Sadská

Hrob Václav Brynych

Autor: Marek Skýpala, 13.08.2017
Umístění: Sadská, Podskalí, městský hřbitov
Nápis:
VÁCLAV BRYNYCH
26. VII. 1894 - 14. XI. 1958
Poznámka:

Jde o hrob Václava Brynycha, který se dle záznamu VÚA narodil dne 26.12.1894 v Hradišťku u Kerska. Po obecné škole pracoval jako rolník. Zajat byl jako vojín c.k. 10. pěšího pluku dne 27.3.1918 u Col de Rosso. Dne 19.7.1918 se v Roanne přihlásil do čs. vojska a byl zařazen k 22. pěšímu pluku (francouzských legií). Demobilizován byl dne 15.11.1920 v hodnosti vojína.
Zdroj: Databáza VÚA
Narozen dle matriky 26.7.1894 Hradištko, do rodiny domkaře Františka Brynycha a Alžběty, roz. Krupičkové. VÚA a Legie 100 uvádí 26.12.1894, legionářská karta 26.12.1894 s opravou 26.1.1894. Po návratu do republiky (3.1.1919) bydlištěm Písty, č. p. 31. 5.4.1920 se oženil s Josefou, roz. Zahrádkovou. V r. 1920 nastoupil službu u pošty.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'14.79'' E14°58'33.68''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob František Šnajdr

Autor: Marek Skýpala, 13.08.2017
Umístění: Sadská, Podskalí, městský hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK ŠNAJDR
*24.XI.1890 +9.III.1980
Poznámka:

František Šnajdr se narodil v Nových Jirnech. Po obecné škole pracoval jako krejčí v Bratislavě. Zajat byl jako voják c.k. 28. pěšího pluku dne 31.8.1914 u Lvova. Do čs. vojska byl zařazen dne 11.6.1918, když nastoupil k 3. technické rotě (ruských legií). Demobilizován byl dne 14.8.1920.
Zdroj: Databáza VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'14.9'' E14°58'32.69''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Oldřich Eliáš a kenotaf Willy Hüttl

Autor: Marek Skýpala, 13.08.2017
Umístění: Sadská, Podskalí, městský hřbitov
Nápis:
J.U.DR. OLDŘICH ELIÁŠ
VRCHNÍ ODBOROVÝ RADA
*1895 - +1941

PROF. Dr. PHIL. WILLY HÜTTL
*1890 - +1945
Poznámka:

Oldřich Eliáš se narodil 24.9. 1895 v Táboře a zemřel 8.11. 1941 v Osvětimi. Vyrůstal v Táboře, později žil v Praze, kde vystudoval právnickou fakultu. Současně navštěvoval přednášky o asyrologii a egyptologii a studoval hebrejštinu. Sbíral starou čarodějnickou literaturu a věnoval se i spiritismu a chiromantii. Manželé Eliášovi měli celkem čtyři děti, a to dva syny, Oldřicha a Mojmíra, kteří oba zemřeli v nacistickém koncentračnim táboře (Mojmír byl gestapem zatčen na základě četných pokusů o záchranu svého bratra Oldřicha, který byl zatčen dříve), a dvě dcery, z nichž jedna se stala spisovatelkou lehkých společenských románů, které vydávala pod pseudonymem Hüttlová, a druhá se stala profesorkou na gymnasiu. Po vystudováni práv nastoupil dr. Elíáš místo úředníka a stal se později vrchnim radou Nejvyššího finančniho kontrolniho úřadu v Praze. Za okupace byl zatčen německou policií. Po krátkém věznění na Pankráci byl Eliáš převezen do koncentračniho tábora v Osvětimi, kde 8. listopadu 1941 zemřel. Zemřel prý údajně na otravu krve, kterou si sám přívodil tím, když si ošetřoval vřed, který se mu na těle vytvořil. Své zatčeni a svůj osud si sám předvídal.
Zdroj: http://www.zidovskehrbitovy.cz/index.php?id_cat=150&new=2603

Willy Hüttl byl profesorem pražské německé univerzity, odborníkem na řecké a římské dějiny. Po válce zahynul nejspíše v některém z pražských internačních táborů pro Němce.
Zdroj: http://www.prijmeni.cz/osobnost/181923/willy_huttl ; http://www.ekocentrumkoniklec.cz/historie-domu-zaniklych-remesel-ve-vidimi/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'14.77'' E14°58'32.55''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Vrabec

Autor: Marek Skýpala, 07.06.2018
Umístění: Sadská, Podskalí, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF VRABEC SETNÍK
*30.7.1882 +26.XI.1917

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'14.04'' E14°58'34.16''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Novák

Autor: Marek Skýpala, 28.10.2018
Umístění: Sadská, Podskalí, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF NOVÁK
* 14. III. 1891 + 23. XII. 1959
Poznámka:

Josef Novák se narodil v Sadské a po měšťance pracoval jako obuvník. Zajat byl jako četař c.k. 36. pěšího pluku dne 31.8.1916 u Sviňuch. Do čs. vojska se přihlásil v Kyjevě dne 31.1.1918 a byl jako vojín zařazen k 10. střeleckému pluku (ruských legií). Formálně byl demobilizován dne 10.8.1920, pravděpodobně pokračoval ve službě v čs. armádě. V té době měl hodnost četaře.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'14.01'' E14°58'34.53''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Heřman Pospíšil

Autor: Marek Skýpala, 10.11.2018
Umístění: Sadská, Podskalí, městský hřbitov
Nápis:
HEŘMAN POSPÍŠIL
* 12. VIII. 1896 + 4. XI. 1915
Poznámka:

Jde velmi pravděpodobně o oběť 1. světové války. Jeho jméno je uvedeno i na pomníku padlým.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'14.32'' E14°58'34.65''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Antonín Krista

Autor: Marek Skýpala, 10.11.2018
Umístění: Sadská, Podskalí, městský hřbitov
Nápis:
Antonín
KRISTA
* 10.3.1889 + 27.11.1952
Poznámka:

Antonín Krista se narodil v Sadské. Po měšťance pracoval jako štolba. Dne 9.9.1914 byl jako vojín c.k. 8. dragounského pluku zajat u Tomašova. Do čs. vojska se přihlásil dne 12.6.1918 v Novonikolajevsku a byl zařazen jako vojín k 12. střeleckému pluku (ruských legií). Dne 20.6.1920 se jako mladší ohněstrůjce 2 lehkého dělostřeleckého pluku vrátil do ČSR.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'14.01'' E14°58'37.17''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Robert Batlík

Autor: Marek Skýpala, 10.11.2018
Umístění: Sadská, Podskalí, městský hřbitov
Nápis:
ROBERT BATLÍK
* 1889 + 1958
ŠTÁB. STRÁŽM. V.V.
Poznámka:

Robert Batlík se narodil dne 8.4.1889 v Sadské, po měšťance a pokračovací škole pracoval jako strojní zámečník. Dne 10.6.1916 byl u Ostrožova zajat jako četař c.k. 36. pěšího pluku. Do čs. vojska se přihlásil dne 17.7.1917. K 1. záložnímu pluku (ruských legií) byl zařazen jako vojín dne 11.12.1917. Demobilizován byl jako četař automobilního oddílu štábu čs. vojska dne 20.1.1921.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'13.96'' E14°58'37.16''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Bedřich Sokol

Autor: Marek Skýpala, 01.12.2018
Umístění: Sadská, Podskalí, městský hřbitov
Nápis:
BEDŘICH
* 1948 + 1974
Poznámka:

Na fotografii mladík v uniformě ČSLA.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'13.87'' E14°58'31.85''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Jan Kurka

Autor: Marek Skýpala, 01.12.2018
Umístění: Sadská, Podskalí, městský hřbitov
Nápis:
1892 JAN KURKA 1971
Poznámka:

Jde o hrob Jana Kůrky, nar. 13.5.1892 v Sadské. Po obecné škole a dvou třídách měšťanky pracoval jako dělník. Dne 20.3.1915 byl v Přemyšli jako vojín c.k. 35. zeměbraneckého pěšího pluku zajat. Do čs. vojska se přihlásil dne 9.8.1917 v Nižním Novgorodu. Byl zařazen k 6. střeleckému pluku (ruských legií). V ČSR byl demobilizován dne 30.9.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'13.98'' E14°58'32.48''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Arno Glaser