Velhartice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 16.08.2007
Umístění: Velhartice, střed obce, u kostela
Nápis:
1914 – 1918
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY

BROTAN J., BRUML LUD., BULKA JAK., HANZLÍK JOS., HARTL FR., HOSNEDL ANT., JIŘINA FR., KLINGER LEO., KNĚZ LAD., KNĚZ SVAT., KOLERUS JOS., KOPAČKA HUGO, KRATOCHVÍL JOS., KUTIL PETR, LUDVAR VOJT., MIKŠÍK FR., MIKŠÍK J., NAUŠ ANT., NĚMEC VOJT., NOVÁK FR., NUDERA ANT., NUDERA TOM., PEŠL J., POPPER ERV., PROKOPEC MICHAL, PRUNER ANT., PRUNER J., RAŠEK FR., RENDL V., STRAUBINGER FRID., SUCHAŘÍPA EM., SUCHAŘÍPA OTTO, VELIKOVSKÝ VINC., VOTAVA K.

PAMÁTCE PADLÝCH POSTAVILI RODÁCI.
Poznámka:

Základní kámen pomníku byl položen 15. září 1923. Pomník měl být odhalen 21. října 1923, protože v této době strašně lilo, slavnost se nekonala. Odhalení pomníku se odložilo na 26. července 1924, kdy se večer ve 21:00 konala smuteční vzpomínka na výročí mobilizace do 1. světové války. Dalšího dne 27. července byl pomník slavnostně odhalen. V základech je uložena listina o poměrech v obci v té době.
Na desce je jmenný seznam 34 obětí války a nápis: Oběti světové války. Památce padlých postavili rodáci. Pomník postavil komitét a do správy obce ho převzal starosta obce. Proti tomu se postavilo 5 členů zastupitelstva za stranu lidovou. I když na paměť obětem války byly v kostele v r. 1922 -1923 umístěny pamětní desky, bylo rozhodnuto pomník postavit, jelikož desky jsou rázu náboženského a pak že tam nebyli dva Židé z Velhartic. Peníze dala obec, Reifeisenka, konzum atd. Pomník postavil kameník K. Pták z Kolince. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3214-27000
Souřadnice: N49°15'57.69'' E13°23'29.11''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jaroslav Stojan, 23.05.2009
Umístění: Velhartice, na domě čp. 134 - obecní úřad, dříve Rudolfova vila
Nápis:
Na památku 1. dělostřeleckému pluku
Československé samostatné obrněné brigády,
který ukončil bojovou cestu v naší obci.
Věnují občané obce Velhartice.
Poznámka:

V obcích Kolinec a Velhartice byl po druhé světové válce umístěn 1. dělostřelecký pluk.
„Chceme vzpomenout lidí, kteří za druhé světové války nasazovali své životy. Ve Velharticích je deska umístěna na Rudolfově vile, neboť právě zde se vojáci zdržovali,“ řekl při slavnostním aktu starosta Velhartic Pavel Prosr. Jeho kolinecký protějšek Pavel Princ věří, že obce nezůstanou jedinými v regiony, které vyslyšely tzv. Kyšickou výzvu. „Vyzýváme společně další zastupitele obcí, aby se k akci přihlásili,“ apeluje prostřednictvím Deníku. V Kolinci je pomníček na tamním náměstí.
Slavnostního aktu se zúčastnila řada hostů, mezi nejvzácnější patřil plukovník v.v. Václav Straka, poslední žijící veterán Kombinovaného oddílu, který byl první západní československou jednotkou na území Československa. Kombinovaný oddíl překročil hranice vlasti 1. května 1945 u Chebu, hlavní stanoviště pak měl právě v Kyšicích. „Hrdina není ten, kdo padne, ale ten, kdo jde na místo, kde může padnout. Rozhodující je mít odvahu nabídnout pro stát to nejcennější, co mám – svůj život,“ připomněl 95letý válečný veterán. 24.5.2009 (Autor: Milan Kilián zdroj: http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/vzdali-hold-ceskoslovenskym-vojakum20090524.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jaroslav Stojan
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 10.05.2017
Umístění: Velhartice, v kostele Narození Panny Marie
Nápis:
(u postraního oltáře)
OLTÁŘ TENTO POSTAVEN
BYL 1920 KE CTI BOŽSKÉHO
SRDCE PÁNE NA PAMÁTKU
TĚCH, KTEŘÍ VE SVĚTOVÉ
VÁLCE ŽIVOT
ZTRATILI

Z VELHARTIC. 1914. VÁC. RENDL, TOM. NUDERA, JOS. HANZÍK, VIN. VILIKOVSKÝ, VOJT. LUDVAR 1915. STAN. KNĚZ, JAN MIKŠÍK, ANT. NUDERA, ANT. PRUNER,
JAN PEŠL, PETR KUTIL, JOSEF NAUŠ, JAN BROTÁN, 1916. JOS. KRATOCHVIL, J. KOLERUS, 1917. VOJT. NĚMEC, FRID. STRAUBINGER, A. NAUŠ, F. RAŠEK,
F. HARTL, 1918. FR. NOVÁK, SVAT. KNĚZ, LEG. ANT. HOSNEDL.- Z MALONIC. 1915. JOS. LUMBE, JOS. PREIS, JAK. PROCHÁZKA, 1916. TOM. KARAS,
FRANT. KUŽEL, BART. SEJPKA, MAT. KARAS. Z NEMĚLKOVA. 1914. VÁC. HOLÝ, FR. FRANĚK, 1915. VÁC. ZAHRADNÍK - V. MUŽÍK 1916. JOS. JAROŠÍK, 1917.
JAK. HROUDA, 1919. LUD. KOPAČKA.

ZLOBA KRUTÉ VÁLKY ŽI-
VOTY NÁM VZALA, U HROBU
KRISTOVA PROSTE ZA NÁS.
DRAZÍ, ABY NAŠE TĚLA
VE SLÁVĚ S NIM
VSTALA

Z KOTĚŠOVA. 1914. J. KVĚCH, 1917. J. JIŘINA, E. JAROŠIK.- Z KUNKOVIC. 1914. KAREL JAROŠIK, VÁC. JAROŠIK, 1915. JOS. MUŽIK. Z PREDVOJOVIC. 1916.
JIŘÍ TUREČEK. 1919. J. BEJVL. Z RADVANIC. 1916. M. JAVORSKÝ, 1918. J. RENDL. ZE STOJANOVIC. 1915. FR. KUPKA, JIŘÍ MATĚJKA, 1916. J. ZAHRÁDKA,
BRATŘI JAN A JOS. TOUŠEK. ZE STANKOVA. 1915. BRATŘI AD. FR. ST. LIŠKA. 1916. J. KALISTA, 1917. VAC. PROCHAZKA. 1918. V. TOMAN Z KONÍNA. 1916.
JAN. ASCHENBRENNER Z TAJANOVA. 1918. MART. BEJVL Z BRANIČKOVA. 1916. VÁC. KLÍMA. 1918. VAC. SCHLEHOFER Z CIHELNY. 1916. J. HOLÝ, 1917. LUD.
NĚMEC, JAK. KOLÁŘ, 1918. VINC. ZIBAR.

(na sloupu)
OBĚTI VÁLKY
R. 1915. PETR JELÍNEK Z NEMĚLKOVA, JAN ZAHRÁDKA ZE STAJANOVIC, JAN JUZA, ŠTĚPÁN SUDA Z MALONIC. R. 1916. H. KOPAČKA, JAN PRUNER Z VELHARTIC, J.
TREML Z CIHELNY, EM. HOSNEDL Z RADVANIC, JOS. PEŠL Z KOTEŠOVA. R. 1917. K. HEINRICH Z VÍDNĚ, V. SOUŠEK ZE STANKOVA. R. 1918. JU. STANT. KOLÁŘÍK
Z JIČÍNA, FR. MIKŠÍK, K. VOTAVA, MICH PROKOPEC Z VELHARTIC. R. 1920. EM. DRAŽKA, VOJT. DRAŽKA Z TAJANOVA.
Poznámka:

V textu byla přepsána písmena "V" na "U" podle výslovnosti.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3214-37052
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Hrob Jan Hrnčíř

Autor: Ivo Šťastný, 16.08.2007
Umístění: Velhartice, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ

JAN HRNČÍŘ
*1879 +1921.

ZEMŘEL NÁSLEDKEM VÁLEČNÝCH ÚTRAP.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3214-36418
Souřadnice: N49°15'37.46'' E13°22'56.49''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef a Rudolf Vávrovi

Autor: Ivo Šťastný, 16.08.2007
Umístění: Velhartice, hřbitov
Nápis:
JOSEF VÁVRA

c. a k. setník účetv.
*1./9.1842. +16./5.1902.

RUDOLF VÁVRA

ŠTÁBNÍ KAPITÁN Č.S.A. V. V.
*31.8.1895 +16.3.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°15'37.46'' E13°22'56.49''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Antonín Hosnedl

Autor: Ivo Šťastný, 16.08.2007
Umístění: Velhartice, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN HOSNEDL

padl v první světové válce v roce 1918.
Poznámka:

Hosnédl Antonín, nar. 29.10.1894, Velhartice. V RU armádě sloužil u 11. pěšího pluku jako vojín. Zajat 11.3.1915. Do ČS legií v Rusku se přihlásil 13.8.1917, zařazen 12.9.1917 jako vojín k 1. záložnímu pluku. Padl 20.9.1918 jako vojín 3. střeleckého pluku u Něvjanska. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3214-36417
Souřadnice: N49°15'37.46'' E13°22'56.49''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Vincenc Wilíkovský

Autor: Jan Treml, 11.06.2018
Umístění: Velhartice, hřbitov
Nápis:
K upomínce jejich syna Vincence,
padl na bojišti r. 1914.
Poznámka:

Wilíkovský Vincenc: *1891 Velhartice. V matrice IR. Nr. 11 veden jako Vilikovský Vinzenz. Inft., IR. Nr. 11, 12. Komp. +21.11.1914 kóta 243, Petko, Srbsko.
(zdroj: VHÚ - Matriky pěšího pluku 11 a předchůdců, sv. 10, str. 378)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Ferdinand Kaiser

Autor: Milan Lastovka, 18.08.2021
Umístění: Velhartice, hřbitov u kostela Sv. Máří Magdalény
Nápis:
FERDINAND KAISER
+ 14. ŘÍJNA 1914.
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°15'36.94'' E13°22'56.24'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka