Karlík

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 17.07.2005
Umístění: Karlík, Pod Kostelem, hřbitov
Nápis:
na podobenkách:
FRANTIŠEK KLENOVEC * 1886 V LETECH + 1914 VE SLAVONII, JOSEF ROSYPAL * 25/VII 1894 V DOBŘICHOVICÍCH + 1917 V J. ITÁLII, BOHUMIL VELEBIL * 1880 V KARLÍKU + 29/X V ITÁLII, JOSEF TATAR * 24/III 1880 V DOBŘICHOVICÍCH + 28/??? 1916 V RUSKU, JOSEF BÁRTL 17/I 1894 V DOBŘICHOVICÍCH + 17/II 1914 V RUSKU, JOSEF VÁŇA * 1889 V LETECH + 1916 V ITÁLII, KAREL CIPRA * 1880 VE VONOKLASECH + 1917, LADISLAV POUČEK 6/IV 1890 V DOBŘICHOVICÍCH + 13/IV V TYROLÍCH, ANTONÍN VLÁŠEK * 10/VII 1894 V LETECH + 23/VII 1916 V ALBANII, JINDŘICH LIECHTENBERG * 1886 V LETECH + 1914 V RUSKU, JOSEF MIŠKA * 1892 V LETECH + 1914 V SRBSKU, OTTO UNGER * 21/7 V KARLÍKU + 17/2 V ITÁLII, ANTONÍN ČEPELA * 1883 V KARLÍKU + 1915 V ITÁLII, JOSEF PAUL * 6/VI 1879 VE VONOKLASECH + 17/IX 1920 NA RUDÉM MOŘI, JOSEF MAREŠ * 1876 + 31/X 1915 KOŠICE, JOSEF HOST * 1874 V DOBŘICHOVICÍCH + 1915 V SRBSKU, JOSEF MÁCHA * 1891 V KARLÍKU + 9/XII V RUSKU, JOSEF ZÝKA * 1890 V KARLÍKU + 7/V 1915 V BANE, JOSEF VLÁŠEK * 1873 V DOBŘICHOVICÍCH + 1917 V ALBANII, JOSEF KOS 7/5 V KARLÍKU + + 1917 V MAĎARSKU, ALOIS RÁŽ * 1895 V LETECH + 1916 V RUMUNSKU, JAROSLAV HÁJEK * 12/3 1891 V DOBŘICHOVICÍCH + 8/11 1915 V SRBSKU, JOSEF CICVÁREK * 23/11 V DOBŘICHOVICÍCH + 5/2 1918 V ITALII, BOHUMIL MAŠEK * 1880 VE VONOKLASECH + 1914 V SRBSKU, KAREL BOLART * 1889 V LETECH + 1918 V ALBANII, FRANTIŠEK PROSICKÝ * 1882 V LETECH + 1914 V SRBSKU, JOSEF HASÁK * 1886 V KARLÍKU + 1915 V RUSKU, FRANTIŠEK KINDL * 1917 V DOBŘICHOVICÍCH + 1917 VE VÍDNI, JOSEF VOSTROVSKÝ * 1894 V DOBŘICHOVICÍCH + 1915 VE VÍDNI, VÁCLAV ŠPÍREK * 1885 VE VONOKLASECH + 1917 V ITALII, FRANTIŠEK FRIEDL * 1887 V NOVINĚ + 1916 V ???, ANTONÍN CICVÁREK * 1892 V ??? + V ZÁŘÍ 1917 V ITALSKÉM ZAJETÍ, VÁCLAV MINAŘÍK * 1898 V NOVINĚ + 1915 V TARNOPOLI

Mimo z
de 33 zpodobněných
ještě 23 nezvěstných
nalezlo smrt
předčasnou v cizině!
Jejich těla v dálce hnijí,
duše jejich
mezi námi žijí!
Po pětiletém boji o
odpočiňte
v pokoji.

na podstavci:
NAŠIM MILÁČKŮM A MUČENÍKŮM
TRUCHLÍCÍ POZŮSTALÍ, PŘÁTELÉ
A DOBRODINCI V OKOLÍ.
LÉTA PÁNĚ 9. / 7. 1922.
K VĚČNÉ VZPOMÍNCE BUDOUCÍM.
Poznámka:

části nápisu nečitelné


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-26495
Souřadnice: N49°56'08.01'' E14°15'41.98''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Emanuel Hermann-Otavský

Autor: Ivo Šťastný, 17.07.2005
Umístění: Karlík, Pod Kostelem, hřbitov
Nápis:
JUDr. EMANUEL HERMANN–OTAVSKÝ

KONCIPISTA ZEMSKÉHO ÚŘADU V PRAZE. PODPORUČÍK DĚLOSTŘELECTVA V ZÁLOZE.
NAR. V PRAZE 23. 3. 1911. ZEMŘEL 20. 7. 1938 STAV SE V TATRÁCH OBĚTÍ HOR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'08.61'' E14°15'40.79''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Rudolf Voříšek

Autor: Ivo Šťastný, 21.03.2007
Umístění: Karlík, Pod Kostelem, hřbitov
Nápis:
RUDOLF VOŘÍŠEK

NADPORUČÍK PĚŠ. PL. 88
*17.IV.1891. †3.XI.1918.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'08.60'' E14°15'41.62''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Antonín Válek

Autor: Ivo Šťastný, 21.03.2007
Umístění: Karlík, Pod Kostelem, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN VÁLEK
*20.2.1935 †10.2.1955
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'07.71'' E14°15'38.83''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Ladislav Kulíšek

Autor: Milan Lašťovka, 02.07.2019
Umístění: Karlík, Pod Kostelem, hřbitov
Nápis:
LADISLAV KULÍŠEK
*26.10.1897 +1.5.1916
Poznámka:

Kulíšek
Ladislav
jednoroční dobrovolník
prapor pol. myslivců 22
*1897 Lety-Smíchov, Čechy
+1.5.1916 kasárny p.pl.73 - Vršovice
(zdroj: http://vuapraha.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'7.65'' E14°15'39.84'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Vácslav Maria Tvrdý

Autor: Ivo Šťastný, 17.07.2005
Umístění: Karlík, Pod Kostelem, hřbitov
Nápis:
JÁ TAKÉ ŽIVOT A NADĚJI VEŇ KLADENÉHO,
UŠTVÁN JAŘMEM CIZÍM, VLASTI MILÉ DAL,
A HLAVU SVOJI ÚTRAPAMI ZNAVENOU,
ZDE V LŮNO JEJÍ K SPÁNKU ODEVZDAL.
ZA BLAHO MATKY VLASTI KDO ZDE RUCE SEPNEŠ,
ZDA VEDLE TĚCHTO HRDINŮ – I MNE CO OBĚŤ VÁLKY-
NEVZPOMENEŠ?

VÁCSLAV MARIA
TVRDÝ,

ABSOLV. REÁL. GYMNASIA NA SMÍCHOVĚ,
DOBROVOLNÍK PĚŠ. PL. Č. 28.
*17.7.1897. †3.5.1917.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-26497
Souřadnice: N49°56'08.01'' E14°15'41.98''
Pomník přidal: Ivo Šťastný