Hostice

Pomníky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, 01.01.1111
Umístění: Hostice, v oplocení u silnice, mezi keři, vedle autobusové zastávky ve středu obce
Nápis:
(čelo pomníku obětem 1. sv. války)
1918 – 1938
K UCTĚNÍ
PAMÁTKY
20. VÝROČÍ ČSL.
SAMOSTATNOSTI
VZPOMÍNÁ OBEC
SVÝCH PADLÝCH
SPOLUOBČANŮ
ZE SVĚTOVÉ
VÁLKY
(levá strana)
LEGIONÁŘ HOUSEREK FRANT., CIKRYT JAN, CIKRYT JOSEF, DOLEŽEL JOSEF, DOLEŽEL ALOIS, DOLEŽEL HYNEK, DOLEŽEL FRANT., DOLEŽEL METOD, DOKOUPIL JAN, HEDA JOSEF, KUBÍČEK JAN
(pravá strana)
LEGIONÁŘ JURÁŠEK JAN, KRISTEK FRANT., KLIMEŠ EMANUEL, KLIMEŠ ALOIS, NOVÁK ALOIS, ONDRÁČEK JAN, OSLADIL JOSEF, PODHORNÝ FRANT., PUŠMAN ALOIS, VÁCLAVEK JAN, VINKLER FRANT.

(pamětní deska obětem 2. sv. války)
OBĚTI ZA SVOBODU NAŠÍ VLASTI
FRANTIŠEK VÁCLAVEK
PODPLUKOVNÍK
*12.2.1886 + V KASSELU 10.2.1944.
JOSEF HOUSEREK
*10.3.1923 + V TEREZÍNĚ 30.5.1945.
SVATOPLUK STRAKA
*6.1.1925 - NEZVĚSTNÝ.
MARIE VÁCLAVKOVÁ
*21.10.1912.
MARIE VŠETIČKOVÁ
*13.5.1882.
ZAHYNULY 8.5.1945.
Poznámka:

Památník je sestaven ze dvou samostatných pomníků. V pozadí pomník obětem 1. světové války (odhalen byl na konci července 1938), asi 2 metry před ním pomník (pamětní deska) obětem 2. světové války (odhalena 17. června 1946).
Slavnosti v roce 1938 se zúčastnil mj. velitel šumperské posádky plk. František Krátký, slavnostní řeč přednesl ředitel měšťanské školy Medoděj Kubíček.
(zdroj portál CEVH MO ČR)
František Houserek, nar. 24.2.1890 Svébohov okr. Šumperk, bydliště Sudkov okr. Zábřeh. V RU armádě sloužil u 13. domobraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 10.6.1916, do čs. legií v Rusku zařazen 18.8.1916 jako vojín 1. střeleckého pluku. Padl u Osipova 6.6.1918 jako vojín 2. střeleckého pluku.
Jan Jurásek, nar. 13.2.1895 Hostice okr. Šumperk. V RU armádě sloužil u 34. pěšího pluku jako vojín. Zajat 8.7.1915, Lublin. Do čs. legií v Rusku se přihlásil 27.1.1918, zařazen 30.1.1918 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Utonul v řece 7.8.1918 při koupání, vojín 4. střeleckého pluku. Pochován v Tomylově v Povolží.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7111-7148
Souřadnice: N49°59'41.81'' E16°52'54.93''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička