Ruda nad Moravou

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Ruda nad Moravou, 9. května, zelená plocha v křižovatce ulic Krátká a 9. května
Nápis:
(střední sloup)
PAMÁTCE PADLÝCH VOJÍNŮ
K UCTĚNÍ 85. NAROZENIN
T. G. MASARYKA
PRVNÍHO PRESIDENTA
ČSR
(zadní nápisové desky)
Ruští legionáři: Linhart František padnul v r. 1917, Hub Oldřich nezvěstný 1917
Dále padli:
Balcárek Josef padnul v r. 1914, Čulík František 1914, Bezděčka Frant 1915, John Josef 1915, Štýs Josef 1915,Vogel František 1915
Winter Eduard padnul v r. 1915, Winkler Josef 1915, Benda Jan 1916, Lustig Berno 1915, Pattermann Aug. 1916, Cykryt František 1915
Schlinger Emanuel padnul v r. 1916, Wiesner Karel 1916, Bezděčka Josef 1917, Březina Josef 1917, Hoiger Josef 1917
Rulíšek Emanuel padnul v r. 1917, Springer Rudolf 1917, Andréska Ant. 1918, Kozák Eduard 1918, Schwarzer Jan + násl. vál. útr. 1920, Hoiger Alois nezvěstný 1917

Za obnovení naší svobody položili své životy
1938 – 1945
Jan Linhart 1944, Jar. Hradil 1945, František Winkler 1945, František Brokeš 1945
Poznámka:

Slavnostní odhalení se konalo 11. srpna 1935 za krásného nedělního počasí o pouti v Rudě n/M. Ráno byl budíček, obcí prošla hudba. Prostranství bylo vyzdobeno květinami a státními vlajkami, na domech vlály rovněž prapory. Ve 14 hodin se občané shromáždili na nádraží, kde uvítali hosty, kteří přijeli vlakem. Průvod, v němž byly mj. všechny spolky a čestná vojenská rota ze Šumperka s kapelou, šel za zvuků svébohovské hudby. Položen byl věnec s nápisem: „Místním padlým obec Ruda n/M“. Hlavním řečníkem byl profesor Reiniš ze Zábřeha. Veřejné oslavy se poprvé zúčastnili němečtí obyvatelé. Slavnost pokračovala v zahradě za obecním domem. Náklady na památník činily 12.700 Kč. Autorem byl akademický sochař František Fabiánek z Brna. Postaven byl kamenickou firmou J. Palouš v Žulové.
(zdroj: portál CEVH MO ČR)

Oldřich Hub, nar. 16.4.1893 Jedlí okr. Šumperk. V RU armádě sloužil u 13. zeměbraneckého pěšího pluku jako desátník, jednoroční dobrovolník. Zajat 20.7.1916, Berestečko. Do čs. legií v Rusku se přihlásil Kolčugino Tomsk, zařazen 13.9.1917 jako vojín k 5. střeleckému pluku. Nezvěstný 1.1.1918 jako vojín 8. střeleckého pluku.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7111-7199
Souřadnice: N49°58'38.1'' E16°52'29.63''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jan Linhart a Jaroslav Hradil

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Ruda nad Moravou, Dlouhá 128, knihovna a informační středisko, deska u vchodu vpravo
Nápis:
NA TÉTO ŠKOLE UČILI V LETECH
1919 – 1938
JAN LINHART
*22.4.1895
POPRAVEN V BRESLAU
21.12.1944

1931 – 1938
JAROSLAV HRADIL
*24.2.1906
POPRAVEN V OLOMOUCI
V KVĚTNU 1945

ZEMŘELI PRO LEPŠÍ ZÍTŘEK NAŠICH DĚTÍ – NEZAPOMENEME.
Poznámka:

Slavnostní odhalení 8.5.1968, návrh a realizace Svatopluk Beneš, kamenictví Šumperk. (zdroj portál CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7111-28946
Souřadnice: N49°58'44.36'' E16°52'29.31''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Ruda nad Moravou, Na Vyhlídce, severní okraj hřbitova
Nápis:
OBĚTI DRUHÉHO ODBOJE
1938 – 1945
BROKEŠ FRANTIŠEK, ML., RUDA N./MOR. PADL R. 1945
BROKEŠ JOSEF, RADOMILOV PADL R. 1944
HOUSEREK JOSEF, HOSTICE UMUČEN R. 1945
KRISTEK JOSEF, KLÁŠTEREC UMUČEN R. 1944
KOTRAŠ ANT., KLÁŠTEREC ZAHYNUL R. 1944
KUBÍČEK FRANT., JANOUŠOV ZAHYNUL R. 1945
LINHART JAN, RUDA N./MOR. POPRAVEN R. 1944
MACEK JIŘÍ, JANOUŠOV UMUČEN R. 1945
PAVLŮ FRANTIŠEK, HRABENOV POPRAVEN R. 1945
PAVLŮ VOJTĚCH, HRABENOV POPRAVEN R. 1945
STRAKA SVATOPLUK, HOSTICE ZAHYNUL R. 1945
VÁCLAVEK FRANTIŠEK, HOSTICE UMUČEN R. 1945
WINKLER FRANT., RUDA N./MOR. UMUČEN R. 1945

K UCTĚNÍ JEJICH PAMÁTKY VYBUDOVAL
SBS ODB. RUDA N./MOR. R. 1951.
Poznámka:

Pomník byl vytvořen ze sbírek občanů Rudy nad Moravou a okolních obcí – získáno 113 tisíc Kčs. Za sochařské a kamenické práce bylo sochaři Juliu Pelikánovi zaplaceno 87.640 Kčs. Odhalení provedl předseda ÚV Svazu bojovníků za svobodu Jan Vodička28.10.1951.
(zdroj: portál CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7111-28945
Souřadnice: N49°59'5.48'' E16°52'44.97''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička