Hnojník

Busta a pamětní deska Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: David Kosina, 28.06.2017
Umístění: Hnojník, oplocený pozemek Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník - budova čp. 120, naproti autobusové zástávce Hnojník, obchodní středisko
Nápis:
T.G. MASARYK.

T. G. MASARYK

2012
Poznámka:

Bustu i nápisovou desku na jejím podstavci znovu odhalili u příležitosti 28. října v roce 2012 k poctě prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka společně zástupci Obecního úřadu a Základní školy TGM v Hnojníku. Stalo se tak již podruhé v historii školy. Poprvé byla tato slavnost v roce 1936, kdy se místní odbor Slezské Matice osvěty lidové usnesl postavit na památku pobytu prezidenta v Hnojníku pomník před budovou tehdy Měšťanské školy, která od svého postavení v r. 1930 nesla jeho jméno. Zřejmě v době 2. světové války byla původní busta TGM odstraněna a od 60. let minulého století byla na jejím místě bronzová busta J. A. Komenského, která však byla v březnu roku 2012 odcizena.
(zdroje: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník - Výroční zpráva za školní rok 2012/13, autorka článku: Olga M. Fidzinská, http://www.zshnojnik.com/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina