Keblov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 13.08.2017
Umístění: Keblov, u kostela (na návsi)
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM
1914 1918

ANT. KOVÁŘ 31
ANT. MÁLEK 12
JAR. NAVRÁTIL 44
JOS. OHRNSTEIN
FRANT. REICH
JAN SECHOVEC
JOS. ŠPOULA
FRANT. VOŠICKÝ 21
ANT. ZÍKA

ANT. BROŽ
JOS. BŘEZINA 10
JAN. BŘEZINA
FRANT. KUDRNA
ANT. KAMARÝT
FRANT. PIPKA
FRANT. PYTÍN
LAD. ROZKOŠNÝ
FRANT. VACÍK
JOS. VÍT

FRANT. BÍLEK
JAN HATAŠ
RUD. KRAUS
FRANT. FRANCL
JOS. LAPÁČEK
GUST. ŠTECHER
JOS. BURIAN
JOS. DĚDIČ
JOS. RUPERT

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2125-2473
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká