Hořiněves

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 22.07.2005
Umístění: Hořiněves, náves
Nápis:
SVOBODY SE NEDOŽILI,
V SRDCÍCH NAŠICH ALE ŽIJÍ
PADLÍ OBČANÉ:
1914 – 1918

ANDRLE JOSEF, DĚDEK JOSEF, HOJNÝ VÁCLAV, HOMOLKA VÁCLAV, HOMOLKA FRANT., KOŠŤÁL JAN, KUBEŠ JAN, KUBEŠ EMANUEL, KUDRNA VOJTĚCH, KVASNIČKA FR., MACEK JOSEF, MARTINEC OTA, POSPÍŠIL FRANT., ROLÍN JOSEF, SKALICKÝ JOSEF, STANĚK JOSEF, ŠTEFAN FRANT., VYHLEDAL FR., ZILVAR JAROSLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03773
Souřadnice: N50°18'35.05'' E15°45'58.05''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Hořiněves, západní část obce, u silnice do Máslojed
Nápis:
3. Juli 1866
3. července 1866

Das
Offiziers Corps
des k. u. k. Feld. Jäger Bataillons. No. 2.
einen am 3. Juli 1866 in der Schlacht
bei Königgrätz heldenmüfhig
gefallenen Kameraden u. z.
Hauptleute
Anton Mudroch
Leopold Alker
Oberlieutenant Rud. Kahl
Johann Schneider
Lieutenant Eduard Ressel
41 Unteroffizire, 81 Jäger.
Poznámka:

Pomník rakouského 2. praporu polních myslivců. Monumentální pískovcový obelisk zdobený reliéfy vojenských odznaků. Podle návrhu setníka 2. praporu pol. myslivců zhotovil Jakub Vágner od 18. praporu pol. myslivců s myslivci Aloisem Paškem, Janem Kejzlarem a Václavem Sůvou. Památka zřízena roku 1891 praporem. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 266 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03787
Souřadnice: N50°18'41.01'' E15°45'32.96''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Hořiněves, západní část obce, u silnice do Máslojed
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

Kříž typu č. 302A na hrobě padlých vojáků. Zřídil Komitét roku 1899. Přemístěn, památka stála původně u svodnice v poli mezi Máslojedy a Hořiněvsí. Roku 1977 zničený kříž renovován a přemístěn na nynější místo. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 339 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03788
Souřadnice: N50°18'41.01'' E15°45'32.96''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Hořiněves, jižně od obce, východní okraj lesa Bažantnice
Nápis:
DŮSTOJNICKÝ SBOR
c. k. řadového
pluku pěšího č. 40
SOUDRUHŮM SVÝM
v bitvě
dne 3. července 1866
padlým

DAS OFFICIERSCORPS
DES K. K. 40.
LIN-INFANT-REGIMENTS
F. Z. M. BARON ROSSBACH
WEIHT DIESES DENKMAL
SEINEN AUF DIESEM
SCHLACHTFELDE GEFALLENEN
WAFFENGEFÄHRTEN
ERRICHTET 1867

HPTMN. ARTHUR EBERAN VON EBERSHORST, RUDOLF UNKELHÄUSER VON ABENST
LIEUTN. ANTON FELLNER, EMIL PHILIPP, GUSTAV TREITLER
VOR DEM FEINDE GEFALLEN
AM 3. JULI 1866

DEN IN DER SCHLACHT
AM 3. JULI 1866
GEFALLENEN TAPFERN
VON DER MANNSCHAFT
DES K. K. 40
LINIEN-INFANT-REGIMENTS

IM BRUDERKAMPFE,
DEN DIE NACHWELT
RICHTEN WIRD,
HABEN SIE IN TREUER
PFLICHTERFÜLLUNG
DEN HEHREN SOLDATENTOD
GEFUNDEN.
EHRE IHREM ANDENKEN!
Poznámka:

Pomník rakouského 40. pěšího pluku. Je to monumentální pískovcový obelisk zdobený plastikami lvů. Pomník zhotovil sochař Loos z Brna. Odhalen 3. 7. 1867. Věnován plukem. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 3 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03775
Souřadnice: N50°18'16.58'' E15°46'08.97''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Hořiněves, Hořiněveské lípy - výrazné návrší jihovýchodně obce
Nápis:
SOUDRUHŮM DNE 3. ČERVENCE:
1866. V BITVĚ ZDE PADLÝM
VĚNUJE
DŮSTOJNICTVO
C. K. 57. PLUKU PĚCHOTY.

OFFICEROWIE 57GO PUĹKU PIECHOTY
SWOIM
TOWARZYSZOM
BROŃI KTÓRZY DNIA 3. LIPCA ROKU 1866.
TU W BITWIE POLEGLY.

DNE 3. ČERVENCE 1866 PADLI:
SETNÍK I. TŘÍDY: JOSEF URBÁŠEK, EMIL PROKEŠ, FILIP RAMPELT
SETNÍK II. TŘÍDY: LEOPOLD Z PINKASŮ, JAN PENNAUER
NADPORUČÍK: JOSEF KOBASLIČ, VIKTOR MÖRHAUS, JAN JAKUBOWICZ, GUSTAV DUNST Z ADELSHEIMŮ
PORUČÍCI: JULIUS Z KOBERŮ, KAREL EBER, KLEMENS BARON Z WIMPFFENŮ, JAN ŘEHÁK, JOSEF BUŠ, ADOLF DUNST Z ADELSHEIMŮ, EDUARD OLSCEWSKI
45 PODDŮSTOJNÍKŮ, 397 SVOBODNÍKŮ A MUŽŮ

AM 3. JULI 1866 SIND GEFALLEN:
HAUPTMANN I. KLASSE: JOSEF URBASCHEK, EMIL PROKESCH, FILIP RAMPELT
HAUPTMANN II. KLASSE: LEOPOLD VON PINKAS, JOHANN PENNAUER
OBERLEUTNANT: JOSEF KOBASLIĆ, VIKTOR MÖRHAUS, JOH. JAKUBOWICZ, GUSTAV DUNST VON ADELSHEIM
UNTERLEUTNANTE: JULIUS VON KOBER, KARL EBER, KLEMENS BARON WIMPFFENŮ, JOHANN RZEHÁK, JOSEF BUSCH, ADOLF DUNST VON ADELSHEIM, EDUARD OLSCEWSKI
45 UNTEROFFIZIERE, 397 GEFREITE UND SOLDATEN
Poznámka:

Pomník rakouského 57. pěšího pluku. Monumentální obelisk zdobený vojenskými odznaky z roku 1867. Práce M. Ježka z Hradce Králové. Věnován plukem. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 4 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03776
Souřadnice: N50°18'17.51'' E15°46'35.33''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. Karel Pachovský, 13.05.2008
Umístění: Hořiněves, na severním okraji obce
Nápis:
Zde v Pánu
odpočívá
12 udatných vojínů
c. k. 40 pluku pěšího.

Hier ruhen im Herrn
12 tapfere Soldaten
des k.k. Infant-Regts. N40
18 3/7 66
Poznámka:

číslo 218 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03786
Souřadnice: N50°18'42.00'' E15°46'00.01''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský

Pomník Jan Jukl

Autor: Ivana Pochobradská, 20.08.2006
Umístění: Hořiněves, silnice 11 na Třebechovice, vpravo u silnice
Nápis:
Kříž tento postaviti dali zarmou-
cení rodičové svému
milovanému synu
JANU JUKLOVI,
jenž šlechetnou svou duši vydechl
po krutém boji na Italském bojišti
dne 22. června 1916 v 27 roce věku
svého.

Spi sladce tam, synu náš drahý!

V Tvé ruce přesvaté svou bolest klademe Pane
i štěstí jediné a naděj žití svého
Ty v radost proměníš slz moře vyplakané
a v nebi vrátíš nám zas syna straceného.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'02.79'' E15°52'53.52''
Pomník přidal: Ivana Pochobradská
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Hořiněves, západní část obce, u silnice do Máslojed
Nápis:
Odplata za hřích
jest smrt
ale milost Boží
jest život věčný
v Kristu Ježíši
Pánu našem.


Hier
ruhen
200 österr.
und
200 preuss
Soldaten.
3./7. 1866

Zde
odpočívá
200 rak.
a
200 pruských
vojínů.
3./7. 1866
Poznámka:

Mohutná typová pískovcová pyramida na vrcholu s dělovým křížem z téhož materiálu označující hromadný hrob 200 rakouských a 200 pruských vojáků. Věnována pruským řádem johanitů. Pomník původně stával v poli, přenesen. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 112 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03784
Souřadnice: N50°18'41.01'' E15°45'32.96''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob F. Schulze

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Hořiněves, západní část obce, u silnice do Máslojed
Nápis:
nápis z fotografie nečitelný
Poznámka:

Kříž typu č. 12 (jetelový-vpravo) pruského vojína F. Schulze od gardového sboru. Věnován pruským řádem johanitů. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 113 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03785
Souřadnice: N50°18'41.01'' E15°45'32.96''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Wilhelm Brand

Autor: Ivo Šťastný, 14.01.2007
Umístění: Hořiněves, hřbitov
Nápis:
Hier Ruhe
Lieut. Brand
im k. k. österr. 13. Jager-Bat.

Poručík Brand
13. rakous. prap. mysl.
??? 1866
Poznámka:

Kříž typu č. 12 rakouského ppor. Wilhelma Branda od 13. praporu polních myslivců. Věnován pruským řádem johanitů. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 106 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03778
Souřadnice: N50°18'45.06'' E15°45'41.72''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička