Semily

Hrob Bohumil Kolín

Autor: Milan Lastovka, 19.08.2020
Umístění: Semily, Benešovská, hřbitov u kostela Sv. Jana Křtitele
Nápis:
BOHUMIL
KOLÍN
aviat. pilot
*9.10.1900 v Bytouchov
+22.8.1923 tragicky v Praze
Poznámka:

Polní pilot Bohumil Kolín, tovární pilot firmy Aero, zahynul při zkouškách letadla Aero A-18.16 – před dodáním Vojenské správě.
(zdroj: časopis Letectví 1923, str.137, noviny Pozor ze dne 24.8.1923, a knihy Aero 1919 – 1999, str.62).

Dle Věstníku MNO část osobní 1922, str. 571 byl des. Bohumil Kolín od LP1 dne 1.7.1922 jmenován četařem pilotem- letcem, dle Věstníku MNO část osobní 1924, str. 59 mu byl dnem 28.10.1923 udělen odznak Polního pilota letce pro memoria. V době své smrti byl již v záloze.

Časopis Letectví 1923 věnoval Bohumilu Kolínovi tento článek: Když jsme minule psali o tragédiích pilotů, kteří hynou při zkoušení nových letadel, netušili jsme, že za nedlouho bude černá kniha naší aviatiky rozmnožena o jméno jednoho z nejnadanějších příslušníků našeho leteckého dorostu. Bohumil Kolín, tovární pilot firmy Aero, stal se obětí svého povolání dne 22. srpna.

Polní pilot Kolín narodil se dne 9. října 1900 v Bytouchově u Semil. V roce 1920 odveden byl k vojsku a přihlásil se do pilotní školy. Po skončení výcviku, při němž projevoval neobyčejné schopnosti, zejména k letectví stíhacímu, byl zařazen do 1. leteckého pluku. Svojí pílí a nadšením pro aviatiku osvojil si záhy značné vědomosti, které překvapovaly vzhledem k prostředí, ve kterém vyrůstal. Jako voják i letec vynikl neobyčejnou svědomitostí i odvahou a brzy získal si zvláštní obliby a vážnosti u svých druhů, kteří přes jeho mládí ho považovali, zejména v akrobacii, za jistou autoritu. Po skončení prezenční služby rozhodl se Kolín pro životní povolání továrního pilota, které mu leželo tím blíže, že ovládal dokonale technickou stránku výkonného letectví. Bohužel ponechal jej osud jen několik dní ve vyvoleném povolání. Krátce po vystoupení z vojenské služby zahynul při zkoušení letadla před dodávkou vojenské správě.

V Kolínovi odchází nám nadějný letec, který si přinášel do svého povolání mnoho nadšení, odvahy a velkou zásobu zkušeností i poznatků praktických. Byl nejstarším synem podkrkonošského rolníka a tkalce. I ve svém rodném kraji byl vážen pro své letecké umění, poněvadž tam občas zalétal. Celý turnovský kraj byl také bolestně rozrušen zprávou o jeho tragické smrti a ohromná účast na pohřebním průvodu, která se odhaduje na 8-10.000 osob, je nejen důkazem lásky, kterou měli krajané k mladému letci, ale také důkazem zájmu a porozumění pro naše letectví v širokých vrstvách lidových. V průvodu pohřebním byli m.j. zástupci vzduchoplav. Odboru MNO, major Rypl a nadporučík Čapek, zástupci 1. leteckého pluku v čele s kapitánem Černým, za Svaz čs. pilotů pan Hrábek, za továrnu Aero pp. řed. Šorel, inž. Husník, Vlasák, Benš a tovární piloti Novák a Valenta. Dostavily se také deputace dělnictva z ostatních továren na letadla, deputace učitelstva, Sokola a korporací. Věnců byla nepřehledná řada. Kněz československé církve, který vykonal pohřební obřad, správně zdůraznil, že Kolín nejen vykonal přesně svou povinnost a položil život při jejím plnění, nýbrž že také s láskou pracoval pro rozvoj a budoucnost své vlasti právě na poli, které je jedním z nejdůležitějších.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Souřadnice: N50°36'2.29'' E15°20'18.83'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Jaroslav Novotný

Pomník Ivan Olbracht

Autor: Jiří Padevět, 14.03.2023
Umístění: Semily, Bitouchovská, u křižovatky s Petřinovou ulicí
Nápis:
IVAN OLBRACHT
* 6.1.1882 + 30.12.1952
Poznámka:

Ivan Olbracht byl od roku 1903 do roku 1909 příslušníkem Rakousko-Uherské armády, v roce 1906 byl za účast na socialistickém hnutí degradován na vojína.
Během nacistické okupace byl jako člen ilegální KSČ účastníkem protinacistického odboje.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Olbracht )


Souřadnice: N50°36'14.22'' E15°20'5.12''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jaroslav Koucký, 28.12.2020
Umístění: Semily, Husova 4, v předsálí České spořitelny
Nápis:
NEZAPOMENEME NA LÉTA UTRPENÍ
1939-1945

RUDOLF KODEJŠ Z JESENNÉHO
DELEGÁT ZÁLOŽNY +24.VI.1944

VLADIMÍR PASKA ZE SLANÉ
POKLADNÍK ZÁLOŽNY +17.XI.1944

POPRAVENI ZA NĚMECKÉ OKUPACE
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5107-8397
Souřadnice: N50°36'11.23'' E15°20'9.56'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jaroslav Koucký

Pamětní deska Obětem holokaustu

Autor: Jiří Padevět, 14.03.2023
Umístění: Semily, Husova 2
Nápis:
Na paměť semilským židovským spoluobčanům

Ze Semil a okolí bylo v průběhu druhé světové války
odsunuto do koncentračních táborů nejméně
32 židovských spoluobčanů, z nichž 28 osob
týrání nepřežilo.
Pamětní deska je věnována právě těmto lidem, kteří
byli jen malým zlomkem miliónů obětí nacistické
perzekuce, přesto však významnou součástí
semilského společenského života.

In commemoration of Jewish fellow citizens
from Semily

At least 32 Jewish citizens were deported from
Semily and its surroundings, to concentrations camps
during Word War II, of which 28 people did not
survive the ordeal.
This memorial plague is dedicated to those, who
despite being only a small fraction of the millions
persecuted under Nazi occupation, were nevertheless
an important part of Semily social life.

Souřadnice: N50°36'12.14'' E15°20'5.62''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Busta Pavel Tigrid

Autor: Jiří Padevět, 14.03.2023
Umístění: Semily, Husova 2, ve výstavní síni Muzea
Nápis:
PAVEL TIGRID

1917 - 2003
Poznámka:

Pavel Tigrid byl jako spolupracovník exilové vlády v Londýně účastníkem protinacistického zahraničního odboje.
V únoru 1948 odešel z Československa a stal se jednou z nejvýznamějších osobností zahraničního protikomunistického odboje.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Tigrid , http://www.pametnimista.usd.cas.cz/semily-busta-pavla-tigrida/ )


Souřadnice: N50°36'12.14'' E15°20'5.62''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Ladislav Růžička

Autor: Jaroslav Koucký, 27.09.2016
Umístění: Semily, Jana Žižky, základní škola, vchod
Nápis:
ZDE VYCHOVÁVAL MLÁDEŽ
ŘÍDÍCÍ UČITEL, LEGIONÁŘ, SOKOL
LADISLAV RŮŽIČKA
UMUČENÝ V OSVĚTIMI
15.5.1942
VDĚČNĚ VZPOMÍNÁME.
Č.O.L. SEMILY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5107-8382
Souřadnice: N50°36'21.38'' E15°19'36.19'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jaroslav Koucký

Pamětní deska Jan Vlk a Jiří Janoušek

Autor: Jaroslav Koucký, 27.09.2016
Umístění: Semily, Jana Žižky, základní škola, vchod
Nápis:
VDĚČNĚ VZPOMÍNÁME
STATEČNÝCH LETCŮ
PILOTA LETCE
JANA VLKA
+1942
ŠT. ROTMISTRA LETCE
JIŘÍHO JANOUŠKA
+1940
KTEŘÍ PADLI V ANGLII,
V BOJI ZA SVOBODU NÁRODA.
Č.O.L. SEMILY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5107-8382
Souřadnice: N50°36'21.38'' E15°19'36.19'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jaroslav Koucký

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Jaroslav Koucký, 30.11.2017
Umístění: Semily, Sokolská, sokolovna, v chodbě
Nápis:
KU CTI
PADLÝM BRATRŮM
1914 - 1918
BLAŽEK JOSEF, CERMAN JULIUS, ČTVRTEČKA ANTONÍN, FLESAR BOHUMIL, HAVRÁNEK LUDVÍK, HAVRDA OTTO
HRADECKÝ OTTO, JODAS FRANTIŠEK, KAIZLER JINDŘICH, KOSTKA FRANTIŠEK, KREBS RUDOLF, MEISNAR JOSEF
NOVÁK ČENĚK, NOVOTNÝ JAN, RANDÁK FRANTIŠEK, VÁCLAVÍK EDUARD, VAŠÁTKO EMANUEL, WEIS JOSEF
ZBOROVO
Poznámka:

deska odhalena 9.11.2017


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5107-54352
Souřadnice: N50°36'4.25'' E15°20'13.45'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jaroslav Koucký

Pomník bojovníkům za svobodu

Autor: Milan Lašťovka, 17.08.2020
Umístění: Semily, Vysocká
Nápis:
BOJOVNÍKŮM ZA SVOBODU

1914-1918 1938-1945

VĚČNÁ PAMĚŤ A DÍK
Poznámka:

Pomník opraven.
Ke stavu od r. 2018 chybí 5 desek se jmény Obětí 1. sv. války.
Semily

HROBŮM V DÁLI
1914 - 1918

Bažant František * 1882
Bém Jindřich * 1897
Bém Josef * 1879
Beran Antonín * 1893
Bláha Josef * 1884
Blažek Josef * 1872
Bock Arnold * 1879
Bretimajder Ferdinand * 1885
Brož Karel * 1880
Buben František * 1886
Buriánek Josef * 1884
Capoušek Josef * 1894
Cerman Jiří * 1889
Cerman Josef * 1869
Cerman Julius * 1893
Cink Bohumil * 1892
černý Jan * 1889
Černý Jindřich * 1879
Černý Josef * 1876
Čmuchálek František * 1889
Čmuchálek Josef * 1896
Čmuchálek Zděnek * 1900
Čtvrtečka Antonín * 1888
David Petr * 1893
Devátý Josef * 1881
Dlouhý František * 1892
Dolenský Jaroslav * 1881
Dolenský Petr * 1874
Ducháč Karel * 1893
Falka Jan * 1876
Felx Jan * 1881
Filinger Josef * 1884
Flesar Bohumil * 1889
Glirtner Rudolf * 1895
Guby Antonín ` * 1895
Rajský Jaroslav * 1891
Hajský Josef * 1887
Havlíček Karel * 1895
Havránek Ludvík * 1897
Havrda Bohumil * 1882
Havrda Otto * 1898

Heuer Josef * 1899
Hilger Bedřich * 1875
Hlaváč Jan * 1883
Höfer Josef * 1900
Hradecký Otakar * 1896
Hybler Stanislav * 1876
Chlum František * 1887
Chvalina František * 1874
Chvalina Josef * 1872
Jakubek Max * 1896
Jandura Josef * 1873
Janoušek Ferdinand * 1891
Jelínek Josef * 1872
Jodas František * 1891
Kaizler Jindřich * 1888
Kletvík Josef * 1882
Kobrle František * 1884
Kostka František * 1886
Kouba Bohumil * 1894
Koucký František * 1877
Koucký Rudolf * 1895
Koucký Václav * 1900
Kovář Jan * 1876
Kozderka Karel * 1883
Krajnc Jan * 1893
Krebs Rudolf * 1888
Křelina Josef * 1897
Kunc František * 1877
Kvíčala Vít * 1890
Laurin František * 1880
Liška František * 1875
Mach Jan * 1895
Marek Alois * 1892
Mejsnar Josef * 1891
Mindl Josef * 1884
Morávek Jindřich * 1890
Morávek Josef * 1886
Motejlek Adolf * 1878
Myslivec Hynek * 1894
Naděje Bedřich * 1876
Navrátil Vladimír * 1892

Nečásek Josef * 1872
Nečásek Rudolf * 1893
Novák František * 1884
Novák Čeněk * 1892
Novotný Antonín * 1876
Novotný František * 1884
Novotný Jan * 1879
Novotný Josef * 1885
Novotný Ladislav * 1893
Nýdrle Václav * 1888
Otmar František * 1896
Pačesný Josef * 1873
Petřina Albert * 1890
Pitaš Alexandr * 1890
Pradl Emil * 1891
Randák František * 1882
Roštejnský František * 1882
Seml Karel * 1886
Schöenfeld Gustav * 1892
Schöenfeld Josef * 1885
Schöenfeld Julius * 1886
Schön Arnošt * 1886
Skoupil Rudolf * 1893
Spinka Arnold * 1887
Stránský Josef * 1896
Strnad Antonín * 1896
Sucharda Bohumil * 1896
Sůva Josef * 1888
Svatý Alois * 1882
Sýkora Alois * 1879
Šilhán František * 1884
Šilhán Josef * 1892
Šimůnek František * 1891
Škrdlík František * 1897
Šmíd František * 1889
Švendler Antonín * 1892
Tomeš Josef * 1897
Tůma Bohumil * 1875
Ulrich František * 1897
Václavík Eduard * 1896
Václavík František * 1876
Václavík Jaroslav * 1891
Václavík Karel * 1887

Vašátko Emanuel * 1887
Vedral Antonín * 1890
Vermach Alois * 1888
Vinklář Josef * 1879
Vituj František * 1882
Vlach Hynek * 1877
Votroubek František * 1886
Vraštil Karel * 1886
Vydra Jaromír * 1889
Vydra Václav * 1895
Weis Josef * 1896
Zákoucký Karel * 1887
Zákoucký Ludvík * 1896
Zemánek Josef * 1890
Zrno Václav * 1896

Cimbál
Bažant Antonín * 1890
Bažant Florián * 1885
Bém Karel * 1892
Hoffman Josef * 1893
Housa Rudolf * 1891
Křapka Josef * 1893
Myslivec František * 1872
Novotný Josef * 1894
Novotný Petr * 1888
Palas Rudolf * 1884
Trepera Josef * 1892

Nouzov
Čmuchálek Stanislav * 1891
Farský Josef * 1872
Hlava Josef * 1861
Jindříšek Antonín * 1897
Jindříšek Josef * 1885
Kusý Vojtěch * 1868
Mechl Jan * 1887
Menšík Jan * 1876
Novotný Karel * 1894
Strnad Bohumil * 1900
Volf Josef * 1873

Bítouchov
Bém František * 1890
Bém Ludvík * 1886
Bém Rudolf * 1889
Bém Rudolf * 1889
Bouda Josef * 1888
Buriánek Alois * 1877
Čermák František * 1884
Čmuchálek Kamil * 1894
Dvořák Emil * 1890
Dědeček Petr * 1876
Hloušek František * 1891
Hloušek Ladislav * 1893
Hlubůček František * 1886
Honek Antonín * 1884
Housa František * 1882
Housa František * 1897
Hudský Bohumil * 1899
Janda František * 1888
Jína Josef * 1889
Jirásko Jan * 1891
Jirouš Josef * 1886
Kouble Josef * 1890
Kousal Jindřich * 1895
Kovář Josef * 1880
Křapka Pavel * 1894
Kurfiřt Josef * 1877
Kvarda Josef * 1881
Linek Bohumil * 1886
Liška Karel * 1873
Liška Pavel * 1884
Lukeš Alois * 1895
Malý Josef * 1892
Matura Pavel * 1888
Matěcha Arnošt * 1893
Matějec Jan * 1883
Medek Josef * 1897
Naděje Josef * 1889
Návesník Josef * 1874
Neumann Oldřich * 1888
Novák Josef * 1897

Novotný Adolf * 1878
Novotný Jaroslav * 1895
Novotný Jindřich * 1888
Novotný Josef * 1873
Peška František * 1897
Preisler Albert * 1882
Pulpán Václav * 1879
Řezníček František * 1896
Salaba Antonín * 1897
Skrbek Josef * 1894
Soukup František * 1886
Strnad František * 1882
Syrovátka Adolf * 1880
Šeler František * 1882
Šimek Antonín * 1876
Šimon František * 1887
Šimon Ladislav * 1892
Špidlen Josef * 1873
Tesař Jan * 1874
Tulak Petr * 1868
Vodseďálek František * 1886
Vyhlídka František * 1886
Zeman Václav * 1882
Zuzánek Josef * 1886

Spálov
Berka František * 1877
Devatý Hynek * 1886
Franc Josef * 1873
Hádek Adolf * 1886
Hloušek Adolf * 1882
Knop Josef * 1890
Kočí František * 1892
Malý Miloslav * 1891
Sochor František * 1891
Strnad Petr * 1881
Švitorka Pavel * 1880
Vachuška Josef * 1875
Vedral Theodor * 1875

Podmoklice
Bartoš Bedřich * 1883
Bažant Josef * 1894
Boch Josef * 1891
Bouzek Josef * 1896
Buriánek Antonín * 1879
Buriánek Bohumil * 1884
Dohnal Karel * 1873
Drahný Jan * 1878
Dvořák Karel * 1878
Gottwald Josef * 1887
Grof Josef * 1883
Hába Stanislav * 1896
Hádek Rudolf * 1892
Hájek Bohumil * 1886
Hanuš Karel * 1898
Havrda Ladislav * 1895
Havrda Václav * 1879
Hladík Petr * 1894
Hlava Alois * 1885
Hlaváč Antonín * 1892
Hloušek František * 1887
Hloušek Ludvík * 1896
Hloušek Rudolf * 1892
Motta Václav * 1892
Hradecký Stanislav * 1882
Ryška Josef * 1881
Chaloupecký Bohumil * 1888
Chlupáč Josef * 1884
Janoušek František * 1872
Kachlík Oldřich * 1875
Kočí František * 1888
Koďousek Karel * 1882
Koucký Josef * 1876
Koucký Karel * 1890
Kovář Bohumil * 1897
Křapka Josef * 1891
Kubíček Petr * 1872
Kuk Josef * 1879
Kvíčala Roman * 1879
Langhanuner Eduard * 1879
Lukáš Karel * 1887

Marek Emil * 1884
Maryška Antonín * 1872
Matouš František * 1873
Matěcha Josef * 1896
Mdldner Josef * 1895
Návesník Rudolf * 1887
Nesvadba Josef * 1895
Novotný František * 1892
Novotný Karel * 1898
Novotný Stanislav * 1887
Pátek Karel * 1889
Pátek Ludvík * 1893
Pešta Jaroslav * 1887
Pokorný Václav * 1891
Prokeš František * 1885
Pulc František * 1875
Relchl Rudolf * 1882
Rdssler Jindřich * 1885
Salaba František * 1883
Slanina Vincenc * 1871
Syrovátka Pavel * 1884
Syrovátka Rudolf * 1894
Šafář Václav * 1888
Šindelář Jaroslav * 1883
Široký Jan * 1881
Škorpil František * 1892
Škorpil Rudolf * 1893
Škrlík Rudolf * 1886
Španiel František * 1886
Tomeš Antonín * 1874
Vacarda František * 1890
Vávra Josef * 1893
Vávra Stanislav * 1898
Vlach Josef * 1894
Vodseďálek Antonín * 1891
Weberbauer Theodor * 1883
Zapadlo Josef * 1882
Zemánek František * 1898
Zuzánek Josef * 1890
Žantovský František * 1882


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5107-8377
Souřadnice: N50°36'27.47'' E15°20'7.87'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Jaroslav Koucký
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Milan Lašťovka

Hrob Stanislav Strnad

Autor: Petr Kudláček, 25.09.2020
Umístění: Semily, Vysocká, hřbitov za krematoriem, urnový hrob č. 442
Nápis:
LETEC PORUČÍK
STANISLAV STRNAD
ZAHYNUL TRAGICKY DNE 7.8.1951
VĚ VĚKU 23 LET

JAK MLADÝ OREL VZLÉTL JSI
A STOUPAL VÝŠ A VÝŠ.
--TY NETUŠILS VŠAK V ŠTĚSTÍ SVÉM,
---ŽE BYLO TO JIŽ NAPOSLED.
Poznámka:

Pilot por. Stanislav Strnad zemřel v nemocnici v Brně na následky zranění, utrpěného dne 31.7.1951 při nouzovém přistání následkem vysazení motoru v Brně - Líšni.
Více na stránkách Letecké badatelny http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/492/ , a na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Souřadnice: N50°36'28.57'' E15°20'0.74''
Pomník přidal: Petr Kudláček