Měrotín

Hrob Josef Spurný

Autor: Pavlína Koncošová, 28.02.2019
Umístění: Měrotín, střed hřbitova
Nápis:
HROBKA RODINY
SPURNÝCH
z Kovářova.
Náš drahý synáček
JOSEF SPURNÝ,
učitel a kapitán čs. pl. č.35.
Vstoupil do čs. legie v Rusku
v r. 1916, zůčastnil se bojů u
Verdunu a na Piavě. Vrátil
se zdráv do náruče svých
rodičů. Byl povolán znovu
na Slovensko, kde padl v boji
u Šajo sv. Petr 23/5.1919.
Byl pohřben v Košicích, pak
převezen a uložen 25/11.1919
k věčnému odpočinku
v Měrotíně.
Budiž Ti země lehkou!
Tvoje rodiče.
Poznámka:

Výpis ze školní kroniky kovářovské školy:
Dne 11. Června 1936 prožíval Kovářov s okolím nezapomenutelnou slavnost, kdy byla odhalena na zdejší obecné škole pamětní deska učiteli, legionáři, kapitánu Josefu Spurnému. Josef Spurný se narodil 3. ledna 1895 v maličkém domku v Nové Vsi u Litovle. S rodiči se zakrátko odstěhoval do Nových Polí, kde byl jeho otec na chudobínském panství hajným. Chodil do obecné školy ve Vilémově a vystudoval reálku v Litovli. Po maturitě vstoupil do abiturenského kursu v Přípoře. Dne 1. října 1913 byl ustanoven učitelem v Ludvikovicích u Luhačovic, od 4. dubna 1914 vyučuje v Litovli a od 16. ledna 1915 byl pověřen správcem školy v Ospělově. Dne 8. března je odveden a nastupuje válečnou službu již 15. března. Sloužil u 13. P. pl. v Olomouci. Zajat byl 21. července 1916 u Dubna a 7. srpna 1917 psal z Tjumenu ze Sibiře, že vstoupil do legie. Byl u 7. Tatranského pluku. Bojoval v Rusku, ve Francii u 22. pluku a v Itálii u 35. pluku. S tímto plukem se vrací do vlasti – leč bojuje na Těšínsku a Slovensku. Poslední dopis píše 19. května 1919 a již 23. května 1919 ráno v 7 hodin padá v hrdinském boji u Sv. Petra (u Miškovec), byl střelen do srdce Maďarem. Pohřben byl nejdříve v Košicích (25. 5.) a 25. listopadu 1919 převezen otcem do Měrotína na hřbitov.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7105-54873
Pomník přidal: Pavlína Koncošová