Čechtice

Hrob Otakar Růžek

Autor: Vladimír Štrupl, 02.08.2015
Umístění: Čechtice, F. Čenského, hřbitov
Nápis:
MUDR. OTAKAR RŮŽEK
plukovník v.v.
*9.1.1875 +2.1.1963

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°37'13.42'' E15°2'57.27'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob F. Krátký

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 17.06.2018
Umístění: Čechtice, F. Čenského, hřbitov
Nápis:
RODINA KRÁTKOVA

VZPOMEŇTE MODLITBOU NA
F. KRÁTKÉHO Z ČECHTIC 15 1/2 R
STÁR ZEMŘELÉHO NÁSLEDKEM
POPÁLENÍ EL. PROUDEM PŘI
SLAVNOSTI V KOBYLÝM DŮLE 2.9.1945
Poznámka:

viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kobyl%C3%AD_d%C5%AFl
Text dle náhrobku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Josef Müller

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 17.06.2018
Umístění: Čechtice, F. Čenského, hřbitov
Nápis:
JOSEF MÜLLER
*26.11.1939 +16.11.2015

TEN DEN MI PATŘILO NEBE
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 12.07.2013
Umístění: Čechtice, náměstí Dr. Tyrše, parčík
Nápis:
Brýdl Josef nar. 1882
Císař Jan “ 1875
Hlinka Frant. “ 1888
Jankovský Karel “ 1891
Janče Ant. “ 1868
Kraus Rudolf “ 1893

Kletečka Karel nar. 1886
Kocour Karel “ 1893
Lejčko Karel “ 1899
Martinek Rudolf “ 1895
Musil Alois “ 1884
Musil Jan “ 1896

Petržilka Jaroslav nar. 1892
Ryšavý Frant. “ 1870
Vitlačil Bohumil “ 1890
Zeman Alois “ 1892

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2125-02482
Souřadnice: N49°37'22.02'' E15°2'55.55''
Pomník přidal: Radek Galaš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 28.06.2013
Umístění: Čechtice, náměstí Dr. Tyrše, na zvonici, u hlavní komunikace
Nápis:
DNE 8. KVĚTNA 1945
BYLI ZDE USTUPUJÍCÍ
NĚMECKOU ARMÁDOU
ZASTŘELENI TITO OBČANÉ

LAPÁČEK VÁCLAV 59 LET
LAPÁČEK JOSEF 34 LET
LAPÁČEK JAROSLAV 24 LET
HUŘŤÁK PETR 32 LET
SLAV MIROSLAV 33 LET

ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2125-20942
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 02.08.2015
Umístění: Čechtice, náměstí Dr. Tyrše 12
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ BRATŘÍM
JOSEFU LAPÁČKOVI, NAČELNÍKU JEDNOTY
JEHO OTCI VÁCLAVU
A BRATRU JAROSLAVU,
KTEŘÍ BYLI ZAVRAŽDĚNI NĚMCI V PODVEČER
NÁRODNÍHO OSVOBOZENÍ DNE 8. KVĚTNA 1945
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL V ČECHTICÍCH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi