Probluz

Památník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, jižní část obce
Nápis:
VIRTUTI IN BELLO.
PROVIDENTIALE MEMOR.

DAS
K. SAECHSISCHE
ARMEE. CORPS
SEINEN
AM 3. JULI 1866
AUF DEM FELDE
DER ERRE
GEFALLENEN.

ČESTNÉ PAMÁTCE VOJÍNŮ
KRÁLOVSKÉHO SASKÉHO ARMÁDNÍHO SBORU
DNE 3. ČERVENCE 1866 PADLÝCH.
Poznámka:

Monumentální pískovcový obelisk věnovaný padlým saského armádního sboru v bitvě u Hradce Králové. Pomník ozdoben saským znakem, vede k němu schodiště a je obklopen osmi litinovými sloupky, které spojují řetězy. Postaven roku 1867 saským ministerstvem války. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Sasko stálo v této válce na naší straně a po obsazení Saska pruskou armádou evakuoval celý saský armádní sbor na naše území. Zde se zapojil do bojů. Porážku v této bitvě zaplatilo Sasko ztrátou samostatnosti a začleněním do německé říše.
číslo 60 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03753
Souřadnice: N50°14'32.37'' E15°42'51.14''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, místní část Bor, zahrada hájovny
Nápis:
HIER FANDEN
AM 3. JULI 1866 DEN
HELDENTOD
FÜR KÖNIG UND VATERLAND
UNTOFFZ. NEUMANN DIE
GRENADIERE FEITZNER
GOTTSCHALK MÜLLER
RENOWITZKI
U. SCHRETER VOM 4
OSTPREUSS GREN
REGT. NO. 5.

další část nečitelná
Poznámka:

Žulový kámen ve tvaru stély na pískovcovém soklu věnovaný padlým 4. východopruského granátnického pluku č. 5, a to poddůstojníku Neumannovi a granátníkům Feitznerovi, Gottschalkovi, Müllerovi, Renowitzkimu a Schretterovi. Původní pískovcová pyramida označující hrob padlých stojící na sv. okraji Břízského lesa byla roku 1908 nahrazena tímto pomníkem zřízeným Spolkem pro udržování válečných pomníků z Vratislavi. Pomník přenesen. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Číslo pomníku 143 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866.
Neumann Carl Friedrich: Unteroff., 4. Ostpreußisches Grenadier- Grenadier-Regiment Nr. 5, 6. Komp. Příslušný do Danzig. +3.7.1866, zranĕní břicha granátem.
Feitzner Friedrich Wilhelm: Gef., 4. Ostpreußisches Grenadier- Grenadier-Regiment Nr. 5, 6. Komp. Příslušný do Praugnau, Kreis Marienburg. +3.7.1866, zranĕní břicha granátem. Na pomníku veden jako granátník.
Gottschalk Heinrich: Gren., 4. Ostpreußisches Grenadier- Grenadier-Regiment Nr. 5, 7. Komp. Příslušný do Stobey, Kreis Elbing. +3.7.1866, střelné zranĕní břicha.
Müller Gottlieb Heinrich August: Gren., 4. Ostpreußisches Grenadier- Grenadier-Regiment Nr. 5, 6. Komp. Příslušný do Dreischweinsköpfe, Kreis Danzig. +3.7.1866, zranĕní nohy granátem.
Renowitzki Peter Paul: Gren., 4. Ostpreußisches Grenadier- Grenadier-Regiment Nr. 5, 6. Komp. Příslušný do Koßelitzki, Kreis Marienburg. +3.7.1866, zranĕní hrudi granátem.
Schröter Carl: Gren., 4. Ostpreußisches Grenadier- Grenadier-Regiment Nr. 5, 6. Komp. Příslušný do Patull, Kreis Karthaus. +3.7.1866, zranĕní střepinami na bedrech a levé paži. Na pomníku veden pod jménem Schreter.
(zdroj: Verlustlisten der Preußischen Armee 1866)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03756
Souřadnice: N50°14'37.1'' E15°43'57.65''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser, Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, místní část Bor, zahrada hájovny
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

číslo 397 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, hromadný hrob padlých, počet neznámý, pomník přenesen z původního hrobu


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03764
Souřadnice: N50°14'37.10'' E15°43'57.65''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, místní část Bor, zahrada hájovny
Nápis:
3.7.1866
Poznámka:

číslo 396 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, hromadný hrob, počet neznámý, pomník přenesen z původního místa (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03763
Souřadnice: N50°14'37.10'' E15°43'57.65''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Albertus D. G. Saxoniae

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, jižní část obce
Nápis:
ALBERTUS D. G. SAXONIAE REX
IN MEMORIAM 3. JUL 1866
Poznámka:

Mohutný pískovcový stélový secesní pomník s bustou saského krále Alberta a saskými královskými atributy. Věnoval Komitét. Zhotoven byl z podnětu J. Steinského odbornou školou kamenosochařskou v Hořicích podle návrhu V. Weinzettla. Technický dozor měl prof. hořické školy Karel Legrain a kamenický mistr téže školy F. Vondráček. Pomník odhalen 24. 7. 1904. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 400 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03765
Souřadnice: N50°14'31.83'' E15°42'49.21''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Adolfu von Stieglitz

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, východně od vsi, v poli před Břízským lesem
Nápis:
žulový balvan bez nápisu
Poznámka:

Žulový balvan věnovaný saskému npor. a pobočníku 1. pěší brigády Adolfu von Stieglitzovi. Postaven roku 1867. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 66 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03809
Souřadnice: N50°14'26.07'' E15°43'27.15''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, nový hřbitov
Nápis:
OBĚTI VÁLKY SVĚTOVÉ

Z PROBLUZI – BORU: BEDNÁŘ FRANT., ČERNÍK FRANT., ČESENEK BOH., HEBELKA FR., KŇOUREK AR., KOŠŤÁL JOSEF, POLÍVKA JAN, SLÁMA BOH., SLÁMA JAN, ŠMÍD FRANT., TOBIÁŠEK JOS., TRUKSA JOSEF, KRIŠTOF RUD.
ZE STŘESETIC: BAREŠ JOSEF, NOVOTNÝ FR., NOVOTNÝ V., TLAPA JOSEF, VAŇÁTKO JAR.
Z DOLNÍHO PŘÍMU: BARTÚŠEK FR., BAŽANT FRANT., LOHNICKÝ JOS., HALAMKA A., POSPÍŠIL FR., SOUČEK VÁCL., ŠEDIVÝ FRANT., ULRICH FRANT., TURNOVSKÝ S.
Z HORNÍHO PŘÍMU: ENDE OLDŘICH, HŮLKA JOSEF, LÁZNIČKA FR., VÍTEK FRANT., VYČÍTAL VÁCL.
Z POPOVIC: NĚMEC JINDŘ., VODIČKA FR., NEKOVAŘÍK F.

1914 – 1918
KOSTI VAŠE HRDINOVÉ
PRÁCHNIVÍ, LEČ PAMÁTKA
STÁLE OŽIVUJE.

1938 – 1945
FRANTIŠEK NEPILÝ
praporčík gen. št. narozený v Dolním Přímě 1. pros. 1892,
zatčen gestapem v Praze 8. 4. 1940. Popraven v Berlíně 8. 4. 1943.

BOJOVNÍCI ZA SVOBODU
PŘÍKLADEM NÁM ŽIVÝM.

Na věčnou paměť věnuje rodná obec D. Přím.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03766
Souřadnice: N50°14'33.42'' E15°43'06.08''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
PŘI ÚTOKU NA PROBLUZ
padlo
3. července 1866
6 důstojníků a 81 vojínů
domácího c. k. řadového pěšího pluku
číslo 18.
Věnováno
důstojnickým sborem pluku.

??? nápis v německém jazyce nečitelný
Poznámka:

Pomník rakouského 18. pěšího pluku. Vysoký pískovcový pultový pomník. Věnován plukem r. 1894. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 249 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03759
Souřadnice: N50°14'43.79'' E15°42'56.89''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Dem Andenken
der am 3. Juli 1866 gefal-
lenen Kameraden des k. k.
8. Kürassier Regiments.
Es starben den Heldentod:
Die oberlieutenants
Jasper Freiherr v. Resstorf,
Heinrich Freih. v. Resstorf,
Lieutenant
Gabriel Jäger
10 Unteroffiziere u. 54 Mann.
Friede ihrer Asche!

Památce dne 3. července
1866 v seči padlých ka-
marádů c. k. pluku kyrys-
nického č. 8 – Hrdinskou
smrtí skončili:
Nadporučíci
Jasper svobodný pán
z Resstorfů,
Jindřich svobodný pán
z Resstorfů,
poručík Gabriel Jäeger,
10 poddůstojníků 54 mužů.
Ať odpočívají v pokoji.

Gewidmet
vom Offizierskorps des
8. Kürassier Regiments.

Věnují důstojníci
8. pluku kyrysnického.
Poznámka:

Pomník rakouského 8. kyrysnického pluku. Monumentální pískovcový obelisk. Práce M. Ježka z Hradce Králové. Postaven roku 1866. Věnován plukem. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 45 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03738
Souřadnice: N50°14'43.66'' E15°42'57.26''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ivo Šťastný, 18.02.2007
Umístění: Probluz, starý hřbitov, u kostela
Nápis:
Das k. k.
29. Feld – Jäger Bataillon
seinen in der Schlacht
bei Königgrätz
am 3. Juli 1866.
Gefallenen.

Soudruhům svým,
v hrdinném boji
dne 3. července 1866 padlým,
věnuje
pomník tento
c. k. 29. polní prapor myslivců.
Poznámka:

Pomník rakouského 29. praporu polních myslivců. Monumentální pískovcový obelisk zdobený reliéfy vojenských emblémů. Postaven roku 1867. Věnován praporem. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
číslo 46 dle Komitétu pro udržování památek z války roku 1866


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03739
Souřadnice: N50°14'44.79'' E15°42'57.33''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička