Tatranská Lomnica

Pamětní deska T. G. Masaryk

Autor: Ing. František Jedlička, 25.06.2018
Umístění: Tatranská Lomnica, Hotel Morava, č. IV.42
Nápis:
TATO BUDOVA POSTAVENA BYLA V LÉTECH 1931-1933 PÉČÍ A
NÁKLADEM ZEMSKÉ ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY MORAVSKÉ V BRNĚ
KU POCTĚ PRESIDENTA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
T. G. MASARYKA
NA PAMĚŤ JEHO OSMDESÁTÝCH NAROZENIN. PONESE JMÉNO
MASARYKŮV ÚSTŘEDNÍ PAVILON JUBILEJNÍ ZOTAVOVNY
„MORAVA“ KTEROU ZDE V ROCE 1925 ZŘÍDILA ZEMSKÁ
ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA MORAVSKÁ NA OSLAVU SVÉ
25LETÉ PŮSOBNOSTI ZA ÚČELEM PREVENTIVNÍ ZDRAVOTNÍ
PÉČE O SVÉ POJIŠTĚNCE. USNESENÍ SPRÁVNÍ RADY ÚSTA-
VU ZE DNE 24. ÚNORA 1930 O STAVBĚ, ÚČELU A NÁZVU
TÉTO BUDOVY SCHVÁLIL DNE 1. BŘEZNA 1930 MORAVSKO-
SLEZSKÝ ZEMSKÝ VÝBOR ZA PŘEDSEDNICTVÍ MIN ISTRA
JANA ČERNÉHO. VE SPRÁVNÍ RADĚ ÚSTAVU TEHDY ZASE-
DALI: JUDR. RICHARD BÄUMEL JAKO PŘEDSEDA, FRANTIŠEK
ŽAMPACH, KAREL ERNEST A FRANTIŠEK WENZL JAKO
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ, JOSEF DOVRTĚL, JAN FILIPÍNSKÝ,
ČENĚK LANDA, H. SCHLOSSNICKEL, VILÉM VOTRUBA
A LUDVÍK WOKUREK JAKO ČLENOVÉ, BOHUSLAV ŠÍDA
JAKO DELEGOVANÝ ČLEN MORAVSKOSLEZSKÉHO ZEMSKÉHO
VÝBORU A ÚSTŘEDNÍ ŘEDITEL ÚSTAVU JUDR. FRANTIŠEK
KUBÍČEK JAKO NAVRHOVATEL A REFERENT. VE STA-
VEBNÍ KOMISI ZE SBORU ÚŘEDNICTVA SPOLUPŮSOBILI
MIROSLAV BLAHUT, EVŽEN CHYBA A VÁCLAV KRČMA.
STAVBU TUTO PROJEKTOVAL ARCHITEKT BOHUSLAV FUCHS
ZA SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA KARLA ERNSTBERGERA,
TECHNICKÝM PORADCEM BYL ING. JOSEF KRÁL. STAVBA
BYLA ZAHÁJENA DNE 5. SRPNA 1931 A BYLA SVÉMU ÚČELU
SLAVNOSTNĚ ODEVZDÁNA DNE 29. ČERVNA 1933
29.VI.
1933
Poznámka:

Někteří z jmenovaných se později stali oběťmi nacistické tyranie, např.: JUDr. Richard Bäumel; * 10.6.1881 Předslav (okres Klatovy) – † 15.4.1945 Polsko; prezident Zemské životní pojišťovny moravské; přísedící volebního soudu; komunální politik; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust; pravděpodobně i František Wenzl (https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1862 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička