Bratislava

Hrob Josef Török de Erdöd

Autor: Ladislav Barabás, 15.09.2014
Umístění: Bratislava, Šulekova, sektor VIII na cintoríne pri Kozej bráne
Nápis:
JOSEF
FREIHERR
TÖRÖK
DE ERDÖD

K. u. K.
FELDMARSCHALL-LIEUTENANT,
RITTER DES ST. STEFANS- ORDENS
UND DER EISERNEN KRONE III CL etc.
1819 – 1896

sign. RUMPELMAYER

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'50.8'' E17°05'55.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Carl von Hallwyl

Autor: Ladislav Barabás, 12.10.2017
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne
Nápis:
Carl Graf von Hallwyl
K.u.K. Rittmeister a. D.
geb. 20. Jän. 1827. gest. 24. Nov. 1899

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ladislav Kleinert

Autor: Ladislav Barabás, 12.10.2017
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor VII, hrob č. 101
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu

LADISLAV
Kleinert
*9.XII.1913 †16.XII.1947
Poznámka:

Ladislav Kleinert (9.12.1913 Prešov - 1.12.1947 Bratislava) stotník pechoty slovenskej armády, veliteľ roty 102. pešieho pluku ZD. Absolvent VA v Hraniciach na Morave. Koncom júna 1941 odišiel so svojou rotou na vých. front, v roku 1942 sa so svojimi vojakmi zúčastňoval protipartizánskych akcií. Dňa 2.8.1942 sa zúčastnil výpravy proti obci Maladuš v Bielorusku, ktorej predchádzal part. prepad a smrť 8 slovenských vojakov. Obeťou tejto odvetnej akcie sa stalo 15 civilných osôb. Za svoje skutky bol po vojne rozsudkom Národného súdu v Bratislave dňa 10.12.1947 odsúdený na trest smrti a popravený. Vyznamenania: Pam. medaila Za obranu Slovenska, Za hrdinstvo II. st., Za hrdinstvo III. st., nem. Verdienstkreuz des Ordens von Deutschen Adler 3. Stufe.
Zdroj: http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'49.5'' E17°5'56.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Horváth

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor VII, hrob č. 232
Nápis:
DR. IVAN HORVÁTH
1904 - 1960
Poznámka:

Ivan Horváth (26.7.1904 Senica - 5.9.1960 Bratislava) bol slovenský spisovateľ, predstaviteľ modernej poprevratovej prózy, publicista, diplomat a politik. Vyštudoval právo a najskôr pôsobil na súde v Bratislave a Senici. Počas druhej svetovej vojny sa zúčastnil na protifašistickom odboji. Od roku 1944 bol členom ÚV KSČ, po roku 1945 vykonával vysoké politické funkcie v SNR, Zbore povereníkov, NZ ČSR a napokon ako veľvyslanec ČSR v Maďarsku. V roku 1950 bol nespravodlivo obvinený v procese s tzv. buržoáznymi nacionalistami a odsúdený na 22 rokov väzenia. Odsedel si 9 rokov, krátko po prepustení na slobodu zomrel.
Zdroj: Wikipédia


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ivan Pietor

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne sektor II, hrob č. 22
Nápis:
DR. IVAN PIETOR
*29.VII.1904 †5.VIII.1977
Poznámka:

Ivan Pietor (29.7.1904 Martin - 5.8.1977 Trenčín) verejný činiteľ, právnik. Po rozdelení ČSR odporca nového režimu, od roku 1943 jeden z najbližších spolupracovníkov V. Šrobára, ktorý ho pokladal za svojho zástupcu a nástupcu. V spolupráci s P. Zaťkom a so skupinou národohospodárov sa zúčastnil na hospodárskych prípravách ozbrojeného vystúpenia, pomáhal pri organizovaní prechodov franc. zajatcov z Maďarska na Slovensko. Od 1.9.1944 člen povstaleckej SNR, zúčastňoval sa na riešení problémov SNP z pozície tzv. občianskeho bloku. Po ústupe SNP do hôr žil v ilegalite, od februára 1945 žil v oslobodených Košiciach a politicky sa angažoval až do roku 1948 (1945-46 poslanec SNR, 1945-48 poslanec NZ). Po februári 1948 sa z politického života stiahol. Vyznamenania: Rad SNP I. tr., Rad franc. čestnej légie a franc. vojnový kríž, poľ. Polonia Restituta.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Bahýľ

Autor: Ladislav Barabás, 25.05.2010
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 12, hrob č. 48
Nápis:
In memoriam na
JÁNA BAHILYHO
Slovenského vynálezcu vrtulníka
1856 – 1916
Poznámka:

Ján Bahýľ (25.5.1856 Zvolenská Slatina – 13.3.1916 Bratislava) dôstojník rak.-uh. armády, staviteľ vojenských objektov na rozličných miestach monarchie (Trebenik, Ľvov, Charkov, Petrohrad). Venoval sa modernizácii vojenskej techniky, najmä problému lietania (vynálezca horizontálnej vrtule). V roku 1897 sa vrtuľníkom na nožný pohon vzniesol do výšky 3 m. V roku 1905 vynašiel spolu s A. Marschallom vrtuľník s benzínovým motorom a vo výške 4 m preletel 1500 m. Patentovali mu aj tank na parný pohon.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Sirový

Autor: Petr Kudláček, 25.08.2019
Umístění: Bratislava, Šulekova, Hřbitov u Kozí brány, sektor II
Nápis:
JOZEF SIROVÝ
LETEC PODPORUČÍK
TRAGICKY ZAHYNUL
*14.10.1914 +20.11.1938
Poznámka:

Pozorovatel ppor. Jozef Sirový a pilot des. Július Lukačovič, od 16. letky leteckého pluku 3, zahynuli dne 20.11.1938 při letecké nehodě na Slovensku, u Horné Štubni v okr. Turčiansky Svätý Martin (od roku 1950 už jen Martin). Příčinou nehody byla technická závada – za letu se jim ulomilo křídlo.

Další v článku Dr. Petra Švandy CSc v časopisu L+K 2010, č.10, str. 60 – 62, a na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky 


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'51.88'' E17°5'55.55''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Miloš Ruppeldt

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 12, hrob č. 91
Nápis:
PROF. MILOŠ
RUPPELDT
29.V.1881 - 18.XI.1943
PRVÝ DIRIGENT SPEVÁCKEHO SBORU
SLOVENSKÝCH UČITEĽOV.

SPEVOM BUDIL LÁSKU K RODU.
Poznámka:

Miloš Ruppeldt ( 29.5.1881 Liptovský Mikuláš – 18.11.1943 Bratislava) v prvej svetovej vojne bojoval na ruskom fronte, kde padol do zajatia a pripojil sa k čsl. legionárom. Po návrate do vlasti sa v roku 1919 pridal k Dobrovoľníckej družine Bratislavskej župy, ktorá bojovala proti maďarským boľševikom.
(zdroj: https://snn.sk/news/dobrovolnicka-druzina-bratislavskej-zupy/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Erik Günther

Autor: Ladislav Barabás, 24.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 4, hrob č. 2
Nápis:
JUDr. ERIK GÜNTHER
1906 - 1949
Poznámka:

JUDr. Erik Günther pracoval na Najvyššom súde v Brne, odkiaľ bol po komunistickom prevrate v roku 1948 prepustený. Dlhšiu dobu si nevedel nájsť prácu, preto sa ako znalec viacerých jazykov zamestnal 1.11.1949 na generálnom konzuláte USA. Krátko na to bol uväznený v Ilave, kde bol 9. novembra 1949 umučený na smrť.
(zdroj: /https://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/blogy/julius-barczi/alzbeta-guntherova-mayerova-a-vysoka-skola-vytvarnych-umeni )
V zozname pochovaných na cintoríne pri Kozej bráne meno Erika Günthera chýba.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Kvačala

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2009
Umístění: Bratislava, Šulekova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 1, hrob č. 11
Nápis:
TU SPOČÍVA V KRISTU PÁNU
Dr. D. JÁN KVAČALA
PROFESOR EV. TEOLÓGIE
NAR. 5.II.1862 V PETROVCI -
ZOM. 9.VI.1934 VO VIEDNI.
VEČNÁ MU PAMÄŤ V CIRKVI A V NÁRODE!

„BOJ VÝBORNÝ BOJOVAL JSEM, BĚH
JSEM DOKONAL, VÍRU JSEM ZACHOVAL.
JIŽ ZATÍM ODLOŽENA JEST MI KORUNA
SPRAVEDLNOSTI, KTEROUŽ DÁ MI
V ONEN DEN PÁN, TEN SPRAVEDLIVÝ
SOUDCE.“
II. EP. K TIMOT. 4 – 8.

sign. Mahr
Poznámka:

Ján Kvačala (5.2.1862 Bački Petrovec, Juhoslávia – 9.6.1934 Viedeň, poch. V Bratislave) pedagóg. V rokoch 1893-1918 profesor na katedre cirkevných dejín evanjelickej teologickej fakulty univerzity v Tartu (ZSSR). Zúčastnil sa na organizovaní československých légií v Rusku.
(zdroj: https://matica.sk/slovenski-dobrovolnici-v-cesko-slovenskych-legiach/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás