Popelín

Pomník osvobození Rudou armádou

Autor: Arno Glaser, 19.11.2016
Umístění: Popelín, parčík vedle OÚ
Nápis:
ČEST
A
SLÁVA
RUDÉ ARMÁDĔ
OSVOBODITELCE
1945 – 1975

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Emil Snížek

Autor: Arno Glaser, 19.11.2016
Umístění: Popelín, hřbitov
Nápis:
EMIL SNĺŽEK
*18.7.1889 +2.10.1961
Poznámka:

Snížek Emil: *18.7.1889 Popelín, okr. Dačice. RU armáda: ResInft. TitKorp., IR. Nr. 81, RgtsStb. Zařazení do RU armády: 1.8.1914. Zajetí: 9.9.1914 Tomašov. Přihlášení do legií: Caricyn. Zařazení do legie: 29.5.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: prac. rota, poslední útvar v legiích: 11. stř. pl. První hodnost: pracovník, poslední: svobodník. Konec v legiích: 11.11.1920. Uvádĕn pobyt: Kriegsgefangenschaft Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk, Rußland.
(zdroj: VÚA, Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Jan Snížek

Autor: Arno Glaser, 19.11.2016
Umístění: Popelín, hřbitov
Nápis:
JAN SNĺŽEK
*2.10.1885 +31.8.1952
Poznámka:

Snížek Jan: *2.10.1885 Popelín, okr. Dačice. RU armáda: Inft., IR. Nr. 81, 8. Komp. Zajetí: 7.9.1914 Tomašov. Přihlášení do legií: Caricyn. Zařazení do legie: 29.5.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: 11. stř. pl., poslední: 11. stř. pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 11.10.1920. Uvádĕn pobyt: Kriegsgefangenschaft Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk, Rußland.
(zdroj: VÚA, Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Josef Snížek

Autor: Arno Glaser, 19.11.2016
Umístění: Popelín, hřbitov
Nápis:
JOSEF SNĺŽEK
*17.8.1887 +30.12.1964
Poznámka:

Snížek Josef: *17.8.1887 Popelín, okr. Dačice. RU armáda: zařazení 15.8.1914. První útvar: IR. Nr. 81., dále služba: ResKorp., k. k. LIR. Nr. 14, uvádĕna 6. a 12. Komp. Zajetí:24.11.1914, Krakov. Přihlášení do legií: Miasy – Ural. Zařazení do legie: 29.5.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. První útvar v legiích: 9. stř. pl., poslední: 11. stř. pl. Hodnost: vojín. Konec v legiích: 10.11.1920. Uvádĕn pobyt: Kriegsgefangenschaft Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland a Poss Sensharskv, Gebiet Akmolinsk, Rußland.
(zdroj: VÚA, Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Ladislav Závodský

Autor: Arno Glaser, 19.11.2016
Umístění: Popelín, hřbitov
Nápis:
LADISLAV
ZÁVODSKÝ
ČETAŘ, ZEMŘEL VE SLUŽBÁCH
VLÁDNĺHO VOJSKA VE VELĺMI
*5.6.1916 +30.10.1940

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob František Petrů

Autor: Arno Glaser, 19.11.2016
Umístění: Popelín, hřbitov
Nápis:
František Petrů
*7.1.1887 +28.11.1941
Poznámka:

Veterán 1. svĕtové války. Petrů František: ResKorp. TitZugsf., IR. Nr. 81, 8. Komp. Uvádĕn pobyt: Kriegsgefangenschaft Jalutorowsk, Gouvernement Tobolsk, Rußland.
(zdroj: Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Karel Malý

Autor: Arno Glaser, 19.11.2016
Umístění: Popelín, hřbitov
Nápis:
KAREL MALÝ
*14.1.1892 +26.8.1984
Poznámka:

Veterán 1. svĕtové války.
Malý Karel: Inft., k. k. LIR. Nr. 14, 7. Komp., záznam o zranĕní a zajetí, umístĕn v General-Hospital, Moskva. (zdroj: Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Jan Bartoš

Autor: Arno Glaser, 19.11.2016
Umístění: Popelín, hřbitov

Nápis:
JAN BARTOŠ
*10.5.1885 +12.1.1947
Poznámka:

veterán 1. svĕtové války.
Bartoš Jan: Lstlnfst., IR. Nr. 81, záznam o zranĕní z jara 1917. (zdroj: Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser
Doplnění informací: Ing. František Bartoš

Hrob vojáka Šimůnka

Autor: Arno Glaser, 19.11.2016
Umístění: Popelín, hřbitov
Nápis:
Rodina
Šimůnkova

Ferdinand, syn učitel *1881 +1910.
Otakar, syn řezník *1883 +1917.
Rudolf syn *1887 +1946
Poznámka:

Fotografie vojáka v RU uniformĕ. Pravdĕpodobnĕ, dle řazení podobizen, Otakara. U Rudolfa je patrnĕ přetesána poslední číslovka roku narození z 2 na 7, nebo naopak.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Josef Novák

Autor: Petr Kudláček, 19.08.2018
Umístění: Popelín, hřbitov
Nápis:
Na čestnou památku letce
četaře aspiranta
Josefa Nováka
nar. 4/8 1912, který svůj život dal
ve službách letectva
pro bezpečnost republiky
dne 18/7 1934 v Milovicích
Poznámka:

Pozorovatel čet. asp. Josef Novák a pilot svob. František Král zahynuli 18.7.1934 při letecké nehodě u obce Straky u Milovic.

V Lidových novinách vyšel dne 19.7.1934 článek: Opět neštěstí vojenského letadla. Pilot i pozorovatel zahynuli. ČTK - Praha 18. července. Dnes v 9 hodin událo se neštěstí na letišti v Milovicích. Po skupinovém letu při rozchodu ze skupiny jeden ze strojů učinil ráznější manévr, dostal se do vývrtky a poněvadž byl v poměrně malé výši, udeřil o zem dříve, než pilot mohl stroj vyrovnat. Posádka letounu pilot František král z Vícehoří u Zábřeha a četař pozorovatel aspirant Josef Novák z Popelína, oba od leteckého pluku 1 zahynuli. Na místo se odebrala vojenská komise, která vyšetřuje podrobnosti neštěstí.

V knize od Zbyňka Čeřovského Katastrofy československého vojenského letectva 1918 – 1990, díl první 1918 - 1939, vydání 2017, str. 68 je uvedeno: Svobodník polní pilot František Král se svým pozorovatelem četařem aspirantem - pozorovatelem letcem Josefem Novákem prováděli 18. července skupinový let v tříčlenném roji na trati Milovice, Nymburk, Lysá nad Labem, Straky, Milovice. Po znamení velitel roje k rozchodu provedl pilot dvakrát zatáčku doleva a přitom pravděpodobně spadl do vývrtky a oba piloti zahynuli. Patřili k Leteckému pluku 1, 4. letce a katastrofa se stala u obce Straky v 8.50 hodin s letounem Ap-32.60.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček