Brodek u Přerova

Pamětní deska Jaroslav Hradil

Autor: CEVH MO ČR, 26.04.2005
Umístění: Brodek u Přerova, Majetínská 275, v budově základní školy
Nápis:
NA PAMĚŤ
JAROSLAVA HRADILA
ODBORNÉHO UČITELE ZDEJŠÍ MĚŠŤ. ŠKOLY,
UMUČENÉHO V KVĚTNU 1945.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-7048
Souřadnice: N49°29'12.44'' E17°20'11.24''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ervín Silný, 19.06.2006
Umístění: Brodek u Přerova, Masarykova
Nápis:
PAMÁTNÍK Z ROKU 1914-1918
ODSTRANĚN ZA OKUPACE NĚMCI
V R. 1940
ZNOVU ZŘÍZEN 1946

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-30332
Pomník přidal: Ervín Silný

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 22.04.2005
Umístění: Brodek u Přerova, Palackého, hřbitov, blíž k ulici Palackého
Nápis:
1914-OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY-1918
BEDNAŘÍK FR., BEZROUČKA J., BRADA FRANT., BRADA KAREL, BUREŠ MĚTODĚJ, CIGÁNEK LAD., ČAPKA OTOKAR, DOČKAL ALOIS, HYMR JOSEF, CHALOUPKA EMIL, JANOŠÍK MART., LECHNER ALOIS
MALOVANÝ JAR., MOUDRÝ DOMI., MOUDRÝ RUD., MRÁČEK BOH., STROUHAL AL., SUCHOMEL JAN, SURMA FRANT., ŠAŠINKA AL., TOMÁŠEK FR., VÁLEK FRANT., ZAORAL STAŇ., ZBOŽÍNEK V.

OBĚTI II. SVĚTOVÉ VÁLKY
BENEŠ FRANTIŠEK, CALÁBEK VOJTĚCH, ČUDOVSKÝ FRANTIŠEK, HRADIL JAROSLAV, CHALOUPKA JIŘÍ, CHYTIL ANTONÍN, KOCOUREK JINDŘICH, KRCHA FRANTIŠEK, MAREK KAREL
MÜLLER JOSEF, NAJMAN JOSEF, NOVÁK BOHUMIL, POSPÍŠIL ANTONÍN, SUCHOMEL JINDŘICH, ŠÍMA JOSEF, VALENTA ANTONÍN, ZAUF MILOSLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-7044
Souřadnice: N49°28'52.78'' E17°20'38.97'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 20.09.2010
Umístění: Brodek u Přerova, Revoluční náměstí, v parčíku ve středu náměstí
Nápis:
(čelo)
PRAVDA VÍTĚZÍ
(záď)
OBĚTI ODBOJE
1939-1945
(jména 16 obětí na snímcích nezobrazena)
Poznámka:

Jedná se o dílo prostějovského sochaře Jana Třísky. Slavnostní odhalení 9.5.1948.
Podle portálu CEVH MO ČR se jedná o následující oběti války:
František Beneš
Vojtěch Calábek Gross Rosen
František Čudovský 30.09.1941 Brno, Kounicovy koleje
Jaroslav Hradil 03.05.1945 Olomouc, u pevnůstky č. 13
Jiří Chaloupka 20.11.1944 Přerov, park Michalov
Antonín Chytil 10.04.1943 Německo, Buchenwald
Jindřich Kocourek 30.06.1942 Brno, Kounicovy koleje
František Krcha 17.04.1945 Olomouc
Karel Marek 03.05.1945 Olomouc, u pevnůstky č. 13
Josef Müller 01.05.1945 u Majetína
Josef Najman 28.05.1943 Osvětim
Bohumil Novák 24.04.1942 Mauthausen
Antonín Pospíšil Lipsko
Jindřich Suchomel 03.05.1945 Olomouc, u pevnůstky č. 13
Josef Šíma Lipsko, Německo
Antonín Valenta 20.04.1945 Brandeburk, Německo


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-34176
Souřadnice: N49°28'59.23'' E17°20'13.6''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička