Veselá

Pomník Matěj Jírů

Autor: Ing. František Jedlička, 30.05.2012
Umístění: Veselá, u silnice na Pelhřimov, na konci obce vpravo
Nápis:
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.
K uctění památky milovaného syna
MATĚJE JÍRŮ,
který dokonal svůj život hrdinou smrtí
na bojišti v Itálii 23/6 1918 v stáří 25 roků
pohřbeného tamtéž Bonchetto. Věnuje truchlící
matka Rozalie Jírová.
Odpočívej v dálné cizině život svůj dal´s
v oběť otčině, spi miláčku náš sladký
sen za smrt hrdinou ráj Ti buď otevřen.
Spi spi sladký sen matka na Tě
S modlidbou vzpomene každý den.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08757
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob František Sochor

Autor: Ing. František Jedlička, 30.05.2012
Umístění: Veselá, u kostela
Nápis:
FRANTIŠEK
SOCHOR

*1.6.1919 +6.5.1945

BYL UMUČEN NACISTY
6.5.1945 V LOMNICI N/LUŽ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08755
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 30.05.2012
Umístění: Veselá, v parčíku nad kostelem uprostřed obce
Nápis:
PADLÝM
HRDINŮM
VE SVĚT. VÁLCE
1914 - 1918

LEGIONÁŘI
HRNČÍŘ T. + Vr. 1918
TRÁVNÍČEK + Vr. 1919

VOJÍNI
MARTÍNEK T. + Vr. 1914
BLAŽEK Fr. +4/8 1914
HORA JOSEF + Vr. 1915
KUKLA Fr. + Vr. 1915
JELÍNEK J. + Vr. 1916
BLAŽEK JOS. +28/8 1916
KRYZAN V. +4/4 1917
JÍRŮ MATĚJ +23/6 1918
KRATOCHVÍL Fr. NEZVES
VLASÁK V. +18/3 1917

V REVOLUČNÍCH DNECH PADL
SOCHOR F. +6/5 1945

VĚNUJÍ ZDEJŠÍ SPOL. DIV. OCHOTN. TYL
ZA PODPORY OBCE
Poznámka:

Hrníř Tomáš, narozen 16.12.1880, Veselá. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako vojín u 29. domobraneckého pěšího pluku. Zajat 28.8.1914, Křesoměř. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Moroskovo Perm. Zařazen 10.12.1917 jako vojín k 7. střeleckému pluku. Zemřel 18.7.1919 skokem z okna, pohřben v Omsku.
Trávníček Matěj, narozen 10.2.1894, Veselá. Do ČS legií v Rusku zařazen 15.6.1917, k 6. střeleckému pluku. Další údaje v databázi chybí.
(zdroj databáze VÚA Praha)
Trávníček Matěj, svobodník, zemřel 16.12.1919, Krasnojarsk, Rusko. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08756
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob/kenotaf Josef a Stanislav Nacházelovi

Autor: František Mrvka, 05.12.2018
Umístění: Veselá, hřbitov
Nápis:
Na památku zemřelým
po válečných útrapách
Josefa a Stanislava
Nacházelových
z Benátek

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka