Smilov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 01.05.2019
Umístění: Smilov, zaniklá obec, bývalý hřbitov
Nápis:
DEN HELDEN DER HEIMAT
Poznámka:

Část památníku z let 1914-18 jsme nalezli v roce 1990.
Den Torso des Kriegerehrenmals 1914-18 fanden wir im Jahre 1990.
1260
Klášter Hradisko povolává německé osadníky.
Ti zakládají vesnici Smilov.
Das Kloster Hradisch ruft deutsche Siedler ins Land.
Gründung des Dorfes Schmeil.
1945
Ve Smilově žilo 700 obyvatel německé národnosti.
In Schmeil lebten 700 Einwohner deutscher Nationalität.
1947
Smilov se stal součástí vojenského prostoru.
Schmeil wurde Bestandteil des Truppenübungsplatzes.
1991
Bývalí obyvatelé mohli poprvé
navštívit svůj bývalý domov.
Ehemalige Bewohner besuchen
erstmals ihre alte Heimat.
1995
Postavení tohoto památníku.
Errichtung dieses Denkmals.
(Zdroj: nová deska na pomníku)

Památník u někdejšího hřbitova nechali v roce 1995 vybudovat smilovští rodáci. Jeho vrchní korpus pochází z původního pomníku padlým z 1. světové války. Původní místo pomníku leží asi 200m podél opěrné zdi na západ.
(Zdroj: lubavia.cz)
Historické foto: lubavia.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová