Slavče

Pamětní deska Bohumil Kozlík

Autor: František Mrvka, 02.05.2017
Umístění: Slavče, budova školy, po pravé straně vedle vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL A PŮSOBIL
JAKO ŘÍDÍCÍ UČITEL
BOHUMIL KOZLÍK

DNE 2.ČERVENCE 1942 BYL TU ZATČEN A TÉHOŽ DNE
V TÁBOŘE BEZ SOUDU V 38.ROCE SVÉHO ŽIVOTA POPRAVEN.
TICHÝ, ALE BOHATÝ ŽIVOT VZORNÉHO UČITELE, VYSOKÉHO
CHARAKTERU VYDALA ČERNÁ ZRADA DO RUKOU KATANŮ
ČESKÉHO NÁRODA. KDO ČTEŠ, ZAMYSLI SE!
HRDINO, VYZNAMENANÝ ČS. VÁL. KŘÍŽEM In MEMORIAM,
NAVŽDY TI VĚREN ZŮSTANE TVŮJ RODNÝ KRAJ.
JAKO TY, CHCEME I MY BÝT JAK ZE ŽULY NAŠICH HOR.
TO SLIBUJEME ZA SEBE I ZA VŠECHNY BUDOUCÍ.
SLÁVA TOBĚ, VELKÝ SYNU!
MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR VE
SLAVČI.
PAMĚTNÍ DESKA BYLA ODHALENA DNE 30.6.1946

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3113-32398
Pomník přidal: František Mrvka