Rohatec

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Petr Tichý, 16.12.2009
Umístění: Rohatec, na břehu řeky Moravy
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH SE PŘEBRODILA
SLAVNÁ RUDÁ ARMÁDA PŘES ŘEKU
MORAVU DNE 12. DUBNA 1945
A OSVOBODILA NAŠI OBEC
VĚNUJE MÍSTNÍ JEDNOTA PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKŮ ROHATEC

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°51'53'' E17°10'50''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Milan Zachodil, 16.11.2018
Umístění: Rohatec, Květná
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ SVÝM SPOLUOBČANŮM
KTEŘÍ PADLI A ZEMŘELI VE SVĚT. VÁLCE,
VĚNUJÍ VDĚČNÍ OBČANÉ V ROHATCI R. 1923.
ANTOŠ FRANT. 1882-1914
HASÍK METH. 1891-1914
PISKATÝ JAN 1896-1914
TŘÍSKA MART. 1872-1914
PRCHLÍK PAVEL 1878-1914
VYZOREK KLEM. 1888-1914
BUREŠ JOS. 1874-1915
ANTOŠ MICHAL 1873-1915
PISKATÝ PAVEL 1892-1915
PALEČEK FRANT. 1893-1915
TOMALA CYRIL 1891-1915
TOMAN FRANT. 1896-1915
MÍŠA ANT. 1873-1915
VÁVRA JAN 1876-1915
KUBIČEK JOS. 1891-1915
ČACHOTSKÝ MART. 1894-1915
NĚMEC BOH. 1898-1919

HASÍK JAN 1880-1915
MADĚRA FRANT. 1893-1915
RAŠKA VILÉM 1874-1915
NOVOTNÝ PAVEL 1873-1916
VODIČKA JOS. 1881-1916
SLEZÁK JOS. 1865-1916
ANTOŠ FRANT. 1896-1917
CIGÁNEK FRANT. 1895-1917
EBR JAN 1877-1917
TOMAN PETR 1898-1917
ZAHNAŠ JAN 1884-1917
HASÍK JOS. 1895-1918
KUCHAŘIČ JAN 1882-1918
ŠTICA JAKUB 1896-1918
DONÁT JAN 1898-1918
CIGÁNEK BOH. LEG. 1896-1919
NEZVĚSTNÍ:
ANTOŠ JOS. 1891- ANTOŠ JOS. 1894-
BLECHINGER JAN 1895-1914
PETRUCHA VIKT. 1892-1915
MACHÁLEK RUD. 1893-1915
HYBL JAN 1891-1917
MAŠINA JAN 1896-1918
MACHALEK FR. 1887-1922

OBĚTI II. SVĚT. VÁLKA Z ŘAD ROHATECKÝCH OBČANŮ
PADLI JAKO VOJÁCI:
ŠELEPA FRANTIŠEK, 1883-1943, ŠKPT.,POPRAVEN V BERLÍNĚ,
ANTOŠ PAVEL, 1905-1937, POR. PADL VE ŠPANĚLSKU,
BUREŠ PAVEL, 1902-1942, ČETAŘ, PADL JAKO LETEC V KANADĚ,
BLAŽÍČEK VLADIMÍR, 1921 NEZV.AST.POVST. V BÁŇ. BYSTRICI
PADLI NA DOMÁCÍ FRONTĚ:
MACHÁLEK ANT. 1924 NEZVĚST.
BĚLOCHOVÁ VĚRA ?????
POLLÁK JULIUS ????
POLLÁKOVÁ BERTA ????
SKÁCEL FRANTIŠEK ????
SLEZÁK KAREL ????
ŠKROMACH MARTIN ????
ŠTÁBLA JAROSLAV
TOMALA JAROSLAV 1923-1944
?????? 1924-1945
?????? 1894-1945
?????? 1922-1945
?????? 194?
Poznámka:

Doplnění k některým jménům:
Antoš František: *20.10.1882 Rohatec. IR. Nr. 3. +23.8.1914 Lublin.
Hasík Metoděj: *1895 Rohatec. ErsRes., IR. Nr. 3, 4. Komp. +11.9.1914 Gorni Borina, Srbsko. Padl, střelná rána v hrudi.
Piskatý Jan: *1886. +21.9.1914 Srbsko. Padl.
Tříska Martin:*1872 Rohatec. V seznamech ztrát veden jako Tryska. +11.11.1914 ResSpit Ungvár. Cholera.
Prchlík Pavel: *1878. +1914 Halič.
Bureš Josef: *17.8.1874 Rohatec. Domobranecký prapor 42. +20.6.1915 Gorice.
Antoš Michal: *9.2.1873 Rohatec. LIR. Nr. 25. +09.1915 Itálie.
Piskatý Pavel: *1892 Rohatec. ResInft., IR. Nr. 3, 10. FeldKomp. +27.5.1915 Hruszowice, Halič, zranění břicha. Téhož dne na místě pohřben.
Paleček František: *1893 Rohatec. IR. Nr. 3, 3. Komp. +17.3.1915 EpidemSpit Grybòw, Halič. Tyfus. Tamtéž pohřben.
Tomala Cyril: *1891 Rohatec. Korp., IR. Nr. 3. +13.9.1915.
Toman František: *1896. +12.11.1915 nemocnice Praha. Následky zranění.
Míša Antonín: *5.3.1873 Rohatec. LIR. Nr. 25. +21.10.1915 Halič.
Vávra Jan: *1876. +15.5.1915 Halič. Zastřelen na rozkaz důstojníka pro šílenství.
Čachotský Martin: *1894 Rohatec. V seznamu veden jako Čichotský. LIR. Nr. 25. +28.1.1915 v ruském zajetí, Černajev, Syrdarja.
Hasík Jan: *1880. +4.5.1915 Uhry. Vysílení.
Maděra František: *1893. +5.2.1915 Velká Kikinda, Uhry. Následky zranění.
Raška Vilém: *1874. +1915 Vídeň.
Novotný Pavel: *1873. +06.1916 u Mont Falcone v Itálii. Padl.
Slezák Josef: *1865 Rohatec. Inft., IR. Nr. 3. +3.12.1916 nemocnice, Uhry. Zápal plic.
Cigánek František: *1895 Rohatec. LstDrag., DR. Nr. 6, 1. SchützEsk. +9.8.1917.
Zahnáš Jan: *1884 Rohatec. ResGefr., IR. Nr. 3. +25.5.1917 u Görz, Přímoří. Zabit výbuchem granátu. Pohřben St. Peter.
Hasík Josef: *1895. +19.6.1918 Piava, Itálie. Padl.
Kuchařič Jan: *1882. +4.2.1918 Itálie. Padl.
Tomala Jan: *1891 Rohatec. LstInft., IR. Nr. 3, 11/94. Komp. +10.5.1915 Rostoki Dolne, Halič. Padl.
Cigánek Bohumil: 818.9.1896 Rohatec. Bydliště: Akron, Ohio, USA. Tovární dělník. Datum a místo přihlášení do legií: 19.8.1918 v USA. Zařazení do legie: 6.10.1918. Legie: Čs. legie ve Francii. Útvar: 23. p. pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 25.5.1919, zemřel nemocnice Karlín.
Machálek Rudolf: *1893. +18.3.1915 Karpaty.
Machálek Fantišek: *1887. +1922. Následky války.
Šelepa František: *3.2.1883 Věrovany. Bydliště: Ratíškovice, okr. Hodonín. Učitel. RU armáda: Kad., IR. Nr. 3. Zajetí: 30.1.1917 u Jakobeny. Přihlášení do legií: 28.4.1917 Kyjev. Zařazení do legie: 28.6.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: tech.rota. Poslední útvar v legiích: let.odd. První hodnost: praporčík, poslední: nadporučík. Konec v legii neuveden. 20.11.1942 odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli (odbojová organizace Obrana národa). 16.6.1943 popraven Berlín Plötzensee.
Bureš Pavel: *1902. Syn přistěhovalců z Rohatce. Ser Royal Canadian Air Force. Číslo: R/51774. 4.12.1942. Pohřben: Vancouver Cemetery, British Columbia, Canada, Block 3. Plot 29. Lot 1.
Bělochová Věra: školačka. Zabita během bombardování Hodonína 20.11.1944.
Pollak Julius: ředitel zdejší továrny na čokoládu. Oběť rasové perzekuce.
Pollaková Berta: oběť rasové perzekuce.
Jména která jsou patrné též na pomníku, ale z foto nečitelné:
Zemánek Pavel: dělník, zabit doma granátem. 04.1945.
Zemánek Vladimír: dělník, syn výše uvedeného, zahynul jako otec. 04.1945.
Mezihorák Jaroslav: krejčovský učeň, zabít zbloudilou střelou. 04.1945.
Snopek Josef: 10letý školák, zabít protitankovou střelou. 04.1945.
(zdroj: VÚA, VHÚ, old.ustrcr.cz, The Canadian Virtual War Memorial, Legie 100, http://doczz.cz/doc/107464/slovácká-obec-rohatec )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-14161
Souřadnice: N48°52'49.54'' E17°10'57.19''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pamětní deska Ludvík Mazuch

Autor: Petr Tichý, 16.08.2007
Umístění: Rohatec, Nádražní, na budově nádraží ČD
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽIL ŽIVOT
V REVOLUČNÍCH DNECH ROKU 1945
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC
MAZUCH LUDVÍK
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6206-14170
Souřadnice: N48°53'34.26'' E17°11'55.2''
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník T. G. Masaryk

Autor: Milan Zachodil, 16.11.2018
Umístění: Rohatec, Revoluční
Nápis:
T. G. MASARYK
1850-1937

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°52'50.81'' E17°10'52.97''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Pavel Antoš

Autor: Milan Zachodil, 16.11.2018
Umístění: Rohatec, U Zastávky, hřbitov
Nápis:
PORUČÍK MEZINÁRODNÍ BRIGÁDY BOJOVNÍK PROTI FAŠISMU
PAVEL ANTOŠ
NAR. 27.6.1905 V ROHATCI
PADL 5.2.1939 V CASA DE LA SELVA, ŠPANĚLSKO

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°52'56'' E17°10'52.31'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Josef Antoš

Autor: Milan Zachodil, 16.11.2018
Umístění: Rohatec, U Zastávky, hřbitov
Nápis:
K upomínce nezvěstného syna
JOSEFA
věnovali rodiče
MATOUŠ a ANNA ANTOŠOVI
r. 1933.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°52'56'' E17°10'52.31'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka