Korytárky

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 24.05.2019
Umístění: Korytárky, pred budovou Obecného úradu Korytárky č. 215
Nápis:
VY ŽIVÍ!
„CHRÁŇTE, ZA ČO
SME BOJOVALI!“
KORYTÁRKY 1995

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa vojakom Červenej a Rumunskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 24.05.2019
Umístění: Korytárky, na budove Základnej školy s materskou školou Korytárky č. 52, vnútorný dvor budovy, od obecného úradu pokračovať cestou ku kostolu a ďalej priamou cestou na okraj obce

Nápis:
Dňa 10. februára 1945 bola
v budove školy v Korytárkach
zriadená vojenská nemocnica
pre rumunských a sovietskych
vojakov. Okolie školy slúžilo
ako dočasné miesto posledného
odpočinku padlých vojakov.
V lete 1945 boli telesné pozostatky
vojakov exhumované a prevezené
na Ústredný vojenský cintorín vo
Zvolene.

Česť ich pamiatke!

Z úcty a vďaky za oslobodenie venujú vďační
obyvatelia obce, Základná organizácia SZPB v
Korytárkach a Múzeum SNP v Banskej Bystrici.

PRI OSLOBODENÍ OBCE KORYTÁRKY PADLI

RUMUNSKÍ VOJACI:

ANTOHI I VASILE - vojak
BADET ION - slobodník
APREOTESEI SPIRIDON - čatár
CHETRANE C. ALEXANDRU - rotmajster
BĂDICĂ A. AURICĂ - kaprál
DIMULESCU C. VASILE - práporčík

SOVIETSKI VOJACI:

GRINIK FEDOT KALENAKOVIČ - vojak
JEFREMOV IGOR MICHAJLOVIČ - vojak
ZVARYGIN FILIPP IONOVIČ - desiatnik
MANAJENKO GRIGORIJ IOSIFOVIČ - vojak
NETOČAJ VASILIJ DMITRIEVIČ - vojak
POLIŠČUK MICHAIL KONSTANTINOVIČ - vojak
POPOVIČ VASILIJ PAVLOVIČ - vojak
RYBAČENKO MINA FEDOROVIČ - vojak

Česť ich pamiatke!

F. Figa
Poznámka:

Pamätná tabuľa bola odhalená 10. februára 2018 pri oslavách výročia oslobodenia obce za účasti zástupcov Veľvyslanectiev Ruskej Federácie a Rumunskej republiky.
(zdroj: https://slovakia.mid.ru/.../10-februara-2018-sa-prvy-tajomnik-velvyslanectva-n-s-ryzo... )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Hrob vojaka Červenej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 24.05.2019
Umístění: Korytárky, miestna časť Zlatnô, asi 600 m od turistického smerovníka v Zlatnom smerom na sever po modrej turistickej značke k domu č. 344, asi 100 m vpravo od modrej turistickej značky oproti domu č. 344 v miernom svahu na okraji agátového lesa
Nápis:
NEZNÁMY BOJOVNÍK
ČERVENEJ ARMÁDY
Poznámka:

Neznámy vojak bol zranený pri oslobodzovaní osady Zlatnô vo februári 1945. Odmietol odvoz na ošetrenie a zomrel v osade. Pochoval ho miestny občan Suja. O hrob sa doteraz starajú obyvatelia Zlatného. Matúš Nosáľ a Ján Ľupták urobili v roku 2013 na hrobe neznámeho vojaka drevený pravoslávny kríž. V ústrednej evidencii hrobov je evidovaný pod číslom 58052000002.
(zdroj: https://myzvolen.sme.sk/c/.../zraneny-rusky-vojak-odmietol-odvoz-zomrel-do-rana.ht... )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.