Praha 13

Hrob Antonín Arnolt

 • + o skupině VPM (P-13, Stodůlky, hřbitov)
  • Praha 13, Jeremiášova/Líšnická, hřb. Stodůlky

   souřadnice středu hřbitova:
   50°03'03.06"N, 14°18'30.36"E
   Malebný hřbitůvek na návrší nad původní obcí Stodůlky byl založen na jejím okraji v r. 1835. Dnes je od ní oddělen dálkovou komunikací Jeremiášovou, přes níž vede ke hřbitovu ze Stodůlek most. Původní hřbitov býval kolem kostela svatého Jakuba Většího. V současné době je rozšířen sev. a záp. směrem o kolumbárium. Uprostřed hřbitova je kaple, vpravo od vchodu bývalá márnice.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 17.12.2020
Umístění: Praha 13, Líšnická, hrob č. 101
Nápis:
RODINA
ARNOLTOVA
Poznámka:

Vojín Antonín Arnold, * 2. 2. 1887 ve Stodůlkách
(zdroj: http://www.vuapraha.cz )

Příbuzný Jiří Arnolt potvrdil, že v hrobě je pohřben jeho strýc Antonín Arnolt, příslušník Čs. legie ve Francii. Protože po válce pracoval na parníku, měl přezdívku Parolka.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Urna Hilda Čiháková

 • + o skupině VPM (P-13, Stodůlky, hřbitov)
  • Praha 13, Jeremiášova/Líšnická, hřb. Stodůlky

   souřadnice středu hřbitova:
   50°03'03.06"N, 14°18'30.36"E
   Malebný hřbitůvek na návrší nad původní obcí Stodůlky byl založen na jejím okraji v r. 1835. Dnes je od ní oddělen dálkovou komunikací Jeremiášovou, přes níž vede ke hřbitovu ze Stodůlek most. Původní hřbitov býval kolem kostela svatého Jakuba Většího. V současné době je rozšířen sev. a záp. směrem o kolumbárium. Uprostřed hřbitova je kaple, vpravo od vchodu bývalá márnice.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 25.02.2012
Umístění: Praha 13, Líšnická, Stodůlky, hřbitov
Nápis:
HILDA ČIHÁKOVÁ
* 9.12.1909 + 30.1.2007
Poznámka:

Hilda Hojerová Čiháková, hrdinka 2. i 3. odboje, čestná občanka Prahy 13.

Za svou činnost v odboji za protektorátu převzala roku 1947 z rukou generála Klapálka vojenské vyznamenání „Za zásluhy I. stupně“. V době okupace i po únoru 1948 pomáhala uprchlíkům před režimem i pronásledovaným. Krátce nato byla zatčena a odsouzena na

pětadvacet let. Ke své již neúplné rodině se mohla vrátit až v roce 1956. Komunistický režim ji i po propuštění všemožně ztrpčoval život. Teprve po roce 1989 se jí dostalo plné rehabilitace a ocenění její statečnosti. Byla jí udělena řada ocenění. Nejvyšší z nich, řád T. G. Masaryka II. stupně za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv, jí propůjčil 28. října 2006 prezident republiky. V září 1994 se po smrti svého jediného syna přestěhovala do Stodůlek. Přes všechny útrapy paní Hilda nezahořkla a neztratila optimizmus. Do posledních chvil byla velice aktivní v činnosti Konfederace politických vězňů, seniorům chodila vyprávět o svém přátelství s Karlem Hašlerem, účastnila se společenských akcí Prahy 13. Celý život bojovala proti útlaku a nespravedlnosti a nikdy se nespojila s žádným zlem. Když se jí ve vězení odsouzené ptaly, kde v tak těžké situaci bere tu naději, odpovídala, že má radost, protože si právě prožívá očistec a půjde pak rovnou do nebe. A říkala čistou pravdu. Zemřela 30. ledna 2007 ve věku 97 let. O rok později byla na její počest v pražských Stodůlkách pojmenována ulice.
(zdroj: http://stop.p13.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Urna Jiří Žižka

 • + o skupině VPM (P-13, Stodůlky, hřbitov)
  • Praha 13, Jeremiášova/Líšnická, hřb. Stodůlky

   souřadnice středu hřbitova:
   50°03'03.06"N, 14°18'30.36"E
   Malebný hřbitůvek na návrší nad původní obcí Stodůlky byl založen na jejím okraji v r. 1835. Dnes je od ní oddělen dálkovou komunikací Jeremiášovou, přes níž vede ke hřbitovu ze Stodůlek most. Původní hřbitov býval kolem kostela svatého Jakuba Většího. V současné době je rozšířen sev. a záp. směrem o kolumbárium. Uprostřed hřbitova je kaple, vpravo od vchodu bývalá márnice.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 16.06.2012
Umístění: Praha 13, Líšnická
Nápis:
ŽIŽKA JIŘÍ
* 22.10.1983 + 16.10.2009
Poznámka:

foto vojáka v uniformě AČR


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Urna Antonín Štrupl

 • + o skupině VPM (P-13, Stodůlky, hřbitov)
  • Praha 13, Jeremiášova/Líšnická, hřb. Stodůlky

   souřadnice středu hřbitova:
   50°03'03.06"N, 14°18'30.36"E
   Malebný hřbitůvek na návrší nad původní obcí Stodůlky byl založen na jejím okraji v r. 1835. Dnes je od ní oddělen dálkovou komunikací Jeremiášovou, přes níž vede ke hřbitovu ze Stodůlek most. Původní hřbitov býval kolem kostela svatého Jakuba Většího. V současné době je rozšířen sev. a záp. směrem o kolumbárium. Uprostřed hřbitova je kaple, vpravo od vchodu bývalá márnice.

   (Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001)
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2013
Umístění: Praha 13, Líšnická, hřbitov Stodůlky
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Antonín Štrupl, pplk. v.v., redaktor Obrany lidu,
* 2.2.1931 Radouň, okres Mělník, + 14.5.1994, Praha.
Urna zde byla 16.6.2012 uložena v kolumbární schránce GK6.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'3.06'' E14°18'30.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kameny zmizelých - rodina Soferova

Autor: Jiří Padevět, 06.11.2021
Umístění: Praha 13, Nad náměstím 84, v chodníku vlevo od bankomatu
Nápis:
ZDE ŽIL
OTTO SOFER
NAR. 1885
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V IZBICI

ZE ŽILA
IRMA SOFEROVÁ
NAR. 1887
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICI
Poznámka:

Manželé Soferovi byli do Ghetta Terezín deportováni 8.2.1942 transportem W, do tranzitního ghetta v Izbici 17.3.1942 transportem Ab.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/124567-otto-sofer/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/124564-irma-soferova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°1'55.35'' E14°18'41.05''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 01.05.2020
Umístění: Praha 13, náměstí U Lva, Řeporyje
Nápis:
PADLÝM
VOJÍNŮM
VE
SVĚTOVÉ
VÁLCE
VĚNUJÍ
OBČANÉ
ŘEPORYJŠTÍ

OBĚTI II. SVĚTOVÉ VÁLKY
ČERVENÝ ANTONÍN 1899 1940
ČUMPELÍK JAROSLAV 1914 1942
EBR KAREL 1900 1944
EICHLER BOHUSLAV 1911 1945
HERÁŇOVÁ BOŽENA 1914 1945
HLAVÁČEK VÁCLAV 1921 1944
KARABELLO BOHUMIL 1897 1944
KONOP JOSEF 1901 1942
KRÁL JAROSLAV 1921 1940
LANDA JOSEF 1905 1945
LOS MIROSLAV 1921 1944
LUDVÍK FRANTIŠEK 1919 1945
MATOUŠEK STANISLAV 1903 1944
MAJER KAREL 1924 1945
MLÁDEK KAREL 1900 1944
MÜLLER ALFRÉD 1922 1945
MÜLLER OTAKAR 1918 1945
MÜLLER PAVEL 1930 1944
PETR VILÉM 1903 1945
PILAŘ JAN 1914 1945
PRAVDA FRANTIŠEK 1908 1945
RAJŠNER KAREL 1923 1943
SOFEROVÁ IRMA 1887 1944
SOFER OTTO 1885 1942
STAŠKO VILÉM 1924 1944
STIESS JAN 1914 1943
TRUNEČEK VÁCLAV 1914 1945
VALACH TOMÁŠ 1923 1945
Poznámka:

V roce 2020 došlo k opravě pomníku a některých jmen na desce.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-27301
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 13.10.2013
Umístění: Praha 13, Ořešská, v zeleni mezi ulicemi Ořešská a Horšovská
Nápis:
1914

Leta Páně 1916
obnowila obec
Řeporyjská na
paměť swých
občanů padlých
ve swětowé
wálce

1915

PAMÁTCE ŘEPORYJSKÝCH PADLÝCH
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918

JAN ADAM
ADOLF BÍLEK
JAN JOSEF BREJCHA
JOSEF DRÁŽĎANSKÝ
JAROSLAV HARTMAN
ANTONÍN HLAVÁČEK
JAROSLAV HOLEČEK
VÁCLAV HORÁK
JOSEF HOUDEK
JOSEF JIZBESTOR
KAREL KONVALINKA
JOSEF KOŠNAŘ
ANTONÍN KUČERA

FRANTIŠEK KUČERA
JOSEF LANDA
BOLESLAV NESMĚRÁK
JOSEF NEŽERNÝ
FRANTIŠEK PEŠEK
JINDŘICH POLÁČEK
ANTONÍN POSLEDNÍK
VÁCLAV ROHLÍČEK
EMANUEL ŘEHÁK
MILOSLAV SMOLKA
AUGUSTIN TRPIŠOVSKÝ
JOSEF TRUNEČEK
JAN VRTIŠKA

VÁM BUDIŽ VĚČNÁ ČEST A SLÁVA!

1916

1917
Poznámka:

deska se jmény padlých byla osazena v r. 2020


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-27302
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska škpt. Bohuslav Eichler

Autor: Vladimír Štrupl, 16.05.2020
Umístění: Praha 13, Ořešská 121/16, Řeporyje, na rohu s ulicí Eichlerovou
Nápis:
ZDE ŽIL ŠKPT. LETEC II. ZAHRANIČNÍHO ODBOJE
BOHUSLAV EICHLER
NAROZEN 23.IV.1911 PADL 5.I.1945
CAMBRIDGE – ANGLIE
JED. ČSL. OBCE LEG. ŘEPORYJE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-37063
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Josef Konop

Autor: Vladimír Štrupl, 16.05.2020
Umístění: Praha 13, Ořešská 264/19, na domě
Nápis:
ZDE ŽIL BOJOVNÍK ZA SVOBODU NÁRODA
JOSEF KONOP
INSPEKTOR Č.S.D.
NAROZEN 11.V.1901, ZATČEN 11.II.1941
POPRAVEN 3.XI.1942 V PLÖTZENSEE
ČSL. SOC. DEMOKRACIE
Poznámka:

Byl úředníkem, občanem Řeporyj. V r. 1931 členem zastupitelstva, za svůj protifašistický postoj zatčen a 28.1.1943 v Berlíně popraven. V Řeporyjích je po něm pojmenována ulice Konopova. (Zdroj: M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol. - Pražský uličník, Libri, 1997, str. 356)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-37064
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: 8.8.2017, 04.12.2018
Umístění: Praha 13, Pod viaduktem, Stodůlky, u kaple Nalezení sv. Kříže
Nápis:
JOSEF HLUŠIČKA
FRANTIŠEK KELLNER
PADLI ZA VLAST 7.5.1945
VĚRNI ZŮSTANEME

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0013-37051
Souřadnice: N50°3'39.96'' E14°18'46.5''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl