Řestoky

Pomník Jaromír Šotola

Autor: Naďa Gutzerová, 18.04.2017
Umístění: Řestoky, Náves, vedle pomníku obětem 1. světové války
Nápis:
ČS. VOJENSKÝ LETEC
JAROMÍR ŠOTOLA
PADL HRDINNĚ DNE .25. ŘÍJNA
NA SLOVENSKU VE VĚKU 20 LET.
--------------------------------------
9. KVĚTNA 1946.
VDĚČNÁ VZPOMÍNKA V PRVNÍ
VÝROČÍ DNE VÍTĚZSTVÍ.
Poznámka:

Svobodník aspirant Jaromír Šotola - letadlo, jehož byl pozorovatelem, bylo 25. října 1938 bezdůvodně sestřeleno při průzkumném letu maďarským stíhačem u maďarských hranic. J. Šotola byl oficiálně prohlášen první leteckou obětí 2. světové války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5304-6502
Pomník přidal: Naďa Gutzerová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Naďa Gutzerová, 18.04.2017
Umístění: Řestoky, náves
Nápis:
VZPOMÍNEJTE
SVÝCH MRTVÝCH !
JSOU CENOU PLACENOU
ZA DEMOKRACII ...
T.G. MASARYK

BARTOŠ JOSEF 21.I. 1896, 30.XI. 1915
BROŽEK VÁCLAV 25.V. 1874, 5.II. 1920
FRANC LADISLAV 27.III. 1887, 28.II. 1916
JÍRA JOSEF 18.II. 1883, 7.III. 1917
KACAFÍREK JOSEF 3.XII. 1881, 10. VII. 1916
KONRÁD JOSEF 13.VI. 1876
KUDLÁČEK RUD. 13. IV. 1891, 7.X. 1918
MAZUCH FRANT. 20.I. 1895, 20. VIII. 1915
MICHALEC ANT. 21.V. 1896, 26.X. 1917
LEG. PEŠEK RUD. 4.IX. 1884, 8. VIII. 1918
SEDLÁK BOHUMIL 3.VIII. 1893 13.XII. 1918
POPILEK JOSEF 3.II. 1898, 23.X. 1918
SVOBODA FRANT. 27.VII. 1890, 27. XI. 1917
ŠOTOLA JOSEF 8.II. 1896, 22. VII. 1915
ŠULC ANTONÍN 7.VII. 1885, 29.IX. 1915
ŠULC FRANT. 23.XI. 1894, 16.V. 1915
ULRICH JOSEF 2.III. 1883, 8.V. 1917
VEISS ANTONÍN 24.XI. 1879, 17.VII. 1915
VEISS JOSEF 3.III. 1882, 20.XI. 1914
ŽEMLIČKA AL. 4.III. 1899, 17. IX.1917
ŽEMLIČKA ANT. 2.II. 1884, 5. XI. 1914

PAMÁTCE HRDINŮ
PADLÝCH I ZEMŘELÝCH
ZA SVOBODU VLASTI.
VĚNUJÍ OBČANÉ
Z ŘESTOK.
1923.
Poznámka:

Na pomníku je i jméno autorů: J.Deyl - O. Vejs. Hořice. Desky se jmény padlých jsou umístěny po stranách.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5304-27622
Pomník přidal: Naďa Gutzerová

Hrob Jaromír Šotola

Autor: Petr Kudláček, 31.08.2017
Umístění: Řestoky, hřbitov
Nápis:
PŘESTALA RADOST
SRDCE NAŠEHO
P.JER.5.16.

ZDE SNÍ SEN POSLEDNÍ
JAROMÍR ŠOTOLA
LET. POZ. PADL V LETOUNU 800 m. NAD VESN.
HODŽANEM NA SLOVENSKU
*2.3.1918 +25.10.1938

NA ŽITNÉM OSTROVĚ KDES,
KDYŽ SKŘIVÁNKU Z RÁNA PLES,
TAM LETEC SE V BOJI BRÁNIL AŽ RANĚN KLES.
Z HLUBOKÉ RÁNY PRCHÁ ŽITÍ MLADÁ KREV -
TAM DO VLASTI K SVÝM DRAHÝM,
POSLEDNÍ LETÍ VZDECH.
JIŽ RANĚNOU HLAVU KLONÍ OD SÍLY OPUŠTĚN
A HOŘÍCÍM LETOUNU POSLEDNÍ ZMÍRÁ,
MIRKŮV DEN.
Poznámka:

- absolvent Obchodní akademie v Chrudimi
- žák vysoké vojenské školu v Hranicích na Moravě
- ze školy v květnu v květnu 1938 odvelen k 10. letce 3. leteckého pluku v Nitře
- mobilizace v září 1938, přemístěn na jižní Slovensko
- 25. října 1938 padl ve vzdušném boji
- prezident Edvard Beneš udělil Jaromíru Šotolovi v roce 1946 Československý válečný kříž in memoriam.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_%C5%A0otola )

Pozorovatel svob. asp. Jaromír Šotola padl 25.10.1938 při leteckém boji. Jeho letoun byl při leteckém snímkování - v míru nad územím Československa - napaden maďarským stíhačem. Jaromír Šotola byl pravděpodobně zabit střelbou již ve vzduchu, popálený pilot des. Ján Kello s hořícím letadlem havaroval při nouzovém přistání mezi obcemi Bodza, Zemianská Olča a Hodžan (dnes Lipové) na Slovensku.

Více v článku Dr. Petra Švandy CSc., otištěném v časopisu L+K 2010/10, str. 61, dále na stránkách Wikipedie: Sestřelení letounu Š-328.237 https://cs.wikipedia.org/wiki/Sest%C5%99elen%C3%AD_letounu_%C5%A0-328.237


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5304-27621
Pomník přidal: Petr Kudláček