Krucemburk

Kenotaf Emil Chvátal

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.04.2019
Umístění: Krucemburk, hřbitov u kostela sv. Mikuláše
Nápis:
PAMÁTCE SYNA EMILA,
ZEMŘ. V KONC. TÁB. BUCHENVALDU
23.XII.1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Milan Ostrovský, 16.02.2016
Umístění: Krucemburk, Českobratrská, hřbitov
Nápis:
UMUČENI BYLI,
PADLI,
ZAHYNULI,
ČLENOVÉ SBORU:

BOHUMIL JANÁČEK
1892*1945
JAN JANÁČEK
1920*1945

JARMILA JANÁČKOVÁ
1912*1945
MILOŠ JANÁČEK
1941*1945

FILIPINA ŠEŠULKOVÁ
1885*1945
FRANTIŠEK ŠEŠULKA
1887*1945

MIROSLAV COUFAL
1923*1945
VÁCLAV COUFAL
1890*1945

JAROSLAVA NOVÁKOVÁ
1923*1945
JAN PASTOREK
1931*1945

EMIL VEPŘOVSKÝ
1890*1945
JAROSLAV ŽDÍMAL
1920*1945

JAROSLAV CARDA
1887*1943
EMILIE COUFALOVÁ
1892*1945

JOSEF MARTINOVSKÝ
1901*1945
BOHUMIL MOTYČKA
1920*1945

MARIE OTRADOVSKÁ
1909*1945

JAROSLAV BURÁŇ
1942*1945
VLADIMÍR BURÁŇ
1941*1945

VĚRA JANÁČKOVÁ
1939*1945
VLADIMÍR LEŽÁK
1927*1945

JOSEF ŠVESTKA
1868*1945
MIROSLAVA VELÍKOVÁ
1925*1945
Poznámka:

viz http://ww2collection4.webnode.cz/a9-kveten-1945-ve-zdirci/
http://zpravy.idnes.cz/rusove-pred-63-lety-vybombardovali-zdirec-f1d-/domaci.aspx?c=A080509_125157_domaci_itu


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-26267
Pomník přidal: Ing. Milan Ostrovský
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska T. G. Masaryk

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 04.04.2019
Umístění: Krucemburk, Masarykova 185, na fasádě
Nápis:
ZDE DLEL NA LETNÍM BYTĚ
OD 12. ČERVENCE DO 15. ZÁŘÍ 1906
PROFESOR PRAŽSKÉ UNIVERSITY
Dr TOMÁŠ G. MASARYK
PRESIDENT - OSVOBODITEL ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jiří Leinweber, 24.09.2006
Umístění: Krucemburk, náměstí Jana Zrzavého, horní část náměstí
Nápis:
PAMÁTNÍK PADLÝM VOJÍNŮM VE SVĚTOVÉ VÁLCE

1914 - 1920

Blažek Frant., Čuhel Ant., Daněk Jan, Dvořák K., Fišer Jos., Halík Boh., Henzl Jan, Janáček Frant., Jelínek Rud., Kasal Em., Lacina K., Macek Jos., Ninger A., Nejedlý Al., Novotný Jos., Ondráček Jan, Otradovský Vl. Pokorný Jos., Pospíchal Ant., Procházka Em., Rosický Frant., Slavíček Frant., Vojslavský Jar., Vomela Frant., Zelinka Jos., Zvolánek Frant., Zvolánek Frant., Zvolánek Ant., Zvolánek Rud., Zvolánek Rud. + u Zborova, Zrzavý Jos., Zrzavý Boh., Zrzavý Jos.

1939 - 1945

Oběti války

Běloušová M. 1882, Culková Mar. 1881, Čejková Emilie 1934, Čejka Josef 1940, Daněk Josef 1890, Daněk Jan 1923, Daněk Josef 1926, Daňková Lud. 1925, Fajtová Alb. 1871, Henzl Ladisl. 1891, Henzlová Anna 1896, Henzl Ladislav 1930, Holeček Bohumír 1922, Hromádko Stan. 1924, Janáčková Jar. 1912, Janáčková Věra 1939, Janáček Miloš 1941, Janovský Boh. 1924, Kotouč Alois 1906, Otradovská M. 1909, Secký Josef 1911, Secký Jarosl. 1943, Škorpík Ant. 1919, Zelínka Frant. 1884, Zelínková Jul. 1928, Zelínka Vít 1929, Zeman Bohusl. 1924, Zrzavá Frant. 1878, Zvolánek Frant. 1897, Zvolánková Mil. 1932

Oběti nacismu

Cardová Jos. 1879, Dymáček Lad. 1908, Holík Jos.1892, Holíková Bož. 1893, Chalupa Frant. 1915, Málek Jos. 1913, Šešulka Frant. 1887, Šešulková Fil. 1885, Weisner Zděn. 1898, Zrzavá Anna 1880, Zrzavý Jindř. 1891, Zvolánek Rud. 1890, Zvolánek Stan. 1919

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-08767
Souřadnice: N49°41'19.97'' E15°51'9.39''
Pomník přidal: Jiří Leinweber

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Naďa Gutzerová, 30.04.2012
Umístění: Krucemburk, náměstí Jana Zrzavého 13, budova MÚ
Nápis:
KŘÍŽOVÁ – KRUCEMBUK SÍDLO ILEGÁLNÍ ORGANIZACE KSČ
V ROCE 1944 – 1945. ZÁZEMÍ PARTYZÁNSKÉ BRIGÁDY
MISTR JAN HUS A JAN KOZINA, OPERUJÍCÍ NA VYSOČINĚ.
SÍDLO REVOLUČNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU OD ROKU 1944.
VE DNECH 23. – 25.1. 1945 BYLA OBEC OBKLÍČENA VOJSKY SS A GESTAPO ZATKLO 23 OBČANŮ.
V NACISTICKÝCH KONCEMTRAČNÍCH
TÁBORECH BYLO UMUČENO 11 OBČANŮ.

HOLÍK J. 1892
HOLÍKOVÁ B. 1893
KREISINGER F. 1918
MÁLEK J. 1913
ŠEŠULKA F. 1881
ŠEŠULKOVÁ F. 1885

ŠIDLÁK K. 1879
TUCHÝ K. 1898
WIESNER Z. 1898
ZRZAVÁ A. 1880
ZVOLÁNEK R. 1890

PARTYZÁNSKÉ PŘÍSAZE VĚRNI ZŮSTALI!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6104-08768
Pomník přidal: Naďa Gutzerová