Semily

Hrob Bohumil Kolín

Autor: Milan Lastovka, 19.08.2020
Umístění: Semily, Benešovská, hřbitov u kostela Sv. Jana Křtitele
Nápis:
BOHUMIL
KOLÍN
aviat. pilot
*9.10.1900 v Bytouchov
+22.8.1923 tragicky v Praze
Poznámka:

Polní pilot Bohumil Kolín, tovární pilot firmy Aero, zahynul při zkouškách letadla Aero A-18.16 – před dodáním Vojenské správě.
(zdroj: časopis Letectví 1923, str.137, noviny Pozor ze dne 24.8.1923, a knihy Aero 1919 – 1999, str.62).

Dle Věstníku MNO část osobní 1922, str. 571 byl des. Bohumil Kolín od LP1 dne 1.7.1922 jmenován četařem pilotem- letcem, dle Věstníku MNO část osobní 1924, str. 59 mu byl dnem 28.10.1923 udělen odznak Polního pilota letce pro memoria. V době své smrti byl již v záloze.

Časopis Letectví 1923 věnoval Bohumilu Kolínovi tento článek: Když jsme minule psali o tragédiích pilotů, kteří hynou při zkoušení nových letadel, netušili jsme, že za nedlouho bude černá kniha naší aviatiky rozmnožena o jméno jednoho z nejnadanějších příslušníků našeho leteckého dorostu. Bohumil Kolín, tovární pilot firmy Aero, stal se obětí svého povolání dne 22. srpna.

Polní pilot Kolín narodil se dne 9. října 1900 v Bytouchově u Semil. V roce 1920 odveden byl k vojsku a přihlásil se do pilotní školy. Po skončení výcviku, při němž projevoval neobyčejné schopnosti, zejména k letectví stíhacímu, byl zařazen do 1. leteckého pluku. Svojí pílí a nadšením pro aviatiku osvojil si záhy značné vědomosti, které překvapovaly vzhledem k prostředí, ve kterém vyrůstal. Jako voják i letec vynikl neobyčejnou svědomitostí i odvahou a brzy získal si zvláštní obliby a vážnosti u svých druhů, kteří přes jeho mládí ho považovali, zejména v akrobacii, za jistou autoritu. Po skončení prezenční služby rozhodl se Kolín pro životní povolání továrního pilota, které mu leželo tím blíže, že ovládal dokonale technickou stránku výkonného letectví. Bohužel ponechal jej osud jen několik dní ve vyvoleném povolání. Krátce po vystoupení z vojenské služby zahynul při zkoušení letadla před dodávkou vojenské správě.

V Kolínovi odchází nám nadějný letec, který si přinášel do svého povolání mnoho nadšení, odvahy a velkou zásobu zkušeností i poznatků praktických. Byl nejstarším synem podkrkonošského rolníka a tkalce. I ve svém rodném kraji byl vážen pro své letecké umění, poněvadž tam občas zalétal. Celý turnovský kraj byl také bolestně rozrušen zprávou o jeho tragické smrti a ohromná účast na pohřebním průvodu, která se odhaduje na 8-10.000 osob, je nejen důkazem lásky, kterou měli krajané k mladému letci, ale také důkazem zájmu a porozumění pro naše letectví v širokých vrstvách lidových. V průvodu pohřebním byli m.j. zástupci vzduchoplav. Odboru MNO, major Rypl a nadporučík Čapek, zástupci 1. leteckého pluku v čele s kapitánem Černým, za Svaz čs. pilotů pan Hrábek, za továrnu Aero pp. řed. Šorel, inž. Husník, Vlasák, Benš a tovární piloti Novák a Valenta. Dostavily se také deputace dělnictva z ostatních továren na letadla, deputace učitelstva, Sokola a korporací. Věnců byla nepřehledná řada. Kněz československé církve, který vykonal pohřební obřad, správně zdůraznil, že Kolín nejen vykonal přesně svou povinnost a položil život při jejím plnění, nýbrž že také s láskou pracoval pro rozvoj a budoucnost své vlasti právě na poli, které je jedním z nejdůležitějších.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°36'2.29'' E15°20'18.83'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Jaroslav Novotný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jaroslav Koucký, 28.12.2020
Umístění: Semily, Husova 4, v předsálí České spořitelny
Nápis:
NEZAPOMENEME NA LÉTA UTRPENÍ
1939-1945

RUDOLF KODEJŠ Z JESENNÉHO
DELEGÁT ZÁLOŽNY +24.VI.1944

VLADIMÍR PASKA ZE SLANÉ
POKLADNÍK ZÁLOŽNY +17.XI.1944

POPRAVENI ZA NĚMECKÉ OKUPACE
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5107-8397
Pomník přidal: Jaroslav Koucký

Pamětní deska Ladislav Růžička

Autor: Jaroslav Koucký, 27.09.2016
Umístění: Semily, Jana Žižky, základní škola, vchod
Nápis:
ZDE VYCHOVÁVAL MLÁDEŽ
ŘÍDÍCÍ UČITEL, LEGIONÁŘ, SOKOL
LADISLAV RŮŽIČKA
UMUČENÝ V OSVĚTIMI
15.5.1942
VDĚČNĚ VZPOMÍNÁME.
Č.O.L. SEMILY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5107-8382
Pomník přidal: Jaroslav Koucký

Pamětní deska Jan Vlk a Jiří Janoušek

Autor: Jaroslav Koucký, 27.09.2016
Umístění: Semily, Jana Žižky, základní škola, vchod
Nápis:
VDĚČNĚ VZPOMÍNÁME
STATEČNÝCH LETCŮ
PILOTA LETCE
JANA VLKA
+1942
ŠT. ROTMISTRA LETCE
JIŘÍHO JANOUŠKA
+1940
KTEŘÍ PADLI V ANGLII,
V BOJI ZA SVOBODU NÁRODA.
Č.O.L. SEMILY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5107-8382
Pomník přidal: Jaroslav Koucký

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Jaroslav Koucký, 30.11.2017
Umístění: Semily, Sokolská, sokolovna, v chodbě
Nápis:
KU CTI
PADLÝM BRATRŮM
1914 - 1918
BLAŽEK JOSEF, CERMAN JULIUS, ČTVRTEČKA ANTONÍN, FLESAR BOHUMIL, HAVRÁNEK LUDVÍK, HAVRDA OTTO
HRADECKÝ OTTO, JODAS FRANTIŠEK, KAIZLER JINDŘICH, KOSTKA FRANTIŠEK, KREBS RUDOLF, MEISNAR JOSEF
NOVÁK ČENĚK, NOVOTNÝ JAN, RANDÁK FRANTIŠEK, VÁCLAVÍK EDUARD, VAŠÁTKO EMANUEL, WEIS JOSEF
ZBOROVO
Poznámka:

deska odhalena 9.11.2017


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5107-54352
Pomník přidal: Jaroslav Koucký

Pomník bojovníkům za svobodu

Autor: Milan Lašťovka, 17.08.2020
Umístění: Semily, Vysocká
Nápis:
BOJOVNÍKŮM ZA SVOBODU

1914-1918 1938-1945

VĚČNÁ PAMĚŤ A DÍK
Poznámka:

Pomník opraven.
Ke stavu od r. 2018 chybí 5 desek se jmény Obětí 1. sv. války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5107-8377
Pomník přidal: Jaroslav Koucký
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Milan Lašťovka

Hrob Stanislav Strnad

Autor: Petr Kudláček, 25.09.2020
Umístění: Semily, Vysocká, hřbitov za krematoriem, urnový hrob č. 442
Nápis:
LETEC PORUČÍK
STANISLAV STRNAD
ZAHYNUL TRAGICKY DNE 7.8.1951
VĚ VĚKU 23 LET

JAK MLADÝ OREL VZLÉTL JSI
A STOUPAL VÝŠ A VÝŠ.
--TY NETUŠILS VŠAK V ŠTĚSTÍ SVÉM,
---ŽE BYLO TO JIŽ NAPOSLED.
Poznámka:

Pilot por. Stanislav Strnad zemřel v nemocnici v Brně na následky zranění, utrpěného dne 31.7.1951 při nouzovém přistání následkem vysazení motoru v Brně - Líšni.
Více na stránkách Letecké badatelny http://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/492/ , a na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°36'28.57'' E15°20'0.74''
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kenotaf Jiří Janoušek

Autor: Petr Kudláček, 25.09.2020
Umístění: Semily, Vysocká, hřbitov za krematoriem, urnový hrob č. 305
Nápis:
RODINA
JANOUŠKOVA
JIŘÍ JANOUŠEK
ČS. LETEC V ANGLII.
*26.4.1917 +16.12.1940
"TAM V DÁLI OD NÁS ODLOUČEN
ODPOČÍVÁŠ,
VZPOMÍNÁN A STÁLE MILOVÁN"

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5107-54218
Souřadnice: N50°36'29.48'' E15°20'0.29''
Pomník přidal: Petr Kudláček