Lošany

Pomník Josef Mašín

Autor: Adam Vykydal, 09.11.2010
Umístění: Lošany, park u tvrze
Nápis:
V TOMTO STATKU
SE NARODIL 26.8.1896.
GEN. JOSEF MAŠÍN
HRDINA DOMÁCÍHO ODBOJE
POPRAVEN 30.6.1942.
Poznámka:

Josef Mašín
Čs. válečný kříž 1918, Čs. řád Sokol s meči, Čs. revoluční medaile, Čs. medaile Vítězství, Vojennyj orděn svjatogo Georgija IV. stepeni, Vojennyj orděn svjatogo Georgija III. stepeni, Vojennaja medal svjatogo Georgija III. stepeni, Čs. válečný kříž 1939, Řád M. R. Štefánika

*26. 8. 1896 v Lošanech u Kolína
studoval na reálce a na sgřední zemědělské škole
28. 4. 1915 – odveden do armády a zařazen k pěšímu pluku č. 36 s nímž odešel na ruskou frontu
2. 9. 1915 – přeběhl do ruského zajetí a v lednu 1916 se přihlásil do čs. legií
15. 5. 1916 – zařazen jako střelec k 1. čs. střeleckému pluku (přestoupil na pravoslaví a přijal křestní jméno Vladimír)
bojuje u Zborova, Bachmače a na Magistrále, u Krasnojarska byl těžce raněn
25. 8. 1917 – povýšen na praporčíka
1. 10. 1918 – velitel 9. roty 1. čs. střeleckého pluku, povýšen na poručíka
25. 2. 1919 – povýšen na kapitána
II. 1920 – navráti se do vlasti a požádal o zproštění vojenské služby
1921 – navrátil se do armády
30. 3. 1921 – velitel 11. roty u p. pl. č. 1 v Č. Budějovicích
5. 3. 1923 – na vlastní žádost přeložen k 1. baterii děl. pl. 105 v Č. Budějovicích
VIII. 1924 – příslušník děl. pl. 5 v Č. Budějovicích
24. 9. 1927 – povýšen na štábního kapitána, příslušník děl. pl. 7 v Č. Budějovicích
4. 7. 1929 – povýšen na majora
IX. 1929 – přemístěn k děl. pl. 1 v Praze – Ruzyni
3. 7. 1933 – povýšen na podplukovníka
30. 11. 1937 – pověřen velením pluku
20. 11. 1938 – zástupce velitele pluku
I. 1939 – pro potřeby proponovaného odboje odcizil z vojenských skladů velké množství zbraní, které ukryl
15. 3. 1939 – neuposlechl kapitulačních rozkazů a pokusil se o odpor proti německé armádě, resp. o zničení vojenských objektů a výzbroje, nadřízenými (gen. Šára a gen. Netík) byl odzbrojen, sesazen, degradován a vykázán z kasáren
při likvidaci čs. branné moci se opět zmocnil velkého množství zbraní pro budoucí odboj
stojí v čele vojenské odbojové organizace Obrana národa
společně s pplk. J. Balabánem a škpt. V. Morávkem působí v zpravodajsko – diversní skupině „Tři králové“ (mj. organizoval velké bombové útoky v Berlíně)
13. 5. 1941 – při razii v bytě telegrafisty je těžce zraněn a zatčen Gestapem (sebeobětavě, neboť umožní uniknout V. Morávkovi a A. Peltánovi), přes brutální vyšetřování a mučení nevyzradil žádného ze svých spolupracovníků, ač hlídán, pokusil se z lazaretu SS uprchnout
30. 6. 1942 – Stanným soudem odsouzen k smrti a popraven v Praze – Kobylisích i se 77 svými spolupracovníky a podporovateli
1946 – povýšen na brigádního generála i. m.
2005 – povýšen na generálmajora i. m.

Po roce 1948 byla jeho rodina perzekvována, což skončilo známou aférou jeho synů Ctirada a Josefa, kteří aktivně bojovali proti komunistickému režimu, jeho manželka Zdena zemřela v roce 1956 ve vězení a její bratr, jeho švagr Ctibor Novák byl 2. 5. 1955 popraven.

více:
http://www.odboj.com/view.php?cisloclanku=2005030301
http://www.temata.cz/forum.php?id=1600
http://nov.misto.cz/_MAIL_/tema.htm
http://www.dfens-cz.com/oldschool/clanek.php?clanek=2006051402

(zdroj: Vojenské osobnosti čs. odboje 1939 – 1945, Někomu život, někomu smrt)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-27635
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pamětní deska Obětem Sedmileté války - Bitva u Kolína

Autor: Adam Vykydal, 09.11.2010
Umístění: Lošany, za kostelem
Nápis:
BITVA U KOLÍNA
SCHLACHT BEI KOLÍN
18.6.1757

NEZNÁMÝM PADLÝM
DEN UNBEKANNTEN GEFALLENEN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33228
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pamětní deska Obětem Sedmileté války - Bitva u Kolína

Autor: Adam Vykydal, 09.11.2010
Umístění: Lošany, park u kostela
Nápis:
BITVA U KOLÍNA
SCHLACHT BEI KOLÍN
18.6.1757

V TÉTO BUDOVĚ BYL V DOBĚ BITVY
VOJENSKÝ LAZARET
IN DIESEM GEBÄUDE BEFAND SICH IN DER
ZEIT DER SCHLACHT EIN LAZARET

GEWIDMET VOM VERTEIDIGUNGSATTACHE DER REPUBLIK ÖSTERREICH
KOLÍN 17. JUNI 2001

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Adam Vykydal

Hrob Obětí Sedmileté války - Bitva u Kolína

Autor: Adam Vykydal, 09.11.2010
Umístění: Lošany, mezi kostelem a bývalým lazaretem
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Dubový kříž označuje místo hromadného hrobu, v němž byli pochováni padlí rakouští vojáci.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-33229
Pomník přidal: Adam Vykydal

Hrob František Nymburský

Autor: Marek Skýpala, 25.02.2017
Umístění: Lošany, obecní hřbitov
Nápis:
NYMBURSKÝ FRANTIŠEK
*29.1.1896 +4.9.1964
Poznámka:

Jedná se o hrob Františka Nymburského, který se dle vojenských záznamů narodil 29.1.1896 nebo 31.1.1896 v Hošticích v okrese Kolín. Po obecné škole pracoval jako rolník. Zajat byl jako vojín c.k. 6. pěšího pluku dne 15.6.1916 u Monte Falcone. Do čs. vojska se přihlásil dne 16.4.1918 u Foligna a byl zařazen jako vojín k 31. pěšímu pluku (italských legií). V ČSR byl demobilizován jako desátník 39. pěšího pluku dne 10.12.1920.
(zdroj: Databáze VÚA)

Potvrzeno informací rodiny.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'54.41'' E15°7'39.99''
Pomník přidal: Marek Skýpala
Doplnění informací: Ing.Zdeněk Nymburský

Hrob rodiny Mašínových

Autor: Marek Skýpala, 25.02.2017
Umístění: Lošany, obecní hřbitov
Nápis:
JOSEF MAŠÍN.
PLUKOVNÍK DĚLOSTŘ. PLUKU
*26.8.1896. +30.6.1942.

ING. ZDENA MAŠÍNOVÁ
ROZ. NOVÁKOVÁ
*25.5.1907. +12.6.1956.

CTIRAD MAŠÍN
*11.8.1930 +13.8.2011 V U.S.A. - OHIO

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'54.08'' E15°7'39.27''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kolowratská boží muka

Autor: Marek Skýpala, 25.02.2017
Umístění: Lošany, boží muka na konci obce Lošany
Nápis:
In memoriam
pugnae
ad Coloniam

En memoire
de la Bataille
presde Kolin

Zum Gedächtnis
der Schlacht
von Kolin

Na paměť
bitvy
u Kolína

In memoriam
Philippi comitis Krakowsky
de Kolowrat qui in pugna
ad Coloniam obiit
Poznámka:

Památka je věnována mladému hraběti Filipu Kolowratovi, který měl dle tradice na tomto místě zemřít, když byl po zranění v bitvě u Kolína (18. června 1757) vezen do provizorního lazaretu v Lošanech.
Zdroj: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/losany/bozi-muka-zvana-kolowrat


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°0'12.88'' E15°7'46.17''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf František Pokorný

Autor: Marek Skýpala, 25.02.2017
Umístění: Lošany, obecní hřbitov
Nápis:
FRANT. POKORNÝ
*11.5.1885
umučen v Osvěčimi 23.11.1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'54.52'' E15°7'39.35''
Pomník přidal: Marek Skýpala