Vepřek

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 06.03.2017
Umístění: Vepřek, hřbitov, na zdí kostela
Nápis:
I.
K VÁM, VY LESY TMAVÉ
LUHY V PESTRÉ KRÁSE,
K VÁM VY VLNKY HRAVÉ
DUŠE VZNÁŠELA SE,
K VÁM VY NAŠI MILÍ
V BOLNÉ SMUTNÉ CHVÍLY.

II.
RET NÁŠ ŠEPTAL K TOBĚ
MILOSTIV BUĎ PANE,
DUŠI PŘIJMI K SOBĚ !
Z OKA SLZA KANE,
V CIZINĚ ŽE DLÍME
VLAST SVOU NESPATŘÍME.

III.
V DÁLI HROB TAM SKRÝVÁ
TĚLO KLESLÉ V BOJI,
NADE HROBEM ZPÍVÁ
SKŘIVAN PÍSEŇ SVOJI,
NESE PRAPOR V DÁLI
POZDRAV OD NÁS STÁLÝ.

HROB V DÁLI

Vojín Zajatec
FRANTIŠEK PRUŠÁK
nar. 1873 22./3. zemř.28./2. 1915
Nová Ves v Bitoili zajatec. tábor

Vojín 28. pěší pl.
FRANT. BÍLEK
* 18 15./X. 76 + 19 3./III. 15
v Bitolji v Srbsku

Vojín Zeměbran. pl. č. 9
FRANT. ČERNÝ
22 roků
(ostatní text nedochován)

Vojín ... pluku
VICTOR JILOVSKÝ
20 roku
(ostatní text nedochován)


Vojín Zákopn. práce
FRANT. KNOTEK
* 18 23./I. 97 + 19 12./X. 18
v Gruži Dalmacie

Vojín domobran. prapor č. 57.
BEDŘICH ZDENĚK
stár 39 roků padl 8./XI. 1914
na Šemendrii - Srbsko

Vojín Pěší pluk č. 14 stroj. pušky.
JAROSLAV MÁJ
* 19 30./I. 00 nezvěstný od 19 24./X. 18
V ITALII
GAVALESO PREDACO

Vojín Domob. pl. prap. 54
VÁCLAV PENC
40 r. stár ?

Vojín sanitního sboru
JIŘÍ STŘÍBRNÝ
* 18 9./VI. 94 + 19 1./VI. 16
v Albarellu

Vojín
FRANT. TOMS
22 roků
(ostatní text nedochován)

Vojín pěš. pluku č. 28
FRANTIŠEK ŠTRUP
* 18 26./X. 74 + 19 4./IV. 15
v Bitolji - Srbsko

Vojín pěš. pluku č. 28
JAN CELNER
* 18 4./11. 84 + 19 20./8. 15
u Gorice

Vojín 75. pěš. pluku
VÁCL. JAKOUBEK
* 18 21./VIII. 85 ?

Vojín pěš. pluku
JOSEF JEŘÁBEK
* 18 15./III. 84 + 19 14./VI. 15
v Italii

Vojín pěš. pluku
ANT. KUBRYCHT
* 18 1./VII. 94 + 1915
v Itálii

Vojín pěš. pluku
FRANT. KRNĚNSKÝ
* r. 1897 + 19 18./I. 18
ve Vídni

Vojín
ANTONÍN UHER
21 roků
(ostatní text nedochován)

Vojín
VÁCLAV VÁRTA
19 roků
(ostatní text nedochován)

Vojín pěš. pluk. č. 35
JOSEF KVĚTOŇ
* 18 17./XI. 99 + 19 24./VII. 19
v Praze

Vojín pěš. pluku č. 28
FRANTIŠEK VOCHOZKA
* 18 4./VII. ?

Vojín vozataj. divise č. 8
KAREL BAUER
STÁR 52 ROKŮ + 19-17
v Kovelu - Rusko

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2111-01980
Pomník přidal: Valla Jan
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Jan Valla, 23.07.2006
Umístění: Vepřek, hřbitov
Nápis:
9.5.1945 HRDINŮM SSSR 11.5.1947

NAŠE VLAST JE VAŠÍ VLASTÍ

VY PADLI JSTE, ABYCHOM MY MOHLI ŽÍT

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2111-28090
Pomník přidal: Valla Jan

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 06.03.2017
Umístění: Vepřek, hřbitov
Nápis:
NEZNÁMÍ HRDINOVÉ
UMUČENÍ GESTAPEM
27.1.1945
Poznámka:

Dle kroniky obce Vepřek se jednalo o tři zmrzlé muže, nalezené 27.1.1945 na trati, patrně oběti z vězeňského transportu.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2111-28091
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Arno Glaser
Příprava dat: Jiří Porteš

Hrob Milon Molík

Autor: Marek Lanzendorf, 06.03.2017
Umístění: Vepřek, hřbitov
Nápis:
pplk. MILON MOLÍK
*24.8.1926 +11.2.1971

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Jiří Porteš

Hrob František Navrátil

Autor: Marek Lanzendorf, 06.03.2017
Umístění: Vepřek, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
NAVRÁTIL
16.1.1898
9.5.1945
PADL
V REVOLUČNÍM
BOJI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Jiří Porteš

Hrob Antonín Šafránek

Autor: Milan Lašťovka, 17.03.2019
Umístění: Vepřek, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN
ŠAFRÁNEK
*16.6.1920 +22.3.1945
Poznámka:

oběť náletu na Kralupy nad Vltavou dne 22.3.1945


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°18'18.39'' E14°19'10.76'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Václav Urban

Autor: Marek Lanzendorf, 06.03.2017
Umístění: Vepřek, hřbitov
Nápis:
syn Václav (Urban)
nar. r. 1881 zemř. r. 1915
v MOSKVĚ v Ruském zajetí

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Jiří Porteš