PÍGL JAN, STEIDLOVÁ BOŽ., VANŽURA FRANT., VYČICHL FRANT., ZACHARIÁŠ FRANT., ZACHARIÁŠ MIR.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3112-27008
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 20.05.2006
Umístění: Borotín
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝM HASIČŮM

HONSA FR.
BROŽ V.
ŠMEJKAL V.
VOTÁPEK FR.
SEKAL V.
ANDĚL JIN.
VOBINUŠKA FR.
BROŽ JAN IT.LEG.

1914 - 1918
Poznámka:

1. světová válka přinesla velké utrpení především obyčejných lidí, miliony mužů byly vehnány na zákopů kruté války. Byli mezi nimi i dobrovolní hasiči. Všichni bojeschopní muži od 18 do 50 let museli narukovat. Vojenskou uniformu muselo obléknout 85 tisíc dobrovolných hasičů z Čech i z Moravy. Odchod členstva v produktivním věku a vedoucích činovníků na frontu citelně narušil činnost hasičských sborů. Mimo jiné Zemská ústřední hasičská jednota království českého 1. srpna 1914 vydala nařízení, podle něhož se musely narychlo tvořit ženská družstva, dívčí i jinošské družiny nebo pomocné skupiny z členů jin ý ch spolků. V nejednom případě bylo nutné do hasičské služby povolat i starce. Národy vysílené válkou toužebně vyhlížely konec krutého celosvětového konfliktu. Dočkaly se ho 11. listopadu 1918. Na válečných frontách padly miliony vojáků a zemřely miliony civilistů lidí. Z 85 000 tisíc hasičů, kteří z českých zemí narukovalo, padlo více než 11 000 přímo v bojích a více jak dva a půl tisíce jich zemřelo následkem válečných útrap. Každý šestý muž, který svlékl hasičský stejnokroj a oblékl vojenskou uniformu, se nevrátil k vlastní rodině a do svého hasičského sboru.
(zdroj: Alarm Revue hasičů a záchranářů 5/2018)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Miroslav a František Zachariášovi

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 27.07.2019
Umístění: Borotín, čp. 45
Nápis:
SVOBODNÝ DOMOVE VIDINO POSLEDNÍ
ZDE ŽILI HRDINOVÉ NÁRODNÍHO ODBOJE
MIROSLAV ZACHARIÁŠ
4.9.1922 POPRAVEN 27.3.1945 TEREZÍN
FRANTIŠEK ZACHARIÁŠ
30.3.1904 POPRAVEN 2.5.1945 TEREZÍN.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3112-27030
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Karel Hronek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 27.07.2019
Umístění: Borotín, čp. 22
Nápis:
SVOBODNÝ DOMOVE VIDINO POSLEDNÍ
ZDE ŽIL HRDINA NÁRODNÍHO ODBOJE
KAREL HRONEK
TRUHLÁŘ
NAR. 7.11.1919. ZEMŘEL 16.5.1945
V EBRACHU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3112-27025
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska František Vanžura

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 27.07.2019
Umístění: Borotín, čp. 55
Nápis:
SVOBODNÝ DOMOVE VIDINO POSLEDNÍ
ZDE ŽIL HRDINA NÁRODNÍHO ODBOJE
FRANTIŠEK VANŽURA
PORUČÍK ČSL. ARMÁDY
*3.11.1912. POPRAVEN 27.3.1945
V TEREZÍNĚ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3112-27033
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Božena Steidlová

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 27.07.2019
Umístění: Borotín, čp. 49
Nápis:
SVOBODNÝ DOMOVE VIDINO POSLEDNÍ
ZDE ŽIL HRDINA NÁRODNÍHO ODBOJE
BOŽENA STEIDLOVÁ
*26.9.1909
POPRAVENÁ 27.4.1945 PRAHA
PANKRÁC.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3112-27031
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Josef Mikula

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 27.07.2019
Umístění: Borotín, hřbitov u kostela Nanebevstoupení Páně
Nápis:
JOSEF MIKULA
PORUČÍK ČSL. ARM. V. V.
1892 – 1950

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Ivan Baturin

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 27.07.2019
Umístění: Borotín, hřbitov u kostela Nanebevstoupení Páně
Nápis:
Ivan Baturin
ruský vojín – zajatec
na St. Zámku
18.3.1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Karel Hronek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 27.07.2019
Umístění: Borotín, hřbitov u kostela Nanebevstoupení Páně
Nápis:
PAMÁTCE
KARLA HRONKA
IL. PRACOVNÍKA V ODBOJI
*7.XI.1919 V BOROTÍNĚ
+16.V.1945 V KÁZNICI EBRACHU.

PŘÍTELI POSTŮJ, VZPOMÍNKU MI VĚNUJ,
JÁ NA VÁS TAKÉ VZPOMÍNAL, KDYŽ DALEKO OD VLASTI
POD RANAMI JSEM UMÍRAL.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Karel a František Otradovcovi

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 27.07.2019
Umístění: Borotín, hřbitov u kostela Nanebevstoupení Páně
Nápis:
HROBY V DÁLI: SYNOVÉ
KAREL
PADL VE VĚKU 28 LET
FRANTIŠEK
PADL VE VĚKU 19 LET
Poznámka:

Jméno na pomníku v obci.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká