Crhov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 12.03.2019
Umístění: Crhov, před kaplí
Nápis:
PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918
ALTMAN JOSEF FR.LEG.
ALTMAN PETR
BARTOŠ JOSEF
BARTOš KAREL
BÍLÝ VILÉM
DLEXLER HUBERT
DLEXLER JOSEF
FABIÁNEK FRANT.
HAVLENA FRANT.
JOKLÍK FERD.
JURÁSEK EMIL
MAIXNER RUDOLF
MAIXNER FRANT.
PECHÁČEK VAVŘIN.
POSPÍŠIL JOSEF
PROKOP ANTON.
PROKOP PETR
ŠULA JAN
ŠULA JAN
ŠULA JÁCHYM
ŠTAUDINGER FRANT.
ŠTAUDINGER JAN
VALENTA FRANT.
VALENTA JAN

1938
FRANTIŠEK BARTOŠ *14.6.1885
ruský leg. poprav. 20.6.1942 v Brně.
Jména hrdinů dar tvůj - pamětní deska.
Masaryk, defile - svatá Rus - legie česká.
Slyšela máti všech Slovanů
podruhé zasténání
Posílá dětem svým
svobody z mrtvých vstání
Vděčně vám věnuje
vesnička rodná vzpomínání.

JEDNO PŘÁNÍ - JEDNA SNAHA,
JEDNA TOUHA - JEDEN CÍL.
VE SPOLEČNÝ ZÁPAS
O VZÁCNÝ DAR NEBES.
SVOBODU

1945
JAROS. ODSTRČIL *16.5.1916
PETR ŠULA *10.12.1920
MAXMILIÁN ŠULA *5.3.1920
padli v boji za vlast 7.5.1945
V horách pohraničí mládí jste
prožili.
Kudy chodníčky vedou -
v boji hluboké lesy vás kryly.
Jména vaše vepsaná do žuly
pro ty, kdož po nás příjdou.
Poznámka:

- První pomník padlým v 1. světové válce v Crhově měl podobu mohyly. Desku, do ní vsazenou r. 1938, věnoval Fr. Bartoš. Jeho jméno je mezi oběťmi 2. světové války. Pomník padlým v obou světových válkách byl postaven r. 1946 na horním konci Crhova. V současné době se nachází mezi kaplí a bývalou školou.
(zdroj: I. Valentová, P. Ševčík - Štíty historie a proměny města)
- Pomník byl restaurován a přemístěn ke kapli v roce 2016. Při restaurování byl nalezen text, který byl uložen v pomníku ve skleněné lahvi. Text je ze dne 29. června 1946.
(zdroj: stity.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7113-7440
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 06.08.2020
Umístění: Crhov, hřbitov
Nápis:
NAŠÍM PARTYZÁNŮM
MAXMILIÁN ŠULA¨
*5.3.1920, +7.5.1945
PETR ŠULA
*10.12.1920, +7.5.1945
JAROSLAV ODSTRČIL
*16.5.1916, +7.5.1945
NAŠE BYLA JEN NOC, NAŠE BYLY
JEN HORY, LESY A NAŠE BYLY
JEN OPUŠTĚNÉ STEZKY.
V POSLEDNÍ DEN VZAL VÁS OSUD
K SOBĚ, NEZŘELI JSTE JIŽ
VLAST SVOU SVOBODNOU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová