Velká Jesenice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Karel Pachovský, 18.07.2008
Umístění: Velká Jesenice, křižovatka ve středu obce
Nápis:
HRDINŮM
ZA OSVOBOZENÍ
NÁRODA

29.V.1921

VELKÁ JESENICE
JAN ČÁP, JOS. ČIŽA, JAN HOFMAN, JOS. HOFMAN, JAN KEJBANA, JOS. KRÁLÍČEK ML., JOS. KRÁLÍČEK ST., JAN LUKÁŠEK, JOS. LUKÁŠEK, KAREL ROHAN, JOS. SPURA, VÁCL. UHLÍŘ, JOS. VALTERA, JOS. ZELENÝ, JOS. ŹILIK

VOLOVKA
ANT. JÁMSKÝ, JOS. PAVLÁT, ANT. PULTAR

MĚSTEC
JOS. MAREL, ADOLF POUZNAR, BOHUS POUZNAR

ROZTOKY
VÁCL. BAŠEK, JAROSL. ŠKODA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5209-4628
Souřadnice: N50°21'53.06'' E16°2'1.06''
Pomník přidal: Ing. Karel Pachovský
Příprava dat: Martin Brynych

Pomník Jan Hofman

Autor: Petr Kudláček, 16.07.2018
Umístění: Velká Jesenice, u hřbitova
Nápis:
PAMÁTCE
JENDY HOFMANA
DOBROVOLCE A LETCE
KTERÝ PADL VE FRANCII
ZA SVOBODU SVÉ VLASTI
1917
Poznámka:

Dobrovolník ve francouzském letectvu pilot Jan Hofman padl dne 18.3.1917 ve vzdušném boji u obce Roucy ve Francii. Je to jediný český pilot, který padl za první světové války na straně Dohodových mocností. Spolu s ním létali ve francouzském letectvu i piloti M.R. Štefánik, Václav Pilát, Bedřich Starý, Jan Štork, Augustin Charvát, Vilém Stanovský, Václav Kahovec a pozorovatel Silvestr Šebesta.

Tento pomník v rodné obci byl odhalen 16.září 1928 za přítomnosti Hofmanova otce, Hofmanova spolubojovníka pilota Augustina Charváta, ministra národní obrany Františka Udržala, ministerského rady Dr. Skalického, zátupců francouzské mise a velvyslanectví, zástupců letectva, mnoha organizací a mnoha řečníků - článek o slavnostním odhalení pomníku je v časopisu Letec ze dne 15.10.1928. Dívka na pomníku za Hofmanem symbolisuje vlast.

Jan Hofman byl pohřben na hřbitově v obci Roucy blízko Rameše (Reims). K jedenáctému výročí jeho smrti byla dne 18.3.1928 urna s jeho popelem slavnostně uložena v Muzeu Památníku odboje na zámku v Praze - Tróji. Po německé okupaci Československa v roce 1939 byl Památník odboje zrušen, a od té doby je osud urny s popelem Jana Hofmana neznámý. Ke stému výročí úmrtí mu byla 18.3.2017 na hřbitově v obci Roucy odhalena pamětní deska.

V článku o Janu Hofmanovi v časopisu Letec ze dne 15.3.1928 je mimo jiné i popis jeho posledního bojového letu: Dnes o 9. hod. desátník Hofman se vznesl, aby provedl obhlídku fronty. V 9 hod. 45 min. ve výšce 3200 m spatřil několik německých avionů, které se snažily přejít naši linii. Přes rozdíl sil - Hofman byl sám ve svém letadle - odvážně vrhl se na ně a zvláště zamířil na jednoho z nich, letouna to o dvou místech, a počal jej zasypávati střelami ze své strojní pušky. Němec odpověděl a snažil se vyhnouti kulometu Hofmanově. Při tomto manévru Hofman byl tak blízko Němce, že oba aparáty se srazily, jedno křídlo německého aparátu se oddělilo a celý aparát rychle se zřítil k zemi. Oba Němci, kteří byli na něm, byli zabiti. Avion Hofmanův příliš poškozen, přes všechno úsilí pilotovo nemohl se již udržet ve výši a spadl rovněž k zemi na několik metrů od své oběti. Náraz byl tak prudký, že Hofman byl rázem usmrcen. Vzdávaje čest odvaze Hofmanově, který se obětoval za věc osvobození svého národa, chci Vám ještě říci, jakou úctu jsme měli všichni pro něho: byl to muž, jenž znal svoji povinnost a přitom zůstal skromný jako každý pravý hrdina.

Velvyslanectví ČR v Paříži ke stému výročí smrti Jana Hofmana sděluje:
Dne 18. března 2017 se uskutečnila v obci Roucy v oblasti Champagne slavnostní ceremonie při příležitosti stého výročí tragického úmrtí českého pilota Jana Hofmana, který bojoval v první světové válce po boku příslušníků francouzské cizinecké legie v rámci slavné československé roty Nazdar jako legionář a jeden z jejích zakladatelů a následně v řadách francouzského letectva. Velvyslanectví České republiky ve Francii zastupoval Michal Soukup, tajemník Úřadu přidělence obrany.
Pilot Hofman v průběhu průzkumného letu 18. března 1917 zaútočil na skupinu německých letounů, z nichž jeden se po krátkém souboji nad obcí Roucy zřítil. Krátce na to havaroval s poškozeným letounem i sám Jan Hofman.
Ceremonie, během které byla odhalena pamětní deska věnovaná právě Janu Hofmanovi, se zúčastnili představitelé obce Roucy, zástupci Velké Jesenice, kde pilot vyrůstal, v čele se starostou Petrem Jeništou, potomci Jana Hofmana, místní asociace Le Regain „Roucy d'hier et de demain“, asociace Sokol de Paris (jehož aktivním členem Hofman byl) a asociace Československých dobrovolníků ve Francii, která je pokračovatelkou československých dobrovolníků ve Francii a roty Nazdar.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5209-4627
Souřadnice: N50°21'32.65'' E16°2'22.42''
Pomník přidal: Petr Kudláček