Šlapanice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Stanislav Pítr, 30.08.2009
Umístění: Šlapanice, hřbitov
Nápis:
ZE ŠLAPANIC:
KLIMB?? RUD. ITÁLIE
JAREK J??D RUSKO
NOVÁK ???? RUSKO
RUBEŠ ???? RUSKO
ŠULC JINDŘICH ITÁLIE
VESELÝ KAREL RAKOUSKO
ZÁBRANSKÝ ?? ????

Z JARPIC:
DVOŘÁK LAD. AVERG.
HAMPEJS JAR. ITÁLIE
HORNÍK FR. ITÁLIE
NITKA JOS. ITÁLIE
ŠRAJER JOS. JAPONSKO
ŠRAJER LAD. HALIČ
TYGL RUD. CECHY
ZAVESKÝ ANT. RUSKO

Z BUDENIČ:
DRAGOUN ANT. SICILIE
KOUBA JOS. ČECHY
MAREŠ ANT. SIBIŘ
MATOCHA JAN RUSKO
PRŮCHA VÁC. ????
ŠIMONÍČEK FR. KARPATY
VÁGNER FR. HALIČ
VESELÝ RUD ČECHY

26/VII 1914 – 28/X 1918 K. PFISTER
…TY BLEDÉ, KRVÍ ZOHAVENÉ TVÁŘE
HRDINŮ PADLÝCH STYDLIVÝM VÍŘÍ OKEM;
SPÍ SPÁNEK SMRTI – SOK TAM SE SVÝM SOKEM
PO KRAJI ROZLIT LESK VEČERNÍ ZÁŘE…
PROČ DUCHA MOCNÝCH VČAS TAK NEOSVÍTIL
MYŠLENEK SMÍŘLIVÝCH NEBESKÝ JAS!
VY TĚŠIT JSTE SE MOHLI Z ŽITÍ KRÁS
A VÍTAT JITRO, JEŽ DEN NOVÝ VZNÍTIL
ŽEL! PŘED RÁNEM JSTE V CIZÍ ZAŠLI SVĚTY
NEŽ VSTALA VLAST, ZPROŠTĚNÁ OKOVŮ
NEŽ SVOBODY STROM SNĚŽNÉ VYDAL KVĚTY
KÉŽ JMÉNA VAŠE, JAK TU V KAMENI PSÁNY
ZRAK DRUHŮ ROSÍ SLZOU VZPOMÍNKY!
VÁM SVĚTLÁ PAMÁTKA VŽDY ZŮSTAŇ ZACHOVANÁ
Poznámka:

text téměř nečitelný, místa i jména občas odhadem, podklady chybí i na portálu CEVH MO (celá jedna strana pomníku)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2124-32120
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 15.06.2014
Umístění: Šlapanice, pomníček v malém pačíku vlevo při výjezdu z obce směr Mšené-Lázně
Nápis:
OBĚTEM
1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

OBČANÉ
OBCE ŠLAPANICE
Nezapomeneme.
Poznámka:

pomník postaven z bílých cihel s chodopakovou deskou, zdálky vypadá jako domovní přípojka elektrického vedení


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Ladislav Dvořák

Autor: Jaromír Tlustý, 03.12.2018
Umístění: Šlapanice, hřbitov, u východní ohradní zdi
Nápis:
SYN JEJICH
LADISLAV DVOŘÁK
NAR. 6/6 1888, ZEMŘ. VE VÁLCE 30/9 1915
POCHOVÁN NA HŘBITOVĚ v ZATURCI MEZI
WLAD. WOLYŇSKÝM A LUCKEM v RUSKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaromír Tlustý