Písek

Hrob Hynek Kumpf z Grenzthalu

Autor: Jana Rytířová, 14.01.2018
Umístění: Písek, Na Výstavišti, bývalý městský hřbitov - pietní park
Nápis:
HYNEK KUMPF
ŠLECHTIC Z GRENZTHALU
C. A K. MAJOR
*5./. 1828 - 13./12. 1909.
Poznámka:

Městský hřbitov byl založen roku 1549 a pohřbívalo se zde až do roku 1950. V roce 1975 bylo pohřebiště přeměněno na pietní park, kde dnes můžeme navštívit místa posledního odpočinku významných píseckých osobností. Je zde pochován houslista Otakar Ševčík, historik August Sedláček, či předčasně zemřelé dcerky básníka Adolfa Heyduka. V roce 1576 byl na hřbitově vystavěn kostel Nejsvětější Trojice.
(zdroj: www.visitpisek.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°18'27.16'' E14°8'35.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Monika Kožušníková, 18.08.2008
Umístění: Písek, Nádražní, budova nádraží
Nápis:
NA PAMĚŤ
MLADÝCH OBČANŮ Z PÍSECKA,
KTEŘÍ V LÉTECH 1940 – 45
ODJÍŽDĚLI Z TOHOTO NÁDRAŽÍ
NA NUCENÉ PRÁCE DO NĚMECKA.
OKRESNÍ ORGANIZACE
SVAZU NUCENĚ NASAZENÝCH.
V PÍSKU 1998

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°17'47.95'' E14°08'34.78''
Pomník přidal: Monika Kožušníková
Příprava dat: Ing. Stanislav Mundl

Lípa republiky

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 16.02.2019
Umístění: Písek, Palackého sady
Nápis:
Lípa republiky
14.10.2018
Poznámka:

Lípa republiky, vysazená ke stoletému výročí vzniku Československa.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník vojákům americké armády

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 30.04.2012
Umístění: Písek, Pražská, Pražské předměstí, vedle školy T.G.Masaryka, na rohu ulic Pražská a Čelakovského
Nápis:
NA PAMÁTKU
OSVOBOZENÍ MĚSTA
4. OBRNĚNOU DIVIZÍ
3. AMERICKÉ ARMÁDY
DNE 6.5.1945
Poznámka:

Na přístupu k desce s nápisem jsou zabudovány destičky s názvy míst, připomínajících bojovou cestu: U.S.A. – STRÁŽNÝ – PÍSEK. Součástí objektu je informační tabule s českým a anglickým textem, popisujícím tehdejších událostí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 10.04.2009
Umístění: Písek, Tyršova, budova Sokolovny
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ BYLO V ČERVENCI 1944
ODSOUZENO 14 OBČANŮ Z OKRESU PÍSEK
K TRESTU SMRTI, KTEŘÍ BYLI 17.SRPNA 1944
V PRAZE NA PANKRÁCI POPRAVENI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°18'38.08'' E14°08'55.39''
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pomník setkání armád na demarkační čáře

Autor: ing. Stanislav Mundl, 09.05.2015
Umístění: Písek, U Hřebčince
Nápis:
NA PAMÁTKU
SETKÁNÍ SPOJENECKÝCH VOJSK
AMERICKÉ A RUDÉ ARMÁDY
10.KVĚTNA 1945
MEZI 16-17 HODINOU
V PROSTORU U HŘEBČINCE

VYBUDOVÁNO A ODHALENO
10.KVĚTNA 2015
MĚSTEM A BUDDIES
PÍSEK
Poznámka:

Pamětní místo vybudovalo Město Písek na podnět a za spoluúčasti členů BUDDIES. - http://buddies-pisek.cz/
Slavnostní odhalení se uskutečnilo dne 10. května 2015.

Popis historické události (text u pomníku, autor Richard Praus):
V květnových dnech v roce 1945 došlo v této ulici před budovou Zemského hřebčince k setkání spojeneckých armád. V té době byla ulice výpadovou silnicí ve směru z města do Českých Budějovic.
V Písku byla městská posádka Wehrmachtu ochotna kapitulovat, a proto zástupci městského a okresního Revolučního výboru požádali o pomoc velitelství americké armády ve Strakonicích (nejbližší spojenecká armáda v blízkosti města, která mohla převzít kapitulaci). Američané žádosti vyhověli a Písek byl 6. května 1945 osvobozen. Městská posádka kapitulovala a byla odsunuta mimo město.
Následujícího dne byly do města přesunuty další americké jednotky s obrněnou technikou, které se rozmístily ve městě a v blízkém okolí. Téhož dne byla v Hlavním stanu amerického gen. D. Eisenhowera ve francouzské Remeši podepsána bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa. V Evropě dnem 8. května 1945 ve 23:01 hodin vstoupilo v platnost ukončení všech bojů a zavládl mír. Bylo po válce.
Americké jednotky obsadily všechny výpadové silnice po obvodu města. Zároveň byl v Písku očekáván i příchod sovětských jednotek, které se ve svém plánovaném postupu neočekávaně zdržely při bojích v ostravské a brněnské oblasti.
Před poslední vstupní bránou do areálu hřebčince a po obou stranách silnice směrem k centru města zaujali již 8. května 1945 Američané zátarasová postavení.
K setkání obou spojeneckých vojsk však došlo až 10. května 1945 v odpoledních hodinách v místech, kde nyní stojíte. K osvobození naší země byly určeny tři útvary jednotek Rudé armády. 1., 2. a 4. ukrajinský front. Právě 2. UF měl za úkol navázat kontakt s jednotkami americké armády na demarkační linii v jihozápadních Čechách.
K píseckému hřebčinci dorazila 107. gardová divize RA, které velel genmjr. M.A. Bogdanov. Další část sovětských jednotek od 106. gardové divize překročila Písecké hory a vstoupila do města ulicí Na Trubách. Před budovou radnice se v 17:30 uskutečnilo setkání velitelů obou armád za spoluúčasti zástupců Revolučních výborů. Náměstí bylo zcela zaplněno píseckými občany.
Vojáci prvního sovětského sledu se v písecké lokalitě nezdrželi delší dobu. Byli vystřídáni vojskem 6. gardové mechanizované divize – Ravenské, které velel genmjr. G.V. Ivanov.
Většina vojáků se usídlila v píseckých lesích podél silnice od Vodáka směrem na Flekačky. Důstojníci většinou bydleli ve městě v soukromí.
Město Písek se tak stalo po určitou dobu nejen městem Písečáků, ale i vojáků obou vítězných spřátelených armád – americké a sovětské. Asi po týdnu americké velení přesunulo své jednotky z města za demarkační linii a předalo své dočasné kompetence sovětskému velení. Připomeňme si dnes již pomalu zapomínaná fakta. Zároveň se zamysleme i nad tím, že nesmyslné války a zejména jejich důsledky stály mnoho ztracených životů. Vzdejme tichou vzpomínku všem vojákům obou spojeneckých armád, kteří neváhali nasadit své životy k porážce fašistického Německa a k nastolení míru a svobody v Evropě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl
Doplnění informací: Roman Drašnar - Buddies

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 23.09.2008
Umístění: Písek, Velké náměstí 114/3, vchod do budovy radnice
Nápis:
1939 – 45
UMUČENÝM
BOJOVNÍKŮM
ZAMĚSTNANCŮM
MĚSTA PÍSKU
NA VĚČNOU
PAMĚŤ

ED. BEČKA 1914 – 1945
JOS. BŘEZNICKÝ 1911 – 1945
BOH. DRÁB 1919 – 1944
JOS. DRÁB 1914 – 1944
GUST. FOŘT 1884 – 1945
K. HÜBNER 1915 – 1945
FR. KRAMPL 1914 – 1944
ANT. PETRÁK 1896 – 1944
JOS. SOUKENÍK 1913 – 1945
EM. STRNAD 1898 – 1945
TER. ŠPOLCOVÁ 1906 – 1943
JAR. VYTISK 1908 – 1944
K. VALÁŠEK 1898 – 1944
V. VALVODA 1905 – 1944
V. VOTAVA 1896 – 1944
Poznámka:

na dolním okraji desky jméno autora: Jan Jiřikovský sochař


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3108-10767
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pamětní deska generál František Xaver z Fischerů

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 17.05.2009
Umístění: Písek, Velké náměstí, v kostele Povýšení svatého Kříže
Nápis:
v horních rozích: AO:1742
v dolních rozích: DIE 28:SEPTEMB
v oválu kolem znaku: EXCELLENTISSIMÝ : DNÝ : FRAN : XAV : DE FIISCHER : INCL : ARTILL : GENERAL : ET COMENDANS : OBIIT :
Poznámka:

překlad: Roku 1742, dne 28. září, zemřel vznešený pán František Xaver z Fischerů, slovutný generál a velitel dělostřelectva.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°18'27.54'' E14°08'49.26'' (vchod do kostela)
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Stanislav Mundl, 17.07.2009
Umístění: Písek, Velké náměstí 121, budova okresního soudu
Nápis:
JAROMÍR KONÁŠ
PRESIDENT KRAJ. SOUDU
UMUČEN V OSVĚTIMI 2. 4. 1942

JUDR. FRANT. KŘÍŽ
ZEMSKÝ SOUDCE
UMUČEN V OSVĚTIMI 22. 2. 1942

BOHUMIL BALOUŠEK
SOUDNÍ KANC. ASISTENT
PADL U DOBŘÍŠE 10. 5. 1945

JOSEF KLEMA
SOUDNÍ PODÚŘEDNÍK
POPRAVEN NA PANKRÁCI 3. 11. 1944

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
PRAVDA VÍTĚZÍ!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°18'28.38'' E14°08'49.98'' (vchod do budovy)
Pomník přidal: Ing. Stanislav Mundl

Pamětní deska Obětem válek

Autor: Pavel Neuberger, 16.07.2013
Umístění: Písek, Velké Náměstí, na kostelu Povýšení svatého Kříže
Nápis:
KOSTEL SV. KŘÍŽE
ZBYTEK DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA ZE 13. STOL. DNE 20. SRPNA 1419
PŘI HUSITSKÝCH BOUŘÍCH ROZMETÁN, KDYŽ KNĚŽÍ ODMÍTLI LIDU PODÁVAT
PODOBOJÍ. PŮVODNÍ SEVERNÍ LOĎ PŘEMĚNĚNA NA SOLNICI, SGRAFITA
NA PRŮČELÍ Z TÉTO DOBY. R. 1636 KLÁŠTER OBNOVEN DON HUERTOU,
VELITELEM MĚSTA. R. 1741 V KLÁŠTERNÍ ZAHRADĚ POHŘBENO NA 400
FRANCOUZSKÝCH A BAVORSKÝCH VOJÁKŮ PADLÝCH NA OBVODU MĚSTA
V JEDNÉ Z BITEV O DĚDICTVÍ RAKOUSKÉ. R. 1787 KLÁŠTER JOSEFEM II.
DEFINITIVNĚ ZRUŠEN, r. 1796 CÍSAŘEM FRANTIŠKEM URČEN ZA KOSTEL PRO VOJENSKOU POSÁDKU.
PROTĚJŠÍ BUDOVA SPOŘITELNY Z r. 1933 POSTAVENÁ NA MÍSTĚ STARÉHO
KRAJSKÉHO ÚŘADU PRÁCHEŇSKA A POZDĚJŠÍHO OKRESNÍHO HEJTMANSTVÍ.
ZDE SE VYBILA 4. ZÁŘÍ 1918 NENÁVIST HLADOVĚJÍCÍHO DĚLNICTVA PROTI
RAKOUSKÉ MONARCHII, NÁSLEDUJÍCÍ UDÁLOST. VYVRCHOLILY
14. ŘÍJNA 1918 VYHLÁŠENÍM SAMOSTATNÉHO ČSL. STÁTU NA TOMTO MÁMĚSTÍ.
Poznámka:

Na www stránkách [1] je uvedeno, že během válek o rakouské dědictví v roce 1741 - 42 využívala objekt dominikánského kláštera okupační armáda jako lazaret. Je pravděpodobné, že vojáci v něm zemřelí mohli být pochováváni v zahradě kláštera.

Pohřbívání francouzských vojáků na tomto místě zmiňují i www stránky o putimské kostnici [2]. Text na nich zveřejněný zní:
Není však známo, že by byla u Putimi svedena nějaká bitva, nebo že se zde v této době nacházel nějaký francouzský lazaret. (Bitva z této doby, známá z vyobrazení M. Alše na fasádě hotelu Otava v Písku, je bitva u Čížové 22. 11. 1741. O této se však říká, že byla svou velikostí na úrovni větší hospodské rvačky). Francouzi, kteří přišli o život při potyčkách okolo Písku, prý byli pohřbeni v příkopech v píseckém klášteře. Několik hrobů, snad z této doby, bylo mnohem později v Putimi (kde se však tehdy zdržovala vojska rakouská) náhodně nalezeno mimo hřbitov.
http://zputimi.webz.cz/kostel/kostnice.html

Na VPM u Čížové odkazují stránky http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/1300-cizova/. [3]

zdroje:
[1] Klášterní kostel Povýšení svatého Kříže [online]. Informační systém cestovního ruchu Písecka. http://www.icpisek.cz/docs/cz/atr37.xml
[2] Kostnice na putimském hřbitově [online]. V. Pixa, Putim č.157. http://zputimi.webz.cz/kostel/kostnice.html
[3] Čížová – Pomník padlým ve válce 1741-1742 [online]. Spolek pro vojenská pietní místa. http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/1300-cizova/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavel Neuberger