Úžice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.06.2019
Umístění: Úžice, střed obce, vedle domu čp. 43 u hřbitovní zdi
Nápis:
Památce
našim
padlým.

FORMAN JAN
HANUŠ JOSEF
HEŘMAN FRANT.
CHLUMÁK VÁCLAV
JELÍNEK VÁCLAV
KRÁLÍK FRANT.
LANGŠÁDL KAREL
PETR JOSEF
ŠUSTA JOSEF
VOHNICKÝ ANT.
ZÁMOSTNÝ VÁCL.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2112-2734
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Ladislav Čuchal

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.06.2019
Umístění: Úžice, střed obce, hřbitov
Nápis:
LAD. ČUCHAL
*10.7.1939 +26.8.1960
Poznámka:

fotografie vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Karel Melvald

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.06.2019
Umístění: Úžice, střed obce, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ
KAREL MELVALD
Z ČEKÁNOVA
ZEMŘ. TRAGICKOU SMRTÍ PŘI NÁLETU
V BERLÍNĚ, 30. BŘEZNA 1943, STÁR 25 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Anna Kvášová

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.06.2019
Umístění: Úžice, střed obce, hřbitov
Nápis:
ČEST BOJOVNICI
ZA MÍR A SOCIALISMUS
s.ANNĚ KVÁŠOVÉ
ROZ. HEŘMANOVÉ Z CHRASTNÉ
ZAVRAŽDĚNÉ TŘÍDNÍM NEPŘÍTELEM
*23.4.1908 +11.1.1952
Poznámka:

10. ledna 1952 (datum na pomníku je uvedeno nesprávně) byla v Ratajském lese zastřelena předsedkyně místní komunistické organizace a členka rady místního národního výboru v obci Smrk Anna Kvašová (1908–1952). Její vražda byla objasněna až na základě oznámení v roce 1957. Po vzoru procesů z počátku 50. let se v březnu 1958 konalo veřejné soudní přelíčení v Tylově divadle v Kutné Hoře, kde bylo celkem deset obžalovaných souzeno jako organizovaná protistátní skupina plánující „teroristické akce proti veřejným funkcionářům“ a v němž padly tři rozsudky smrti. Podle dostupných dokumentů byla vražda Anny Kvašové neplánovaným a tragickým vyústěním původního záměru agilní funkcionářku zastrašit a potupit (svázáním a ostříháním vlasů), který se na místě činu zvrtl v individuální exces Antonína Landstoffa (1915–1958). Účelová konstrukce o úkladném spolčení za účelem fyzické likvidace propagátorky kolektivizace vesnice umožnila vynést trest smrti i pro souseda Anny Kvašové Josefa Ptáka (1908–1958), který osudnou noc v Ratajském lese nebyl, ale jíž se stvrzovala základní výkladová politická linie o třídním boji na vesnici. Ostatní aktéři včetně Josefa Kubelky (1902–1958) totiž Kvašovou neznali, většina pocházela z okruhu pražských živnostníků, kteří se po únoru 1948 zapojili do obvyklých protirežimních aktivit (tisk a distribuce letáků, finanční sbírky pro perzekvované, organizování přechodů ohrožených osob za hranice) – spoluúčast na násilném vystoupení proti funkcionářce (resp. povědomí o něm, neboť jejího vylákání pod záminkou neodkladné schůze se zúčastnily jen tři osoby) představovala osudné překročení této pomyslné hranice. Antonín Landstoff (jako vykonavatel vraždy), Josef Kubelka (jako její bezprostřední účastník a „schvalovatel“) a Josef Pták (jako její „objednavatel“) byli popraveni 9. července 1958 v Praze na Pankráci.
(Zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/chlum-pomnik-anne-kvasove/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Josef Hromas

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.06.2019
Umístění: Úžice, střed obce, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN A JOSEF
+14.11.1918 v st. 26 l. Padl na rusk. boj. v st. 21 l.
Poznámka:

fotografie vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká