Dubňany

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 16.01.2013
Umístění: Dubňany, Komenského, park
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚT PADLÝM OBČANŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 – 1918
HOMULÍČEK JOSEF, PŘÍKASKÝ JOSEF, VLACH JAN, DUPAL RUDOLF, SVORA FRANT., TOMAN FRANT.
JAGOŠ JAN, BEZDĚK JOSEF, ŠVARZBIER KAREL, BLÁHA PAVEL, VÝROSTA JOSEF, DOHNÁLEK JOSEF,
CIBULKA JAN, ZEMÁNEK PETR, JESTŘÁB PETR, GAJDA JAN, DOHNÁLEK MARTIN, JURKOVIČ PAVEL,
FIALÍK KAŠTPAR, JESTŘÁB JAN, VOJTEK JAN, MASTNÝ RUDOLF, VYRUBAL VÁCLAV,
BLACHA JOSEF, VLACH JOSEF, NÁVARČÍK JOSEF, VACENOVSKÝ JAN, BUČEK PAVEL,
ŠKARVADA JAN, CÁHLÍK FRANT., PAVLÍK JAN, REŽNÝ ALFONC, NEUMAJER HYNEK, BLÁHA JOSEF,
MACEK CYRIL, ŽIŽLAVSKÝ JOSEF, RYLL JOSEF, MARTINEK FRANT., ŘYHÁK FRANT., FILIP FRANT.,
RŮŽIČKA JOSEF, RŮŽIČKA ADOLF, VOJTEK FRANT., TOMAN FRANT., ČENĚK EMANUEL,
ŠEVČÍK PETR, KOCIÁN KAREL, HOLLER ALOIS, INDRA ALOIS, KAPOUN ANTONÍN, KŘÍŽKA FLORIÁN,
PANEK MARTIN, ANTOŠ JOSEF, VRBECKÝ JAN, ZAHRÁDKA JOSEF, ILČÍK JOSEF, BRAVENEC JAN,
KLIMEŠ LEOPOLD, LIŠKA LEOPOLD, PAVLÍK JAN, STEHLÍK JOSEF, KOCIÁN FRANT.,VRBA FRANT.,
KRATOCHVÍL FRANT., KAPOUN FRANT., JESTŘÁB JAN, HOLLER ALOIS, ŽŮROVEC JIŘÍ, VRZAL JAN,
ČERNÝ ALFRÉD, REDLICH JONÁŠ, KUČNICA FRANT., PLEŠINGER VÁCLAV, HIRMAN FRANT.,
VOZDECKÝ BOHUMIL, VEISSBERGER FR., HANÁK JOSEF, VEISSBERGER RUD., BENKO FERDINAND,
BELKA JOS. NEZVĚSTNÝ, ILČÍK JOSEF NEZVĚSTNÝ

1939 – 1945
NA VĚČNOU PAMĚT DUBŇANSKÝM OBČANŮM
KTEŘÍ SE STALI OBĚTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

V KONCENT. TÁBORECH UMUČ.
BALÁŠ ŠTĚPÁN, DUCHOVSKÝ ANT., CHLUDIL JOSEF, INDRA KAREL, STRAKA VALDEMAR,
VAŠEK JOSEF, VLACH FRANT., VYRŮBAL VÁCLAV, ŽÁČEK BOHUSLAV
PRŮCHODEM FRONTY PADLI:
BLÁHA FRANT., JURKOVIČ JAN, MILÉŘ JOSEF,
V KONCENTR. TÁBORECH
UMUČ. ŽIDOVSKÉ RODINY:
LUSTIGOVA, RUSTINOVA, HAUSEROVA, RÖDLICHOVA, WASSERTRILLINGOVA
PŘI NÁLETECH PADLI:
BŮČEK PETR, HANÁK ŠTĚPÁN A JAN, CHLUDILOVÁ MARIE A RŮŽENA, JOŠKOVÁ ZDENKA,
KRYŠTOV FRANT., LORENC JAN, MATUŠTÍK ZDENĚK, OPAVSKÁ MARIE, VÁLEK JOSEF,
VÁCKOVÁ ZDENA A DCERUŠKAVAŠKOVÁ ANNA, TOKOS FRANT. PŘI NÁLETU

DÍKY VÁM STATEČNÍ OBČANÉ ZA VAŠÍ OBĚŤ NÁRODU,
KTEROU JSTE HRDINNĚ PŘINESLI PRO NAŠÍ DRAHOU SVOBODU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Zdeněk Surýnek, 30.10.2017
Umístění: Dubňany, Komenského, před kostelem
Nápis:
ВЕЧНАЯ СЛАВА
ГЕРОЯМ КРАСНОЙ АРМИИ
ПАВШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ
НАРОДОВ ОТ ФАШИЗМА.

VĚČNÁ SLÁVA
HRDINŮM RUDÉ ARMÁDY
PADLÝM V BOJÍCH ZA VLAST
A OSVOBOZENÍ SLOVANSKÝCH
NÁRODŮ OD FAŠISMU.

OBČANŮM DUBŇANSKÝM
TENTO PAMÁTNÍK BYL POSTAVEN ABY NA VĚČNÉ
ČASY HLÁSAL VŠEM POKOLENÍM NAŠÍ OBCE
NEZMĚRNOU LÁSKU SLOVANSKÉHO RUSKA K
NAŠEMU NÁRODU, KTERÁ BYLA POSVĚCENA KRVÍ
SPOLEČNÉHO BOJE PROTI NĚMECKÝM UCHVATI-
TELŮM, ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST NEJEN NAŠÍ ALE I
NAŠICH DĚTÍ PŘI OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE STATEČNOU
RUDOU ARMÁDOU VE DNECH 13-15 DUBNA 1945.

СТ. ЛЕЙТ. ВОЕВОДА П. Ш. 22.4.1945 ST. LEJT. VOJEVODA P. Š.
СТРАШ. СИЗОВ Н. А. STARŠ. SIZOV N. A.
СТ. СЕРЖ. ЗУБАРЕВ Н. С. 1925 16.4.1945 ST. SERŽ. ZUBAREV N. S.
СЕРЖ. ПАНЮШКИН А. И. 1921 16.4.1945 SERŽ. PANJUŠKIN A. I.
СЕРЖ. ЛАБУРСКИЙ М. И. 1923 1945 SERŽ. LABURSKIJ M. I.
НЕИЗВЕСТ. МАКАРОВ Н. Ф. 1920 1945 NEZNÁMÝ MAKAROV N. F.
ГИВАК С. Г. 1906 16.4.1945 GIVAK S. G.
ЕФАНОВИЧ И. И. 1913 1945 EFANOVIČ I. I.
ПОЛКОВИРА С. Т. 1906 16.4.1945 POKOVIRA S. T.
МИКАИЛОВИЧ В. Т. 1925 17.4.1945 MICHAILOVIČ V. T.
КАСАН К. М. 17.5.1945 KASAN K. M.
ЕФРЕМОВ Д. С. EFREMOV D. S.
КОВАЛЕНКО И. М. KOVALENKO I. M.
MA. КОМАНД. АКМЕДОВ М. 18.4.1945 MA. KOMAND ACHMEDOV M.
АЧИСТОВ А. Н. AČISTOV A. N.
БЕЛЯЕВ ЮРИЙ АЛ. 1926 16.4.1945
МЛСЕРЖ. ДАЛЛАДА Д. Ф. 1920 16.4.1945 DALLADA D. F.

ШВЕЦ Г. А. ŠVEC G. A.
БОНАР А. И. 20.4.1945 BONAR A. I.
ЧЕЧЕД Н. Н. ČEČED N. N.
МАМЕДОВ К. MAMEDOV K.
МЛ. НОНТ. ЗАСЛАВСКИЙ ML. NONT. ZASLAVSKIJ
ДАВИД А. 19.4.1945 DAVID A.
ШУЧИН Н. Л. ŠUČIN N. L.
СУФИЗОВ С. SUFIZOV S.
ИРНАМЕЕВ С. IRNAMEEV S.
АЛИМОВ К. 22.4.1945 ALIMOV K.
КУПРИЙ С. А. РОД. 1915 ПОГ. 25.4.1945 KUPRIJ S. A.
ТИГОР С. М. РОД. 1912 ПОГ. 23.4.1945 TIGOR S. M.
29 КРАСНОАРМ. БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
29 RUDOARMĚJCŮ BEZ DOKUMENTŮ
Poznámka:

Nápis azbukou z fotografie špatně nečitelný.
jména dle databáze CEVH MO:
A.N. Ačistov 18.4.1945
M. Achmedov neznámá 18.4.1945
K. Alimov 22.4.1945
Jurij Beljajev 1926 16.4.1945
A.I. Bonar 22.4.1945
N.N. Čered 22.4.1945
Dmitrij Fjodorovič. Dallada mladší seržant 1920 16.4.1945
A, David 19.4.1945
S.G. Gyvak 1906 16.4.1945
S. Irnameev 19.4.1945
J.J. Jefanovič 1923 16.4.1945
D.S. Jefremov
K.M. Kasan 17.4.1945
I.M. Kovalenko
S.A. Kuprij 1915 25.4.1945
M.I. Laburskij seržant 1923 16.4.1945
N.F. Makarov neznámá 1920 16.4.1945
K. Mamedov
V.T. Michailovič 1925 17.4.1945
V.T. Mižsilovič
I.A. Panjuškin seržant 1921 16.4.1945
S.T. Polkovira 1905 16.4.1945
N.A. Sizov nadporučík 22.4.1945
S. Sufizov 19.4.1945
Nikolaj L. Šučin
G.A. Švec
S.M. Titov 1912 23.4.1945
S. T. Tvak
P.Š. Vojevoda nadporučík 22.4.1945
Zaslavskij neznámá
N.S. Zuvarev starší seržant 1925 15.4.1945


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6206-14162
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Josef Chludil

Autor: Zdeněk Surýnek, 16.01.2013
Umístění: Dubňany, Komenského 182/53
Nápis:
LIDÉ BDĚTE
V DOMTO DOMĚ ŽIL
JOSEF CHLUDIL
HORNÍK
NAROZEN 3.10.1898 V DUBŇANECH, ZATČEN GESTAP. V R. 1942
A UMUČEN ZA SVOBODU NÁRODA V R. 1944
V KONCENTR. TÁBOŘE BUCHENWALD.
OBĚTOVAL I ŽIVOT ZA SVATOU VĚC NÁRODA, ALE NIKDY NEZRADIL
NÁROD, KTERÝ MÁ TAKOVÉ SYNY NIKDY NEZHYNE, BUDE ŽÍT VĚČNĚ,
A MY, PLNÍCE ODKAZ PADLÝCH HRDINŮ, VYTVOŘÍME LEPŠÍ A RADOSTNĚJŠÍ SVĚT A
VĚRNÍ ZŮSTANEME!
NA VĚČNOU PAMĚŤ BUDOUCÍM POKOLENÍM VĚNUJE:
SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBOU.
DUBŇANY – ZÁŘÍ – 1948

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek