Horní Přím

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Přím, západně od obce, v poli
Nápis:
???
Poznámka:

Pomník rakouského 74. pěšího pluku. Monumentální pískovcový obelisk zdobený velkým reliéfem rakouského orla. Návrh vypracovali profesoři hořické školy V. Dokoupil a V. Weinzettl. Práce provedla firma Jar. Hatle & Fr. Vejs. Věnován plukem. Památka vysvěcena 3. 7. 1898. Stojí uprostřed šachetních hrobů, počet padlých není znám. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 320 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03734
Souřadnice: N50°13'49.43'' E15°42'20.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Přím, západně obce, lokalita s. Alois
Nápis:
ZUR ERRINNERUNG
AN DIE AM 3. JULI 1866 HIER AM FELDE DER EHRE HELDENMÜTIG
GEFALLENEN OFFIZIERE UND SOLDATEN DES MÄHRISCHEN
K. U. K. JNFANTERIE REGIMENTES NO. 8.
OFFIZIERE:
K. K. MAJOR FERDINAND FREUND, K. K. HAUPTMANN JULIUS SMEKAL, K. K. HAUPTMANN ANTON GROSSSCHMIED, K. K. HAUPTMANN EDLER ALBINSKÝ, K. K. OBERLIEUTENANT FRANC HERGET, K. K. LIEUTENANT KRISTIAN HANISCH, K. K. LIEUTENANT LEOPOLD DOLEŽAL
MANNER:
J. BELLINA, A. DUNDA, R. DWORAK, J. FORMANEK, J. TALLUPOK, V. GREGR, M. HADRAWA, F. KREUCIG,, K. MATAL, M. MATUCHA, J. NICKERMAYER, J. PAWLITSCHEK, J. SCHEIBEL, V. SCHENKMAYER, F. SCHINDEL, F. SLOWAK, F. STEFFEL, J. TOTTOLANIK, E. WEITHOFER, P. ZAHOUREK UND 243 VERMISSTE.

EIN EWIG LOB ERWARTET GROSSE SEELEN,
DIE NUR FÜR WAKREN RUHM ENTBRANT,
DEN SCHONEN TOD DER HELDEN WÄHLEN
DEN TOF FÜR GOTT UND VATERLAND!

VZPOMÍNKOU
NA DŮSTOJNÍKY A VOJÍNY MORAVSKÉHO
C. A K. PĚŠÍHO PLUKU ČÍS. 8, KTEŘÍ ZDE NA POLI CTI
HRDINSKY PADLI 3. ČERVENCE 1866.
DŮSTOJNÍCI:
C. K. MAJOR FERDINAND FREUND, C. K. SETNÍK JULIUS SMEKAL, C. K. SETNÍK ANTONÍN GROSSSCHMIED, C. K. SETNÍK ŠLECHTIC ALBINSKÝ, C. K. NADPORUČÍK, PLUK. POBOČNÍK FRANTIŠEK HERGET, C. K. PORUČÍK KRISTIÁN HANISCH, C. K. PORUČÍK LEOPOLD DOLEŽAL
MUŽSTVO:
J. BELLINA, A. DUNDA, R. DWORAK, J. FORMANEK, J. TALLUPOK, V. GREGR, M. HADRAWA, F. KREUCIG,, K. MATAL, M. MATUCHA, J. NICKERMAYER, J. PAWLITSCHEK, J. SCHEIBEL, V. SCHENKMAYER, F. SCHINDEL, F. SLOWAK, F. STEFFEL, J. TOTTOLANIK, E. WEITHOFER, P. ZAHOUREK
A 243 POHŘEŠOVANÝCH.

VŽDY CHVÁLA VĚČNÁ ČEKÁ VELKÉ DUŠE,
JEŽ PRAVÝM OHNĚM PRO SLÁVU JEN PLANOU
A VOLÍ SMRT SI HRDINSKOU A KRÁSNOU,
SMRT PRO BOHA A ZA VLAST MILOVANOU!

GEWIDMET
VOM ZENTRAL VERBAND
ET ZWEIG VEREIN
EHEMALIGE UNTEROFFIZIERE
DES K. U. K. JNFANTERIE REGMTS NO. 8
IN BRÜNN
1908

VĚNOVÁNO
ÚSTŘEDNÍM SVAZEM
A ODBOČKOU SPOLKU
BÝVALÝCH PODDŮSTOJNÍKŮ
C.A K. PĚŠÍHO PLUKU ČÍS. 8
V BRNĚ
1908
Poznámka:

Pomník rakouského 8. pěšího pluku. Vysoký pískovcový hranolový pomník na vrcholu s vojenskými emblémy z litiny. Věnován plukem roku 1908. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 415 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03735
Souřadnice: N50°13'56.17'' E15°42'18.85''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Přím, západně obce, lokalita s. Alois
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Vysoký pískovcový křiž na hranolovém pomníku z téhož materiálu (na čelní stěně pomníku deska bez nápisu). Práce hořické školy. Věnoval za spolupůsobení obce Komitét roku 1891. Pomník původně stával na návsi v Horním Přímu. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 246 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03733
Souřadnice: N50°13'56.17'' E15°42'18.85''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Přím, západní část obce
Nápis:
Den Andenken
aller auf dem
Gemeindegebiete
von OBER PŘÍM
gefallenen tapferen
Soldaten
sowie des an dieser
Stelle zu erst verwundeten
k. k. Generals SCHULZ.

Památce v obvodu obce
Horní Přím
padlých udatných vojínů
jakož na tomto místě
po prvé raněného
c. k. generála SCHULZE.
Poznámka:

Pískovcová typová pyramida všeobecného věnování všem padlým vojákům v obvodu obce Horní Prim. Pomník má zároveň označovat místo, kde byl poprvé raněn gmjr. Carl Schulz. Zřízen Komitétem asi roku 1906. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 225 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03732
Souřadnice: N50°13'54.00'' E15°42'29.92''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Ferdinand Freund

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Přím, západně obce, lokalita s. Alois
Nápis:
Hier Ruhr
FERDINAND FREUND
k. k. Major –
des 8ten Jnf. Regiments.
in der Schlacht gefallen
am 3. Juli 1866.
Jm tiefsten Schmerz
gewidmet von seiner
trauernden Wittme
und beiden Kinder.

Památce
FERDINANDA FREUNDA
c. k. majora v pěším pluku č. 8
padlého dne 3. července 1866.
Poznámka:

Vysoký žulový jehlanec ozdobený medailónem s antickými vojenskými emblémy věnovaný rakouskému mjr. Ferdinandu Freundovi od 8. pěšího pluku. Postaven rodinou padlého patrně již r. 1867. Přenesen. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 64 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03727
Souřadnice: N50°13'56.17'' E15°42'18.85''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Přím, západně obce, lokalita s. Alois
Nápis:
Místo
věčného klidu
146
CHRABRÝCH VOJÍNŮ
RAKOUSKÝCH
A
SASKÝCH
dne 3. července
1866
v bitvě padlých.

Ruhestätte
146 TAPFERER
OSTERREICHISCHER
UND
SÄCHSISCHER
KRIEGER
die am 3. Juli 1866
in der Schlacht
geblieben sind.
Poznámka:

číslo 168 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03731
Souřadnice: N50°13'56.17'' E15°42'18.85''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Carl von Bolschwing

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Přím, západní část obce
Nápis:
CARL
VON BOLSCHWING,
Kgl. Preuss. Hauptmann im 6.
Rhein. Jnf. – Regt. Nro. 68.

KAREL v. BOLSCHWING,
král. pruský setník
6. porýnského pluku
pěšího č. 68.

3./7. 1866
Poznámka:

Mramorový pomník s křížem z téhož materiálu pruského setníka a adjutanta Carla Ludwiga von Bolschwingha od 6. porýnského pěšího pluku č. 68. Postaven roku 1868, věnován rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 63 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866
Bolschwingh, von Carl: Hauptmann und Compagnie-Chef, 6. Rheinisches Infantrie-Regiment Nr. 68, Füsilier-Bataillon. Příslušný Neuss. Padl, střelná rána hrudi. (zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866, gedbas.genealogy.net )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03726
Souřadnice: N50°13'51.05'' E15°42'31.85''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser, Ing. František Jedlička

Osárium Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Horní Přím, západně obce, lokalita svatý Alois
Nápis:
S. ALOISIUS
Poznámka:

Dle místních informací sloužila kaplička(a možná stále slouží) jako ossárium pro nalezené kosterní pozůstatky obětí války 1866.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°13'56.17'' E15°42'18.85''
Pomník přidal: Ivo Šťastný