Košice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: František Mrvka, 25.05.2017
Umístění: Košice, náves blízko kaple, vedle pomníku obětem I. svět. války je ještě pomníček obětem II. svět. války
Nápis:
BÍLEK JOS., BLAŽEK JOS.
BLAŽEK MAT., BLAŽEK VÁC.
BOHÁČ FRA., BOHÁČ VÁC.
CVIK JOS., DANĚK FRA.
HEJNÝ JOS., HRUŠKA JOS.
CHÁBEK JOS., KAČÍREK VÁC.
KAŠPAR JOS., KOHOUT JAN
KŘEMEN VÁC., LEMBERKA JOS.
LOUDÍN KAR., MÁCAL KAR.
MACHOŇ JAN, MACHOŇ VÁC
MAŠEK JOS., MIKL JOS.
MINÁŘ JOS., NOVOTNÝ JOS.
NOVOTNÝ ALO., PRIMAS ANT.
PRIMAS JOS., RŮŽIČKA FRA.
SUDA JAN, SUDA FRA.
ŠEDA VOJ., ŠEDIVÝ JOS.
TRSKA JAN, TUREK FRA.
VALENTA FRA., VAŇOUS JOS.
VRHEL VÁC., VRKOČ VÁC.
VRHEL ANT.

NA PAMÁTKU PADLÝCH
V ROCE 1914-1918

NA PAMĚŤ UMUČENÝCH
1939-1945
NOVOTNÝ ANTONÍN
KRIŠAL JOSEF

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3112-10871
Pomník přidal: František Mrvka