Poděbrady

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Martin Brynych, 14.07.2006
Umístění: Poděbrady, Jiřího náměstí
Nápis:
(nápis na desce v čele podstavce pomníku Jiřího z Poděbrad)
ZA TUTO DESKU ULOŽILI NA VĚČNOU PAMĚŤ
VE DVACÁTÉM ROCE ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY - LEGIONÁŘI
2. PLUKU JIŘÍHO Z PODĚBRAD ČSL. REVOLUČNÍHO VOJSKA NA RUSI
PRSŤ ZE ZBOROVSKÉHO BOJIŠTĚ
DO POMNÍKU BOHATÝRSKÉHO ČESKÉHO KRÁLE S JEHOŽ JMÉNEM
SPJALI SVŮJ BOJ ZA SVOBODU NÁRODA A ZVÍTĚZILI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Martin Brynych

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Adam Vykydal, 06.02.2011
Umístění: Poděbrady, Jiřího náměstí 41/12, budova Městské knihovny Poděbrady
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY.

BENEŠ JOSEF, BENEŠ VÁCLAV, BEZUCHA FRANTIŠEK, BĚLOHUBÝ JAROSLAV, BIČIŠTĚ JOSEF, BLAŽEK FRANTIŠEK, BŘICHŇÁČ VÁCLAV, CABRNOCH JAN, CIHLÁŘ KAREL, ČÁBELKA RUDOLF, ČERNÝ BEDŘICH, ČERNÝ JOSEF, ČERNÝ JOSEF, ČÍŽEK ZDENĚK, ČMUGR FRANTIŠEK, DATEL VÁCLAV, DOSTÁL VÁCLAV, ING. FIALA KAREL, JUDR. GÜNSBURG JOSEF, HAŠLAR FRANTIŠEK, HAŠLAR VÁCLAV, HAVLINA FRANTIŠEK, HELLICH JAROMÍR, HEŘMANOVSKÝ KAREL, HLAVÁČ KAREL, HOUŽVIČKA JAN, JANČAR FRANTIŠEK, JANOWITZ FRANTIŠEK, JENÍK FRANTIŠEK, JEŽEK VÁCLAV, JIRKA JAN, JOHN KAREL, KAFKA FRANTIŠEK, KAMBERSKÝ JAROSLAV, KÁNINSKÝ EMIL, KOHOUT JOSEF, KOTEK ALOIS, KOTTVALD VÁCLAV, KOTYK KAREL, KRATOCHVÍL JOSEF, KREJČÍK JOSEF, KRUPIČKA JAN, KRUPIČKA JOSEF, KRYZA AUGUSTIN, KŘIČEK VÁCLAV, KULICH JOSEF, KULICH OLDŘICH, KVÍZ JOSEF, LAVIČKA JOSEF, LEŠETICKÝ FRANTIŠEK
MALINA STANISLAV, MALÝ JOSEF, MARŠON VÁCLAV, MAZURA BOHUMIL, NOVOTNÝ JAN, NOVOTNÝ JOSEF, ING. OBEREIGNER EMIL, OPPELT FRANTIŠEK, PÁCAL FRANTIŠEK, PAROULEK VÁCLAV, PAVLÍČEK VÁCLAV, PETRÁSEK BOHUMIL, POKUTA BOHUMIL, POPP FERDINAND, POPPER EUGEN, POŠÍK RUDOLF, PRCHLÝ JOSEF, PRCHLÝ VÁCLAV, PROS JAROSLAV, PÝCHA VÁCLAV, RADECHOVSKÝ FRANTIŠEK, RÁKOSNÍK KAREL, RICHTER FRANTIŠEK, ROBOVSKÝ VÁCLAV, ROVNÝ JAN, RUBEŠ VÁCLAV, RŮŽIČKA KAREL, RÜCKEL LEOPOLD, SLAVÍK ALOIS, SOMMER FRANTIŠEK, STARÝ KAREL, STOLINA ANTONÍN, STRAŠEK FRANTIŠEK, SUCHÁNEK ALOIS, ŠAFRÁNEK EDUARD, ŠKABRANSKÝ JINDŘICH, ŠKALOUD ANTONÍN, ŠTEINBACH ŠTĚPÁN, TICHÝ ARNOŠT, TOMEK FRANTIŠEK, TOMEK JAN, TONYKA FRANTIŠEK, VEVERKA JOSEF, VLČEK JOSEF, VOKNĚR FRANTIŠEK, VRBA JOSEF, WEÝWARA ZDENĚK, WÖHL KAREL, ZLÁMANÝ EMIL, ZŮRA KAREL

PODĚBRADY, 28.-X.1928.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03306
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pamětní deska Josef Mašín a Zdena Mašínová

Autor: Adam Vykydal, 06.02.2011
Umístění: Poděbrady, Jiřího náměstí 8/1, areál zámku
Nápis:
generál JOSEF MAŠÍN
narozen 26.8.1896
popravený nacisty v Kobylisích 30.6.1942

ZDENA MAŠÍNOVÁ
narozená 20.5.1907
zemřela za komunismu v Pankrácké věznici 12.6.1956
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03252
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jan Hus

Autor: Ing. František Jedlička, 10.01.2019
Umístění: Poděbrady, Jiřího náměstí 41, na fasádě nad oknem
Nápis:
HLEDEJ PRAVDU, SLYŠ PRAAVDU, UČ SE PRAVDĚ, MILUJ PRAVDU,
PRAV PRAVDU, DRŽ PRAVDU, BRAŇ PRAVDU AŽ DO SMRTI.

MISTR JAN HUS
1415 1915

SVATÉ PAMĚTI OTCE ČESKÉ REFORMACE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 1. světové války - legionářům

Autor: Ing. František Jedlička, 10.01.2019
Umístění: Poděbrady, Jiřího náměstí 1/8, druhé nádvoří zámku
Nápis:
1914 1920
PADLÝM HRDINŮM
POTOMSTVA VĚČNÝ DÍK

BRATŘI Z LEG. FRANCOUZSKÉ
POR. VÁCLAV DOSTAL
VÁCLAV DATEL
BRATŘI Z LEG. RUSKÉ
ČETAŘ KAREL STARÝ
KAREL HEŘMANOVSKÝ
JAN NOVOTNÝ
Poznámka:

zhotovil: Havlíček
Reinstalace pamětní desky na její původní místo proběhla u příležitosti 100. výročí vzniku republiky dne 25. 10. 2018. Předtím byla dlouhodobě uložena v depozitu Polabskému muzea. Z dobového novinového článku „Uctění památky poděbradských legionářů“ je zřejmé, že v neděli dne 1. srpna 1937 byla přičiněním Nezávislé jednoty legionářů v Poděbradech odhalena na druhém zámeckém nádvoří pamětní deska padlým poděbradským hrdinům – legionářům, kteří položili za svoji vlast svoje nadějné životy. Byli to: poručík V. Dostal, četař K. Starý, střelec V. Datel a legionáři J. Novotný a K. Heřmanovský. Tato pietní slavnost byla pořádána pod protektorátem divisního generála Váni, velitelství pěš. pl. 21, velitelství útočné vozby č. 1, okres. Hejtmana, vrch. Rady JUDr. Drábka, městské rady poděbradské a správní rady uhličitých lázní a zřídel. Čestný předseda lázeňské společnosti prof. inž. dr. J. V. Hráský převzal pamětní desku do opatrování.
(zdroj: http://www.mesto-podebrady.cz/pametni%2Ddeska%2Dlegionarum/d-30718/p1=29650 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska vězněným v poděbradské věži

Autor: Ing. František Jedlička, 10.01.2019
Umístění: Poděbrady, Jiřího náměstí 1/8, druhé nádvoří zámku
Nápis:
Vězni poděbradské věže
Mohutné zdi poděbradské věže zvané Hláska (43 m vysoká, průměr přízemí 10,1 m při tloušťce stěn 3,8 m) sloužily až do roku 1723 jako vězení. Žalářováni zde byli nejvyšší pražský purkrabí Menhart z Hradce (1448-1449), vůdce táboritů Václav Koranda (1452.1453), husitský biskup Mikuláš z Pelhřimova (1455-1459) a v roce 1462 i papežský legát Fantin de Valle. V roce 1496 bylo na poděbradském hradě také vězněno 13 kutnohorských havířů. Deset z nich bylo 5. srpna 1496 popraveno.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Rudolf Severin Krzák

Autor: Alena Kinclová, 27.09.2021
Umístění: Poděbrady, Na Skupici 602/3
Nápis:
Generálmajor
Ing. Rudolf Severin Krzák
Zde žil v letech 1952 - 2004 generál Rudolf Severin Krzák
(1914 - 2004), příslušník zahraničních speciálních armádních
složek a válečný hrdina, který po druhé světové válce stál
u zrodu paradesantních jednotek československé armády.
Vyznamenán Řádem Bílého lva in memoriam.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Kincl

Pomník Obětem povstání kutnohorských havířů

Autor: Ing. František Jedlička, 09.01.2019
Umístění: Poděbrady, Na Zámostí 57, Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Havířský kostelíček).
Nápis:
(nad vchodem)
Léta Páně 1496 pozdvihnimže se někteří z havířů kutnohorských
proti svým starším pro křivdu činěnou jim při rudách, byli křivě obžalováni u
krále Vladislava, tři na Křivoklátě a deset jich v Poděbradech uvězněno. Téhož roku
byli k smrti mečem odsouzeni a ten pátek po sv. Vavřinci L. P. 1496 na tom-
to místě, kde tento chrám Páně Nanebevzetí Panny Marie stojí, odpraveni.

(vlevo a vpravo)
R. 1896
Chrám tento opraven a
průčelí nově zřízeno.

Nákladem
spolku pro úpravu jeho
a příznivců.

(na dveřích)
Nákladem Jana Hellicha – Starosty Města Poděbrad
Zřízeno L. P. 1896.
Poznámka:

Za mostem bývalo ve středověku popraviště. Havířský kostelíček Nanebevzetí Panny Marie z roku 1516 připomíná popravu deseti vůdců velkého povstání kutnohorských havířů, ke které došlo 4. srpna 1496. Smutná událost zůstala nadlouho v paměti lidu a když v 17. století vytryskl poblíž silný pramen červeně zbarvené železité vody, lidé věřili, že je to voda zázračná – krev nevinných havířů.
Kromě pověsti o „zázračné vodě“ se k těmto místům vztahují ještě další pověsti, mimo jiné o dubu nad popravištěm, který pak nesl různě znetvořené žaludy. Lidé je sbírali, upravovali do podoby talismanů a věřili, že ochrání jejich zdraví.
(zdroj: informační tabule poblíž kostela)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Karel Hampl

Autor: Adam Vykydal, 06.02.2011
Umístění: Poděbrady, náměstí 5. května, park
Nápis:
ZDE ZPEČETIL KRVÍ
SVŮJ JUNÁCKÝ SLIB
KAREL HAMPL
DNE 9.V.1945
Poznámka:

Město již oslavovalo a vítalo sovětské vojáky, kteří tudy projížděli směrem na Prahu. Z jiného směru však přijížděla kolna pěti vozů a první z nich bylo označeno bílými vlajkami. Jednalo se o jednotku asi 30 ozbrojených Němců, kteří nerespektovali konec války. Okamžitě se dala dohromady vojenská jednotka složená z hasičů, příslušníků partyzánské skupiny „Jarda“ a dalších mužů, kteří měli zbraně, aby prchající Němce zadržela. Nastalo pronásledování aut v ulicích a na několika místech došlo k přestřelkám. Do honičky zasáhlo i jedno z právě projíždějících aut Rudé armády. Odbočilo z hlavní ulice a v krátké době německé posádky zneškodnilo.
Jedno z německých aut však již odbočilo z Riegrova náměstí na dnešní náměstí 5. května. V ohybu do Havlíčkovy ulice, kde při snaze toto auto zadržet, byl hlídkující Karel Hampl zasažen německou kulkou a padl k zemi a byl na místě mrtev.
Tehdejší předseda revolučního národního výboru doc. Ladislav Filip nechal tělo Karla Hampla převézt do márnice na hřbitově v Kluku. Slavný pohřeb, vypravený na náklady města, se konal za velké účasti obyvatel Poděbrad 13. května. Rakev s ostatky byla vystavena na katafalku v místě, kde padl. Ostatky byly uloženy do hrobu na poděbradském hřbitově.
Tuto událost dnes připomíná památníček na okraji parku, který odhalili místní junáci.
Nesmíme zapomínat ani na odvážné občany, kteří se rozhodli bránit prchajícím Němcům v útěku, pan Nezavdal, Tauc, Trajhan, Bašta a další.
V rámci oslav ukončení druhé světové války vedení města položením květin na hřbitově v Kluku uctilo památku bojovníků a padlých hrdinů.
(zdroj: p. Hrabětová, archiv Junáku)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2119-03270
Pomník přidal: Adam Vykydal
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Ing. František Jedlička, 07.01.2019
Umístění: Poděbrady, náměstí T. G. Masaryka, v parku

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička