Mukařov

Pamětní deska Josef Beran

Autor: Marek Lanzendorf, 04.11.2018
Umístění: Mukařov, Charitní 26
Nápis:
V tomto domě byl
internován
v době vlády komunistů
4.10.1963 – 2.5.1964
KARDINÁL
JOSEF BERAN
PRAŽSKÝ ARCIBISKUP
Poznámka:

Pamětní desku v Domově pro seniory v Mukařově odhalil a požehnal 19. června 2015 kardinál Dominik Duka. Arcidiecézní charita Praha u této příležitosti Domov přejmenovala, nese jméno kardinála Berana jako upomínku na jeho internaci v tomto domě v letech 1963–1964.
(zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník založení obcí Mukařov a Srbín

Autor: Marek Lanzendorf, 04.11.2018
Umístění: Mukařov, Příčná, roh s ulicí Sportovní
Nápis:
Předání manských údělů
vojínům Mukarovi a Srbovi
králem Vladislavem I.

Jan ŠVADLENKA, 2018
Obec Mukařov
Poznámka:

Pomník odkazuje na zakladatele Srbína a Mukařova, kteří za vzorné služby králi Vladislavu získali manský úděl ve zdejších lesích, kde později založili svůj dvorec.
(zdroj: http://www.mapy.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 27.07.2007
Umístění: Mukařov, Tyršova, hřbitov
Nápis:
ČEST A SLÁVA
SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ –
NAŠÍ OSVOBODITELCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2122-41410
Souřadnice: N49°59'40.67'' E14°44'26.54''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Hrob Alois Řeřicha

Autor: Ivo Šťastný, 27.07.2007
Umístění: Mukařov, Tyršova, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE LEGIONÁŘE

ZDE ODPOČÍVÁ
ALOIS ŘEŘICHA
Z LOUŇOVIC

RUSKÝ LEGIONÁŘ,
ZEMŘEL ???
Poznámka:

Řeřicha Alois, narozen 21.10.1877, Louňovice. V Rakousko-Uherské armádě sloužil jako vojín u 12. domobraneckého pěšího pluku. Zajat 7.9.1914, Biskupice. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Alexandrovsku, zařazen 7.6.1917 jako vojín k 2. střeleckému pluku, kde službu v legiích ukončil 22.5.1920 a byl demobilizován. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'40.67'' E14°44'26.54''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Josef Stárek

Autor: Ivo Šťastný, 27.07.2007
Umístění: Mukařov, Tyršova, hřbitov
Nápis:
JOSEF STÁREK
HOSTINSKÝ

PADL V BOJI ZA VLAST
7.5.1945 VE VĚKU 32 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'40.67'' E14°44'26.54''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jan Petrák

Autor: Marek Skýpala, 02.05.2018
Umístění: Mukařov, Tyršova, hřbitov
Nápis:
JAN PETRÁK
*21.6.1890 *3.3.1945
ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY VYSTĚHOVÁN
ZE STRÁŽOVIC U NEVEKLOVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'41.09'' E14°44'27.16''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Karel Kopecký

Autor: Marek Skýpala, 23.05.2018
Umístění: Mukařov, Tyršova, obecní hřbitov
Nápis:
JUDr. Karel KOPECKÝ
* 20.9.1890
+ 14.10.1942 Mauthausen
Poznámka:

Ministerský rada ministerstva vnitra ČSR.
(zdroj: www.policie.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'40.44'' E14°44'26.09''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Karel Lacina

Autor: Marek Skýpala, 23.05.2018
Umístění: Mukařov, Tyršova, obecní hřbitov
Nápis:
KAREL LACINA
1.2.1885 - 12.4.1961
Poznámka:

Bude se pravděpodobně jednat o hrob Karla Laciny, který se dle vojenských záznamů narodil dne 2.2.1885 v blízkém Tehovci. Po obecné škole pracoval jako kameník. Zajat byl jako vojín c.k. 25. zeměbraneckého pěšího pluku dne 23.8.1917 u Bakerce. Do čs. vojska se přihlásil dne 1.3.1918 v Padule a byl jako vojín zařazen k 32. pěšímu pluku (italských legií). V ČSR byl demobilizován dne 12.8.1919 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'40.56'' E14°44'26.07''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Oldřich Hlavín

Autor: Marek Skýpala, 23.05.2018
Umístění: Mukařov, Tyršova, obecní hřbitov
Nápis:
GEN. V V. OLDŘICH HLAVÍN
* 7. IX. 1896 + 31. I. 1966
Poznámka:

Oldřich Hlavín se narodil v Mišovicích v okrese Písek. Před válkou studoval na gymnáziu v Praze. Zajat byl jako vojín c.k. 11. pěšího pluku dne 24.5.1917 u Hudilogu. Do čs. vojska se přihlásil dne 25.8.1917 v Padule a k 34. pěšímu pluku (italských legií) byl zařazen dne 24.4.1918 jak vojín. Dne 21.2.1920 byl praporčíkem stejné jednotky a pokračoval ve službě v čs. armádě.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'40.47'' E14°44'26.23''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf bratři Saibertové

Autor: Ivo Šťastný, 27.07.2007
Umístění: Mukařov, Tyršova, hřbitov
Nápis:
ING. LADISLAV SYN *1906
POPRAVEN 30.VI.1942 V PRAZE 736

ALEXANDR SYN *1900
V KT FLOSSENBURG +15.II.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'40.67'' E14°44'26.54''
Pomník přidal: Ivo Šťastný