Dohaličky

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohaličky, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

Litinový kříž na pískovcovém soklu. Pomník všeobecného věnování všem vojákům pohřbeným v obvodu obce, zřízený Komitétem r.1889. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 35 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03693
Souřadnice: N50°16'50.08'' E15°41'23.59''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob vojáka Ivan Mardakov

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohaličky, nový hřbitov
Nápis:
MARDAKOV IVAN
VOJÍN – ZAJATEC
PADL V SADOVÉ 26. 2. 1945.
Poznámka:

Дата выбытия:26.02.1945
Причина выбытия:погиб
Первичное место захоронения:Чехословакия, Градец-Кралове край, г. Градец-Кралове
Zařazení v době smrti - пленный (zajatec)
Místo smrti:Sadová
Zdroj:https://pamyat-naroda.ru


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03691
Souřadnice: N50°16'50.35'' E15°41'19.32''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Příprava dat: Martin Brynych

Hrob Václav Jahelka

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohaličky, nový hřbitov
Nápis:
VÁCLAV JAHELKA

profesor a pol. vězeň
v Dachau a Oranienburku.
*12.12.1916 +11.10.1949

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°16'49.32'' E15°41'18.47''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Martinek

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohaličky, nový hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ

JOSEF
MARTINEK

Z HOR. DOHALIC
C. K. ČETAŘ U PĚŠ. PL.
NAR. 18. SRPNA 1872
ZEM. 13. ŘÍJNA 1900.
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°16'49.55'' E15°41'17.21''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Karel Seifert

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohaličky, nový hřbitov
Nápis:
KAREL
SEIFERT

*12.11.1899 +6.8.1922
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°16'50.24'' E15°41'16.41''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Ludvík Růžička

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohaličky, nový hřbitov
Nápis:
LUDVÍK
*1898 +1924
ZPOPELNĚN 10. ČERVNA 1924
V PARDUBICÍCH
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°16'50.05'' E15°41'17.09''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jindřich Jahelka

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohaličky, nový hřbitov
Nápis:
Jindřich
Jahelka

vojín aspir. letec. pluku,
*1.4.1920 +21.6.1945
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°16'50.17'' E15°41'17.22''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Obětí války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohaličky, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
ZDE
ODPOČÍVÁ
9 RAKOUSKÝCH
A
9 PRUSKÝCH
VOJÍNŮ

HIER RUHEN IN GOTT
9 ÖSTERREICHISCHE
UND
9 PREUSSISCHE
SOLDATEN.
Poznámka:

Kříž typu č. 12 na hrobě 9 rakouských a 9 pruských vojáků. Věnován pruským řádem johanitů. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 179 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03697
Souřadnice: N50°16'49.73'' E15°41'24.67''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Adolf Fischer

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohaličky, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
ADOLF FISCHER

nadporučík v král.
pruském pluku
dělostřeleckém č. 2

3/7 1866.
Poznámka:

Litinový kříž na hrobě pruského npor. Adolfa Friedricha Fischera od pomořanského pluku polního dělostřelectva č. 2. Věnován rodinou. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 180 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866

Fischer Adolph: příslušný Anklam, Meklenbursko – Přední Pomořansko, Německo. Prem.-Lt., Pommersches Feld – Artillerie - Regiment Nr. 2, 5te 4pfdge Batterie. Zabit výbuchem granátu 3.7.1866.
(zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03698
Souřadnice: N50°16'49.86'' E15°41'24.39''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Arno Glaser

Hrob Arthur Leonhardi

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Dohaličky, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Arthur Leonhardi Hauptmann
im 14. Pom. Inf. R. gefallenen 3. Juli 1866.

Arthur Leonhardi
král. pruský setník
v 14. pomořanském
pěším pluku
3/7 1866.
Poznámka:

Vysoký litinový kříž na pískovcovém podstavci pruského setníka Arthura Leonhardiho od 3. pomořanského pěšího pluku č. 14. Věnován plukem. (zdroj databáze CEVH MO ČR)V databázi CEVH je stejný hrob uveden ve dvou číslech
číslo 177 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03696, CZE-5205-03695
Souřadnice: N50°16'49.89'' E15°41'24.08''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička