Litomyšl

Hrob Obětí války 1866

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
přes 100 vojínů
raněných roku 1866
v bitvě u Hradce Králové.
Poznámka:

Památník obětem bitvy r. 1866 u Hradce Králové je blízko vsypové loučky na hřbitově u kostela sv. Anny. Architektura náhrobku je složena z kvádrové hmoty podstavce, na který přes drobně vystupující římsičku navazuje jehlancová hmota památníku, opatřená ve středové části reliéfní výzdobou s vojenskými znaky a pod ním osazenou deskou s nápisem: ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ PŘES 100 VOJÍNŮ RANĚNÝCH ROKU 1866 V BITVĚ U HRADCE KRÁLOVÉ. Zapsáno v seznamu st. kult. pam. pod č. 3122/1; hrob č. X/201 A. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5307-06929
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Václav Kubec

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
VÁCLAV
KUBEC
VOJENSKÝ LETEC
SPISOVATEL
*19.9.1907 +14.6.1989

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5307-41236
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Hrob Eduard Král

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Michal Šimek, 16.09.2017
Umístění: Litomyšl, Prokešova, hřbitov
Nápis:
RODINA
KRÁLOVA
Poznámka:

- Eduard Král, trafikant
- narozen 24.7.1898
- člen nekomunistického odboje, organizace ÚVOD a Obrana národa
- ukrýval majora Josefa Matohlína, účastníka odboje
- zatčen 1.11.1941
- popraven 22.10.1943, v Drážďanech
- rodině se ale podařilo dosáhnout převozu ostatků, resp. popele v urně, do Litomyšle


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Šimek

Kenotaf Josef Lněnička

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
JOSEF LNĚNIČKA
*25.1.1885 +7.1.1944
V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE V BRIEGU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Kenotaf František Páta

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Prokešova
Nápis:
PAMÁTCE
PhDr. FRANTIŠKA PÁTY
*26.3.1885
POPRAVENÉHO NACISTY 2.VII.1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Šváb

Kenotaf František Faltys

  • + o skupině VPM (SY, Litomyšl, hřbitov)
Autor: Zlatka Hrubá, 14.03.2020
Umístění: Litomyšl, Prokešova, hřbitov
Nápis:
....
FRANTIŠKA FALTYSE
......
Poznámka:

foto v uniformě
Mohlo by se jednat o tohoto vojáka:
Faltys František
*1884 Makov, okres Litomyšl+
Domovem:Makov
Příslušnost k útvaru rakousko-uherské armády:?
Datum úmrtí:9.8.1915
Příčina úmrtí:Zemřel
+Vídeň, Dolní Rakousy (Wien)+, nemocnice
Bojiště:zápolí, Rakousy
Místo pohřbení:Vídeň
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/soldier/18687904 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°52'6.03'' E16°19'1.26'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Michal Šimek, 16.09.2017
Umístění: Litomyšl, Toulcovo náměstí 151/5, dům Církve československé husitské
Nápis:
NEHYNOUCÍ PAMÁTCE
OBĚTEM NACISMU
V LETECH 1939-1945
Z NÁBOŽENSKÉ OBCE LITOMYŠLSKÉ

ČLENU RADY STARŠÍCH
BRATRU: FRANTIŠKU MLEJNKOVI,
PŘÍSLUŠNÍKŮM
SESTŘE: FRANTIŠCE KRÁLOVÉ,
BRATRU: EDUARDU KRÁLOVI,
ANTONÍNU LÁZNIČKOVI,
JAROSLAVU MLEJNKOVI,
ČESLAVU ZACHOVI,
STANISLAVU ZACHAŘOVI

A OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
SESTŘE: MARII NIDMANOVÉ,
BRATRU: JOSEFU HOTOVÉMU
JIŘÍMU JEŽKOVI,
JAROSLAVU KLIČKOVI,

JEJICH UTRPENÍM A SMRTÍ
VYKOUPIL SI NÁROD SVOBODU.
KÉŽ JE JEJICH OBĚTÍ VŽDY HODEN!

RADA STARŠÍCH CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ
V LITOMYŠLI 1947.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Šimek
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Trstěnická 628, před budovou Sokolovny
Nápis:
1914 – 1918

PAMÁTCE PADLÝCH
V PRVNÍ SVĚT. VÁLCE
A ZA OKUPACE

1939 - 1945

Odkaz na sekci Jména z pomníků:
Eduard Král
Poznámka:

Památník sestává z rozlehlé parkové úpravy, v jejímž středu je zadlážděná plocha s komunikací a vlastní památník, lemovaný obrubníkem s drobnou květinovou výsadbou. Památník je sestaven ze žulových kvádrů, z nichž tři velké spodní představují 300 let habsburské poroby, čtyři menší, položené na sebe, 4 roky světové války a nejvýše je umístěn blok žuly s reliéfem vítězné pochodně. Celková výška je 6 m. Památník byl vybudován podle návrhu Prof. Antonína Ausobského a odhalen 28.10.1930. Později byla do čela pomníku připevněna velká bronzová deska se jmény padlých na bojištích v letech 1914-1918 a zemřelých vojáků po těžkých zraněních ve válečné vřavě. Za nacistické okupace byla kovová deska se jmény s památníku sňata a měla být odvezena jako mnoho jiných k rozlití pro válečné účely. Až někdy koncem 70. let byla její odříznutá část nalezena v dřevníku Pozemních staveb v čp. 57-59 Smetanovo náměstí. Tato část desky je uložena v Regionálním muzeu v Litomyšli. Schránka s dokumenty, kdy byl památník budován, nebyla již do pomníku vložena a dnes se nachází ve Státním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli. Závěrečná část pamětního záznamu zni: "My jsme za Vaši svobodu umírali, Vy pro ni stále pracujte! Ať není nového otroctví, ať není nových smrtí!"
Seznam obětí:
František Andrle pěšák Litomyšl 10.02.1916 na srbské frontě padl v boji, Josef Andrle pěšák *1898 Litomyšl 10.03.1916 v Kadani podlehl zranění, Zikmund Aschermann *25.12.1879 06.09.1943 Osvětim, František Barcal pěšák *1897 Litomyšl 30.06.1916 Itálie padl v boji, Josef Barták pěšák 05.05.1915 nezvěstný v boji, Jan Bartoníček 1918, Jindřich Bartoš *1894 20.09.1916 padl v boji, Dr. Jaroslav Baše poručík 02.09.1914 padl v boji, Karel Beba podmyslivec *1892 07.09.1914 na ruské frontě padl v boji, František Bednář domobranec 10.07.1915 u Krasniku na ruské frontě padl v boji, František Beneš jednoroční kadet aspirant dobrovol. +24.10.1917 padl v boji, Josef Beneš vozataj *1893 +31.05.1918 vojenská nemocnice v Josefově podlehl zranění, František Beránek pěšák +1917 padl v boji, Josef Beránek *1899 +07.12.1914 podlehl zranění, Karel Berger pěšák *1895 +21.07.1916 padl v boji, Hedvika Bergerová *04.06.1865 +15.12.1943 Osvětim, Jiří Bergmann *14.09.1912, Kornelie Bergmannová *12.02.1886 +23.01.1943 Osvětim, Oldřich Bis pěšák *1891 +03.12.1916 u Temešvaru podlehl zranění, Jan Biskup *06.03.1905 +12.10.1944, Julius Blažek pěšák +20.08.1918 podlehl zranění, Karel Blažek + nemocnice v Litomyšli, Ema Bondyová *27.11.1876 +15.12.1943 Osvětim, Alois Brada *20.11.1886 +23.01.1943 Osvětim, Ida Bradová *01.09.1890 +23.01.1943 Osvětim, František Břeštovský pěšák *1895 +21.07.1916 padl v boji, Josef Březina podplukovník *20.01.1896 +12.10.1944, Josef Březina*1914 +1944, Josef Buchtele +1919, Josef Bukáček pěšák *1889 +1915 padl v boji, Alois Bulva pěšák +28.12.1917 v nemocnici v Kapošváru podlehl zranění, Bohumil Bulva *1898, Václav Bulva zákopník *1894 +15.06.1918 na Pijavě padl v boji, Jan Bureš nezvěstný v boji, Jan Bureš *1922 +1942, Karel Buryška *1897 +1945, Jiří Cabicar *1888 +1918, František Capoušek nezvěstný v boji, Josef Cener pěšák +14.02.1915 nezvěstný v boji, Antonín Císař *02.12.1904 +27.06.1942, Emilie Císařová *30.10.1908 +27.06.1942, Miroslav Cziviš *13.5.1920 +10.06.1942 Pardubice, Karel Čáp pěšák *1891 +03.11.1917 padl v boji, František Dočkal pěšák *1894 +31.08.1915 padl v boji, Josef Dočkal *1899 +11.07.1918, František Doležal podplukovník in mem. *1914 +1942, Josef Doležal pěšák zemřel u Nitry podlehl zranění, Tomáš Doležal +16.08.1918 padl v boji, František Doseděl domobranec +12.01.1916 na Černé Hoře padl v boji, Václav Doseděl myslivec +03.08.1917 podlehl zranění, Zdeněk Dostál *31.10.1915 +10.06.1942 Pardubice, Emanuel Drábek dělostřelec *1882 +17.10.1914 Košice, Jan Dušek pěšák *1897 +31.05.1916 Brno, Jan Dvořák myslivec +08.09.1914 nezvěstný v boji, Jan Dvořák pěšák *1897 +02.08.1915, Jan Dvořák pěšák +04.07.1918 nemocnice v Litomyšli, Josef Dvořák pěšák *1898 +10.10.1915 padl v boji, Karel Dvořák +1918, Jaroslav Dychtl +1915 nezvěstný v boji, Edvard Eisner *09.03.1892 +23.01.1943 Osvětim, Josef Eisner *23.05.1910 +18.12.1943 Osvětim, Leopold Eisner *1883 +10.06.1942 Pardubice, MUDr. Richard Eisner *22.07.1914 +23.01.1943, Pavel Eisner *18.09.1929 +23.01.1943 Osvětim, Salomon Eisner *05.02.1855 +20.11.1943 Terezín, Berta Eisnerová *25.02.1881 +06.09.1943 Osvětim, Blažena Eisnerová *01.04.1886 +23.01.1943 Osvětim, Eva Eisnerová *26.12.1926 +23.1.1943 Osvětim, Flora Eisnerová *06.01.1923 +23.01.1943 Osvětim, Helena Eisnerová *06.02.1895 +23.01.1943 Osvětim, Růžena Eisnerová, Věra Eisnerová *06.07.1918 +23.01.1943 Osvětim, František Faltys nezvěstný v boji, František Famfulík nezvěstný v boji, František Famfulík *1912 +1944, Miroslav Famfulík *1895 +23.03.1917, Rudolf Faul *16.08.1891 +14.12.1942 Osvětim, Josef Fendrych +11.10.1916 nemocnice v Uhrách, Václav Fikejs četař +03.06.1917, Ferdinand Fikejz *1890 +1918, Rudolf Finger *26.02.1877 +06.09.1943 Osvětim, Irma Fingerová-Fischerová *23.05.1884 +06.09.1943 Osvětim, František Flídr pěšák +03.08.1915, Josef Formánek *1902 +1943, Samuel Freilich *26.07.1896 +20.08.1942 Riga, František Frey *05.11.1904 +20.01.1943 Osvětim, Ing., Dr. Viktor Frey *10.04.1901 +23.06.1944 Terezín, Julius Frey *01.04.1866 +28.04.1943 Terezín, Hermína Freyová *12.09.1875 +15.12.1943 Osvětim, Adolfa Friedová *05.11.1906 +15.12.1943 Osvětim, Anna Friedová *05.06.1867 +23.05.1944 Terezín, Hana Friedová *11.02.1931 Litomyšl +15.12.1943 Osvětim, Ida Friedová *17.08.1887 +23.01.1943 Osvětim, František Fryauf *1896 +30.09.1917, Josef Fuchs *18.03.1863 +13.02.1943 Terezín, Oskar Fuchs *29.11.1914 +15.05.1944 Osvětim, Růžena Fuchsová *19.05.1877 Litomyšl +15.12.1943 Osvětim, Růžena Lydie Fuchsová *28.07.1922 +18.05.1944 Osvětim, Ing. Arnold Karel Glück *31.07.1889, František Hájek nezvěstný v boji, Růžena Hanyková *1911 +1942, Leopold Hartmann *24.10.1877 +15.12.1943 Osvětim, Antonín Helbich pěšák +02.11.1916 Itálie padl v boji, Václav Herbst +1915, Alena Hermannová *03.11.1934 +18.05.1944 Osvětim, Václav Hloušek pěšák +15.06.1916 Rusko padl v boji, Josef Hoffer +1915 Litomyšl, Antonín Holomek pěšák *1880 +15.07.1916 Rusko padl v boji, JUDr. Václav Holý *24.07.1900 +30.09.1941, Karel Horský nadporučík +12.12.1917, Karel Hössel z Ehrenfeldu nadporučík +03.10.1914, Antonín Houdek *1900 +1944, František Houdek nezvěstný v boji, Antonín Hurych desátník +07.08.1916 nezvěstný v boji, Filipina Husinská *16.06.1860 +17.10.1943 Terezín, Josef Chuchvalec *1905 +1942, Josef Jandera +31.08.1914 padl v boji, František Janiš domobranec +27.02.1917 padl v boji, František Jereš pěšák +1915 Itálie padl v boji, Marie Jetlebová *29.11.1911 +02.03.1943 Osvětim, Jan Jetmar pěšák +1914 nezvěstný v boji, Jiří Ježek prap. četn. *1921 +1945, Jan Jiráček pěšák +15.08.1914 nezvěstný v boji, Josef Jiráček pěšák +06.09.1914 nezvěstný v boji, Josef Jiruš +1915, Václav Jiruše *1890 nezvěstný v boji, Josef Jiříček pěšák +24.03.1916 Linec, Václav Jošt myslivec +1915 nezvěstný v boji, František Kabrhel pěšák +07.02.1916, Otto Kadlický +05.09.1915 nezvěstný v boji, Josef Kalaš +1915 nezvěstný v boji, Jan Karlík pěšák *1887 +02.09.1914 Rusko padl v boji, Václav Karlík *1910 +1940, Josef Kerhart pěšák +23.05.1917 nezvěstný v boji, Klára Khonová *17.07.1899 +23.01.1943 Osvětim, Dr. Vilém Klein *23.12.1911 +09.03.1945 Osvětim, Václav Klemt *14.09.1894 +10.10.1942, Alois Knotek *24.05.1903 +01.07.1941, Anna Kocmánková *1911 +1942, Oskar Kohn *07.05.1886 +23.01.1943 Osvětim, Alois Kohoutek desátník +07.09.1916, Václav Kolda pěšák *1896 +07.09.1916 Rusko padl v boji, Jan Konarovský pěšák *1892 +29.05.1915 padl v boji, Jan Koníček *23.08.1916 +30.06.1942, Václav Koníček myslivec +20.10.1916 nezvěstný v boji, František Koráb praporčík *1894 +27.08.1914 padl v boji, František Koráb pěšák +01.03.1915 Rusko padl v boji, Karel Koudelka nezvěstný v boji, Karel Kozel *1888 +23.03.1916 Rusko padl v boji, Eduard Král *24.07.1898 +22.10.1943 Drážďany, Františka Králová *04.01.1889 +10.06.1942 Pardubice, Rudolf Kraus nezvěstný v boji, Bedřich Krejčí *1908 +1942, Jaroslav Krejčí *1908 +1943, František Kroulík *1875 Desná +24.01.1918 nemocnice Litomyšl podlehl zranění, František Kroulík četař *1888 +04.04.1917 nemocnice v Rusku, Jan Kroulík pěšák +07.07.1916 nezvěstný v boji, Josef Kroulík *1894 +1916 Itálie padl v boji, Tomáš Kroulík +30.06.1915 podlehl zranění, Jan Kubát *1887 +1942, Antonín Kubíček pěšák *1895 +23.12.1917, František Kubíček pěšák *1894 +25.10.1915 Rusko padl v boji, Josef Kubíček pěšák *1890 +17.11.1914 padl v boji, František Kubový svobodník *1888 +04.07.1915 v Haliči u Krasniku padl v boji, František Kumpošt nezvěstný v boji, Josef Kumpošt pěšák +11.08.1916 nezvěstný v boji, Jiří Kusý pěšák +30.11.1915 Itálie padl v boji, František Kuta nezvěstný v boji, Josef Kůžela *1920 +1943, Ludmila Kůželová *1923 +1943, Marie Kůželová *1898 +1942, Jindřich Kvapil +1919 nezvěstný v boji, Jaroslav Lát četař +16.07.1915, Antonín Láznička *1880 +1944, Jan Lederer *22.05.1892 +06.10.1944 Osvětim, Růžena Ledererová *02.11.1894 +06.10.1944, Ida Lewithová *30.06.1879, Markéta Lewithová *15.02.1901 +23.01.1943 Osvětim, Josef Libochowitz *11.04.1858 +20.12.1942 Terezín, Václav Lindenthal *01.09.1898 +10.06.1942 Pardubice, Jan Lněnička pěšák *1895 +1914 padl v boji, Josef Lněnička Pionier +23.10.1915 Srbsko padl v boji, Josef Lněnička *1885 +1944, Robert Löwinger *28.06.1928 +28.09.1944 Osvětim, Josef Lukesle *1884, Jan Macák pěšák +05.05.1915 Karpaty padl v boji, Josef Macek +1919, Josef Machata pěšák +02.11.1916 padl v boji, Antonín Mařáček pěšák padl v boji, Antonín Mastík *1890 +1940, Petr Materna +06.09.1914, František Matucha pěšák +05.03.1918, Jaroslav Meixner +20.05.1915 nezvěstný v boji, Josef Měkota pěšák +08.09.1917 padl v boji, Adolf Metyš pěšák *1881 +05.04.1916 v Ungvaru v Uhrách, Ladislav Minařík pěšák *1885 +01.11.1917 padl v boji, František Mlejnek *25.03.1890 +1942 Osvětim, František Mlejnek *1894 +1943, Jaroslav Mlejnek *17.07.1913 +10.06.1942 Pardubice, Stanislav Morkes *1904 +1945, Vilém Mrkos +1916, Rudolf Mužík, Josef Němec pěšák +12.08.1917 nezvěstný v boji, František Nespěchal pěšák *1897 +07.11.1916 v Kremži, Antonín Nešpor pěšák +27.11.1916 Rusko padl v boji, Jan Nešpor *1880 +1918, Adolf Neumann *09.02.1918 +15.12.1943 Osvětim, Filip Neumann *04.03.1878 +20.01.1943 Osvětim, Josef Neumann *24.10.1908 +20.01.1943 Osvětim, Jarmila Neumannová *25.02.1920 +20.01.1943 Osvětim, Karolina Neumannová *25.05.1913 +20.01.1943 Osvětim, Vlasta Neumannová *25.11.1907 +15.12.1943, Jan Neustatl *16.05.1935 +28.09.1944 Osvětim, Karel Neustatl *27.01.1898 +28.09.1944 Osvětim, Markéta Neustatlová *07.03.1907 +19.10.1944 Osvětim, Jan Novák *1899 +07.07.1916 padl v boji, MUDr. Miroslav Novák štábní kapitán *05.05.1906 +1944 Nehoda, Bohumil Novotný *1920 +1943, František Novotný dělostřelec *1897 +21.06.1918 podlehl zranění, Karel Novotný *1893 +1944, Jan Oliva pěšák +11.10.1917, Zikmund Oplatek *31.05.1873 +15.12.1943, PhDr. František Páta *26.03.1885 Němčice u Litomyšle +02.07.1972 Praha, PhDr. Josef Páta *27.07.1886 Litomyšl +24.06.1942 Praha, Stanislav Pechanec pěšák +25.08.1915 Rusko padl v boji, Josef Pekárek *25.03.1896 +10.06.1942 Pardubice, František Pelc *1880 +19.05.1915 padl v boji, JUC. Karel Boris Petr *1884 +1918 Jekatěrinburg padl v boji, František Píč pěšák *1886 +1916 voj. nemocnice Vídeň podlehl zranění, František Pilný *1897 +1916, Karel Pišna +1917, Jan Plšek *1914 +1945, Josef Pohorský myslivec +10.01.1917, Rudolf Pohorský *1906 +1942, Leopolda Poláková *09.02.1881 +19.10.1944 Osvětim, PhMr. Hana Poláková *07.02.1924 +15.12.1943 Osvětim, Vojtěch Popler pěšák *1888 +05.02.1918, Bohuslav Popper četař *1894 +10.07.1915, Hugo Popper *28.09.1879 +15.12.1943 Osvětim, Viktor Popper *06.05.1877 +06.09.1943 Osvětim, Emilie Popperová *18.01.1875 +05.12.1942 Terezín, Helena Popperová *02.06.1886 +06.09.1943 Osvětim, Antonín Portman pěšák *1892 +18.09.1914 Rusko, u Vyšekrat padl v boji, František Procházka pěšák *1896 +03.07.1915 u Krasniku v Rusku padl v boji, František Prokop, Josef Racek *1888 +14.08.1914 nezvěstný v boji, Adolf Ransdorf pěšák +11.01.1916, Alois Rejman pěšák +01.11.1914 padl v boji, Čeněk Rejman pěšák +01.11.1916 nezvěstný v boji, Jaroslav Remeš *1887 +1914, Václav Remeš pěšák +04.07.1918 nemocnice v Litomyšli podlehl zranění, Karel Richtman *15.07.1893 +23.01.1943 Osvětim, Marie Richtmanová *18.05.1899 +23.01.1943 Osvětim, Stanislav Rypka dělostřelec *1899 +15.06.1918 padl v boji, Václav Řehák pěšák +10.10.1915, Antonín Říha pěšák +1914, František Sedláček +1914, Josef Sedláček *1915 +1942, Marie Sedláčková *1923 +1945 Mauthausen, Josef Sehnoutka *1891, Václav Sekyra pěšák +14.03.1915 padl v boji, Karel Severa pěšák +21.05.1915, Milan Sgall *05.05.1934 +06.09.1943 Osvětim, Ota Sgall *30.03.1894 +06.09.1943 Osvětim, Bedřiška Sgallová *14.09.1868 +15.12.1943 Osvětim, Marie Sgallová *02.08.1911 +06.09.1943 Osvětim, Josef Schejbal +30.07.1914 nezvěstný v boji, JUDr. Josef Schick *26.02.1903 +15.12.1943 Osvětim, PhMr. Aurelie Schicková *22.11.1908 +15.12.1943 Osvětim, Josefa Schlosserová *04.08.1863 +28.5.1944 Terezín, František Schöpp pěšák *1883 +1915 nezvěstný v boji, Julius Singer pěšák *1887 +06.12.1916 padl v boji, Josef Sládek +28.01.1915 padl v boji, Jiří Sladkus *26.04.1922 +06.09.1943 Osvětim, Rudolf Sladkus *06.02.1889 +15.12.1943 Osvětim, Berta Sladkusová *25.08.1889 +15.12.1943 Osvětim, Josef Slon pěšák *1888 +17.10.1914 padl v boji, Jan Sobola domobranec *1900 +06.12.1918 nemocnice v Litomyšli, Josef Sobola pěšák +1915 nezvěstný v boji, Bedřich Sobotka pěšák *1897 +12.04.1918, Ludvík Sommer *1888 +1918, Antonín Souček myslivec +20.09.1916 nezvěstný v boji, Jan Soukup pěšák *1898 +07.04.1916, Josef Starý jedn. dobrovolník +1915 nezvěstný v boji, Josef Stein *22.05.1874 +01.04.1944 Terezín, JUDr. Jiří Stein *01.05.1914 +28.09.1944 Osvětim, Lydie Steinová *28.07.1922 +18.05.1944, Štěpánka Steinová *09.06.1885 +12.10.1944 Osvětim, Antonín Stoklas desátník *1895 +05.11.1916 padl v boji, Josef Stolz *14.04.1927 +23.01.1943 Osvětim, Oskar Stolz *07.02.1892 +06.09.1943 Osvětim, Vilém Stolz *25.11.1894 +23.01.1943 Osvětim, Zdeněk Stolz *21.08.1921 +06.09.1943 Osvětim, Anna Stolzová *23.11.1896 +06.09.1943 Osvětim, Emilie Stolzová *16.01.1903 +23.01.1943 Osvětim, Kamila Stolzová *04.09.1889 +15.12.1943 Osvětim, Josef Stránský pěšák *1899 +31.01.1917 padl v boji, Suk, Karel Svatoš +1916 padl v boji, Stanislav Svěrák *1895 +1945, František Sýkora *1905 +1942, Alois Synek pěšák +16.10.1915, František Synek pěšák +16.06.1916 nezvěstný v boji, Josef Šauer pěšák +25.11.1917, Robert Šedek +01.03.1917, Raimund Šefčík pěšák +01.05.1915 padl v boji, Jaroslav Škeřík pěšák *1895 +02.07.1915 u Krasniku (Rusko) padl v boji, Václav Šlégl *1896 +1943, Jan Šmíd pěšák +1914 padl v boji, Jaroslav Šmíd myslivec +1915, Václav Šolín pěšák *1884 +07.05.1915 Rusko padl v boji, Jiří Šperl *29.08.1921 +18.06.1942 Pardubice, Bohumil Šplíchal dragoun +30.10.1915, František Špoc *1893 +01.10.1916, Josef Špoc zákopník *1894 +08.09.1914 nezvěstný v boji, Antonín Šponar +1918, Otto Štantejský pěšák +29.11.1915 nezvěstný v boji, Jan Štarman pěšák +11.09.1914 nezvěstný v boji, Josef Štěpánek +15.05.1915 padl v boji, JUDr. Maxmilián Štolc *16.05.1888 +01.10.1944 Osvětim, Jan Štusák *1884 +1917, Josef Štusák *1891 +1917, Bedřich Šulc *24.01.1870 +24.03.1943 Terezín, Jindřich Šulc *18.12.1904 +23.01.1943 Osvětim, Berta Šulcová *12.09.1870 +15.12.1943 Osvětim, Rudolf Šust pěšák *1895 +07.08.1916 padl v boji, Karel Švec, Josef Šveda *1896 +1917 Zborov padl v boji, František Tašner nezvěstný v boji, Jan Těhel *1892 +1918, Růžena Theinová *16.04.1871 +18.05.1944 Osvětim, Antonín Tichý desátník *1888 +23.04.1918 Litomyšl, Emanuel Tichý +1918, Jan Toman dělostřelec *1887 +23.06.1918 padl v boji, Zdeněk Tomek *1919 +1945, Josef Uhlíř pěšák +29.08.1918, Stanislav Vágner civilní kočí +01.04.1916 Černá Hora, Jakub Vaisbart *11.07.1891 +11.12.1941 Osvětim, Adéla Vaisbartová *22.09.1897 +20.01.1943 Osvětim, Ing. Jan Vaňata *1899 +1944, Vilém Vandas praporčík *1892 +02.11.1914 padl v boji, Josef Vašata *1887 +1916, František Vašina pěšák *1897 +12.11.1916 Rusko padl v boji, Josef Vašina +1916, František Vávra +1916, Josef Vavřín pěšák +1915 nezvěstný v boji, Oldřich Vavřín *25.09.1904 +15.09.1944, Karel Veit desátník *1895 +21.07.1918 Nehoda, Augustin Vejda +21.10.1914, Emanuel Veselovský pěšák *1882 +03.07.1915 padl v boji, Antonín Vomáčka *1896 +09.08.1916 Trident padl v boji, Jan Vomáčka *1877 Lubná +11.02.1915 nemocnice v Litomyšli, Josef Voříšek +1915 nezvěstný v boji, Jan Vostárek *1905 +1944, Josef Vostárek nezvěstný v boji, František Vostřel důstojnický sluha 1899 +08.07.1915, Josef Vostřel +1914 Rusko padl v boji, Václav Vostřel Nedošín +01.04.1916, František Vrabec nezvěstný v boji, Josef Vraspír pěšák +14.10.1915 u Zábrče v Srbsku padl v boji, Evžen Weiner *31.05.1882 +16.12.1942 Terezín, Zdeněk Weiner *06.07.1929 +19.10.1944 Osvětim, Irma Weinerová*14.11.1883 +06.09.1943 Osvětim, Růžena Weinerová *12.01.1895 +19.10.1944 Osvětim, Josef Wohryzek *14.11.1893 +15.12.1943 Osvětim, Berta Wohryzková *12.08.1887 +23.01.1943 Osvětim, Česlav Zach *1923 +1945, Stanislav Zachař *1907 +1944, Stanislav Zástěra pěšák +06.07.1915 nezvěstný v boji, Jan Zelenka pěšák *1880 +30.01.1916 Rusko padl v boji, Václav Zelený vozataj +09.10.1915, Eduard Zeman pěšák +1914 nezvěstný v boji, Karel Zeman pěšák +21.12.1914 Karpaty padl v boji, František Zima, Jaroslav Zima *1922 +1942, Antonín Zindulka *1891 +1919 Sibiř, Jan Zindulka četař *1889 +27.08.1914 padl v boji, PhMr. Ganz Zoltán *06.09.1905 +23.01.1943 Osvětim, Václav Žižka pěšák +27.10.1914
(zdroj databáze CEVH MO ČR)

Doležal František, rotný, nar. 25.1.1914, Litomyšl, Zařazen 1.4.3. - 311. peruť RAF, zemřel 18.10.1942, letiště Northolt, Uxbridge, pohřben Brookwood, 5.
Novák Miroslav, MUDr., major, osobní číslo F-3394, nar. 5.5.1906, Litomyšl. Příslušník 1.4.2. - 1. obrněná brigáda. Zemřel 7.1.1944, Londýn, Velká Británie.
Zindulka Antonín, nar. 8.4.1871, Svitavy. V RU armádě sloužil u 28. pěšího pluku jako kadet aspirant. Zajat 10.3.1915, Medzilaborce. Do ČS legií v Rusku zařazen 20.7.1916 jako vojín k 8. střeleckému pluku. Zemřel 4.6.1919 v Tomsku na rakovinu žaludku.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5307-06935
Souřadnice: N49°51'55.63'' E16°19'4.32''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jaroslav Šváb, 17.11.2006
Umístění: Litomyšl, Trstěnická, sokolovna
Nápis:
PADLÝM A UMUČENÝM
SOKOLŮM
VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE

JAN BISKUP *1905 / JOSEF BŘEZINA *1896
ANTONÍN CÍSAŘ *1904 / EMILIE CÍSAŘOVÁ *1908
MIROSLAV CZIVIŠ *1920 / ZDENĚK DOSTÁL *1915
EVA EISNEROVÁ *1926 / VÁCLAV HOLÝ *1900
MARIE JETLEBOVÁ *1911 / VÁCLAV KLEMT *1894
ALOIS KNOTEK *1903 / JAN KONÍČEK *1916
FRANTIŠKA KRÁLOVÁ *1889 / EDUARD KRÁL *1898
JAN LEDERER *1892 / VÁCLAV LINDENTHAL *1898
FRANTIŠEK MLEJNEK *1890 / JAROSLAV MLEJNEK *1913
ADOLF NEUMAN *1919 / MIROSLAV NOVÁK *1906
FRANTIŠEK PÁTA *1885 / JOSEF PÁTA *1886
JOSEF PEKÁREK *1896 / JIŘÍ ŠPERL *1921
VĚRA ŠTOLCOVÁ *1921 / JINDŘICH ŠULC *1904
OLDŘICH VAVŘÍN *1904

SOKOL LITOMYŠL
Poznámka:

autorem Jiří Věneček, akad. sochař, odhalena r. 1995 (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5307-20913
Souřadnice: N49°51'55.34'' E16°19'05.24''
Pomník přidal: Jaroslav Šváb