Bílá Lhota

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 09.02.2019
Umístění: Bílá Lhota, hřbitov kostela sv. Kateřiny Alexandrijské, vpravo za branou
Nápis:
NEPOSKVRNĚN PANNO A MATKO
BOŽÍ, MARIA, VZPOMEŇ NA
SMRTELNOU ÚZKOST, BOLESTI
A SMRT SYNA SVÉHO, A
PŘIMLOUVEJ SE ZA PADLÉ
VOJÍNY 1914-18, A ZA NÁS
VŠECHNY ŽIVÉ I ZEMŘELÉ!
POMOCNICE
KŘESŤANŮ
VDĚČNÁ FARNOST
1938.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7105-29073
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Kenotaf František Linet

Autor: Pavlína Koncošová, 15.02.2019
Umístění: Bílá Lhota, hřbitov kostela Církve československé husitské, vpravo u zdi
Nápis:
FRANTIŠEK
*25.9.1918, ZAVRAŽDĚN
NACISTY - 5.5.1945
Poznámka:

Jedna z obětí vypálení Javoříčka dne 5.5.1945. František Linet (26 let) z Ješova byl nalezen mrtev v jednom z domků. Společný hrob všech 38 obětí se nachází v místě dnešního památníku.
(zdroj: forum.valka.cz )

František Linet z Ješova v osudný den přijel do Javoříčka pro dřevo, ale domů už se nevrátil.
(zdroj: pametnaroda.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Pavlína Koncošová