Pružina

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2012
Umístění: Pružina, oproti cintorínu
Nápis:
1914 – 1918

NEVRÁTILI SA – SPOMÍNAME

ADAMIČKA ALOJZ, BELAVÝ ANDREJ, BELAVÝ MICHAL, BERHAN ANDREJ, BRIESTENSKÝ ANDREJ ML., BRIESTENSKÝ J. ANDREJ, BRIESTENSKÝ Š. ANDREJ, BYSTRICKÝ JURAJ, BYSTRICKÝ VAVRINEC, ĎURČEK ŠTEFAN, ĎURIŠ MICHAL, FRIED JULIUS, GÁBRIŠ ANDREJ, GOLD ANTON, GOLD ÁRPAD, HAŠKO MARTIN, HOGAJ JÁN, HOGAJ JURAJ, HOGAJ VAVRINEC, HOREČNÝ ALOJZ, JANIGA ANDREJ, JANÚCH ANDREJ, JANÚCH HREHOR, JURÍK TOMÁŠ
JURKE ANDREJ, KARDOŠ RUDOLF, KOLEK H. MICHAL, KOLEK S. MICHAL, KOSTKA G. JOZEF, KOSTKA M. MICHAL, KVASSAY JOZEF, MIČKE J. ŠTEFAN, MORAVČÍK JOZEF, PANÁK JÁN, PAUR ŠTEFAN, PAŽITNÝ MICHAL, PAŽITNÝ PAVEL, PALIČKA JÁN, POLITZER GEJZA, PRIEDHORSKÝ JOZEF, PRUŽINSKÝ JOZEF, ROLÍNEC ŠTEFAN, SEDLÁK B. ŠTEFAN, SVITEK JOZEF, VELIČ JÁN, VNUK MICHAL, VRBATA MICHAL, ZACHAR MARTIN

sign: RUD. KRUPA
TRENČÍN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ladislav Škultéty-Gábriš

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2012
Umístění: Pružina, vedľa kostola
Nápis:
„95-ročnému c.k. husárskemu zástavníkovi Ladislavovi Škultétymu, ináč Gábriš,
narodenému v Pružinskom Mojtíne 27. júna 1736, zomrelému vo Veľkom Arade
19. augusta 1832, za jeho 81-ročnú službu.“

„Pod šesť panovníkmi si slúžil verne, v sedmiletých vojnách si bojoval pevne,
v tureckých, francúzskych zástavu si bránil tak, že ťa nepriateľ aj často poranil.“

„K radostnej pamiatke štvrťstoročného žitia Jeho veličenstva cisára Franz Jozefa I.
svojmu národovcovi dali vystaviť vďační Slováci 1885.“
Poznámka:

nápis na pomníku - zdroj: https://zilina-gallery.sk/picture.php?/20807/category/1902

pozri aj: https://www.vets.cz/vpm/43785-hrob-ladislav-skultety-gabris/#43785-hrob-ladislav-skultety-gabris


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 11.07.2012
Umístění: Pružina, na múre pre kostolom
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ PADLÝM HRDINOM
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ

GOMBÁR ANTON NAR. 7.8.1922 ZOM. 16.9.1944, BLAJEROVÁ MINOLA ROD. GRAJEROVÁ 31 ROČNÁ 1.10.1944, BLAJER ARTÚR 31 ROČNÝ 1.10.1944, BLAJER ALFRÉD 3 ROČNÝ 1.10.1944, BELAVÝ FRANTIŠEK 21.11.1918 16.11.1944, BRIESTENSKÁ
MÁRIA 26.9.1878 26.12.1944, KARDOŠ ANTON 1.1.1914 3.1.1945, SÁDOVSKÝ ONDREJ 6.10.1910 1.2.1945, MORAVČÍKOVÁ ANNA 30.9.1921 14.4.1945, MORAVČÍK EMANUEL, 17.2.1933 14.4.1945, ŠKRTELOVÁ ANTÓNIA 26.6.1921 14.4.1945, JURKECHOVÁ ŠTEFÁNIA
27.12.1907 14.4.1945, ZACHAR JÁN 12.112.1911 28.4.1945, NEZNÁMY SOV. PARTIZÁN, NEZNÁMY ČS. PARTIZÁN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás