Telnice

Pomník Rudé armádě

Autor: Milan Lašťovka, 22.03.2014
Umístění: Telnice, vlevo od silnice do Zadni Telnice na plácku pod kostelem
Nápis:
ČEST A SLÁVA
RUDÉ ARMÁDĚ
NAŠÍ
OSVOBODITELCE
Poznámka:

Původně pomník Obětem 1. světové války, nápisy odstraněny. Historické foto z r. 1923 a 1927.
V Telnici byl 9. září 1923 odhalen památník 21. padýlm v první světové válce. Pomník byl postaven v prostoru u potoka pod kostelem sv. Josefa. Slavnosti se zúčastnila tisícovka místních i přespolních občanů. Zůčastnily se pěvecké spolky, hasiči, školní děti a jiné organizace. Slavnostní projev měl učitel Werner, farář Schunert a učitel Adolf Phillip. Slavnost byla zakončena položením věnců. Památník zhotovila firma Hinkelmann z Teplic. Tento památník i jiné v chlumecké farnosti nechal zřídit spolek katolických žen z Chlumce a okolí. Po druhé světové válce byl však na nátlak místních funkcionářů KSČ otočen a místní kameník přinucen vytesat na památník Čest Rudé armádě, jak už se stávalo v mnoha obcích v Sudetech, dnes v Severních Čechách.
(Wenda Wolf)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4214-34299
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Wenda Wolf

Pomník Friedrich Ludwig Jahn

Autor: Wenda Wolf, 27.03.2017
Umístění: Telnice, u železniční trati Malé Chvojno - Teplnice asi 800 m před Telnicí vpravo
Nápis:
chybí nápisová deska
(Friedrich Ludwig Jahn)
Poznámka:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ludwig_Jahn


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°43'23.98'' E13°58'34.86''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Vasil Tovďa a Petr Kucik

Autor: Wenda Wolf, 08.05.2020
Umístění: Telnice, střed obce
Nápis:
BOJOVALI ZA VLAST
VASIL TOVĎA
21.5.1913 - 14.12.1965
PETR KUCIK
30.6.1923 - 5.1.1986
Poznámka:

Rotmistr Vasil Tovďa
Příslušník 1.čs armádního sboru se narodil 21. Května v 1913 v Uklíně okres Svallava, zemřel 14. prosince 1965 v Telnici. Při boji na Dukle byl těžce raněn a ztratil levou paži a pravou nohu nad kotník. Byla mu udělena tato vyznamenání Československý válečný kříž 1939 I. a II. stupně, Dukelská pamětní medaile, Čs. vojenská medaile za zásluhy I. stupně, dvě sovětské medaile za zásluhy ve velké vlastenecké válce, Čs medaile za chrabrost a statečnost a za osvobození ČSR.

Vojín Petr Kucík
Příslušník 1. čs armádního sboru v SSSR se narodil 30. června 1923 v obci Tichy okres Velké Březiny. Zemřel 5. ledna 1986 v Telnici. Dne 30. října 1943 se stal vojínem československé jednotky v Buzuluku v SSSR. V boji na Dukle v roce 1944 byl raněn dávkou ze samopalu a zachráněn vesničany a léčen v sovětském polním lazaretu. a později do ledna 1946 v pražské vojenské nemocnici.Získal tyto vyznamenání Československý válečný kříž 1939 I. a II. stupně, Čs. vojenskou medaili za zásluhy II. stupně, Dukelskou pamětní medaili, Čs. medaili za chrabrost.

vojín Tovďa Vasil, Ivan
Kmenové číslo:3.476/M
Národnost:ukrajinská
Datum narození:21.5.1913
Místo narození:Uklín, okres Svalava+
Datum a místo odvodu:26.07.1943, Buzuluk
Číslo protokolu:3.744

vojín Kucik Petr
Kmenové číslo:4.271/M
Národnost:ukrajinská
Datum narození:23.6.1923
Místo narození:Tichý, okres Veľký Berezný+
Datum a místo odvodu:30.10.1943, Buzuluk
Číslo protokolu:4.109
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°43'32.08'' E13°57'49.51''
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Wenda Wolf