Vsetín

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 04.05.2013
Umístění: Vsetín, v místní části Horní Jasenka
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918

JOSEF BRABENEC
1884 1915
JAN HŘÍBEK
1890 1917
JOSEF HŘÍBEK
1868 1918
TOMÁŠ HŘÍBEK
1868 1915
TOMÁŠ HŘÍBEK
1891 1915
TOMÁŠ HŘÍBEK
1895 1915
JOSEF KLAPR
1887 1917
JAN KOTRLA
1864 1918
JOSEF KOTRLA
1890 1917
JOSEF MACHALA
1899 1918
JOSEF MATOŠKA
1892 1915
JOSEF NOVOSÁD
1887 1919
JAN OPRŠAL
1883 1915
JOSEF POHOŘELSKÝ
1880 1917
BOH. RAJNOCH
1898 1919
JOSEF TKADLEČEK
1899 1918
TOMÁŠ TOPOLÁNEK
1889 1918
JAN VANĚK
1890 1914

ZEMŘELI NÁSLEDKEM VÁLEČNÝCH ÚTRAP:
PAVEL ADAMEC
1877 1917
JAN BABICA
1873 1917
JIŘÍ BŘEZOVJÁK
1874 1918
JOSEF KAŇÁT
1873 1923
TOMÁŠ KOTRLA
1885 1920
JOSEF MIKULEC
1867 1926
ŠTĚPÁN NOVOSÁD LEG.
1875 1925
MARTIN PIFKA
1878 1918
KAREK SLOVÁČEK
1893 1919
PAVEL SLOVÁČEK
1878 1923
JOSEF SRNĚNSKÝ
1885 1927
TOMÁŠ TKADLEČEK
1869 1919
JAN VRCHOVSKÝ
1885 1918
PAVEL BABICA
1891 1917

PADLÍ A UMUČENÍ V II. SVĚTOVÉ VÁLCE
HLAVÁČ EDUARD *16.II.1908, PADL R.1942
VALA JOSEF *23.IV.1891, PADL R.1942
ADOLF TRČKA *16.VI.1911 PADL R.1937
KOTRLA EMIL *26.VI.1906, PADL R.1941
VOLČÍK KAREL *14.I.1912, PADL R.1938

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-29643
Souřadnice: N49°20'19.36'' E17°59'46.21'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska protinacistického a protikomunistického odboje

Autor: Jiří Padevět, 09.09.2021
Umístění: Vsetín, Dolní náměstí 1356, vpravo od hlavního vchodu do Masarykovy veřejné knihovny
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ ŽILI A V OSUDOVÝCH DOBÁCH
NACISMU A KOMUNISMU SE POSTAVILI BEZPRÁVÍ

por. LADISLAV PROKEŠ
*17.5.1910 - umučen 3.5.1945

MUDr. ARNOŠT BÁRTEK
*30.3.1902 - umučen 3.2.1945

LUDĚK FAJKUS
*20.7.1925 - popraven 26.6.1953

JAN LUKÁŠ
*7.5.1923 +4.7.2018

MRTVÍ PAMĚŤ NEMAJÍ, NEZAPOMÍNAT JE POVINNOST ŽIVÝCH.
Poznámka:

Ladislav Prokeš byl příslušníkem československé armády, během protektorátu se zapojil do odboje. Komunistický režim jeho odbojové zásluhy neuznal.
(zdroj: https://www.mestovsetin.cz/tatinek-blanky-andelove-zemrel-v-den-osvobozeni-vsetina/d-494357 , https://www.pametnaroda.cz/cs/andelova-blanka-20190705-0 )
Arnošt Bártek byl příslušníkem odbojové organizace Josefa Sousedíka.
(zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=5519 )
Luděk Fajkus byl jednou z hlavních postav protikomunistické odbojové skupiny, později označené StB jeho jménem. Skupina působila na Vsetínsku od druhé poloviny roku 1948, její příslušníci tiskli a distribuovali ilegální tiskoviny, prováděli sabotáže na železnici a elektrickém vedení a přepadli sklad zbraní Lidových milicí. Luděk Fajkus byl po zmanipulovaném procesu popraven v Praze na Pankráci.
(zdroj: https://www.ustrcr.cz/wp-content/uploads/2017/10/SI_30_s98-135.pdf
Jan Lukáš byl účastníkem protinacistického i protikomunistického odboje.
(zdroj: https://www.asz.cz/clanek/3895/13-rocnik-pribehu-bezpravi-pripomene-osudy-lidi-kteri-aktivne-vzdorovali-komunismu/ )


Souřadnice: N49°20'22.29'' E17°59'38.66''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 19.09.2016
Umístění: Vsetín, Hlásenka 1516, budova Policie ČR, na budově u vchodu vpravo
Nápis:
1939 1945
Věrni své přísaze
padli v době okupace z řad bezp. orgánů:
Vrch. strážm. Vavřinec Míša, velit. četn. stanice Val. Polanka.
Vrch. strážm. Josef Znoy, velit. četn. stanice Vel. Karlovice.
Strážm. Ludvík Bača, z četn. stanice Hošťálková,
s manželkou Vlastou.
Poručík Rudolf Gurecký, okres. četn. velitel na Vsetíně.
Strážm. Ivan Tomišín, z městské policie na Vsetíně.
Poznámka:

Pamětní deska byla poprvé odhalena již 4. května roku 1947 na budově Okresního národního výboru ve Vsetíně. Při stěhování okresního velitelství Sboru národní bezpečnosti do nové budovy na Hlásence v polovině 60. let byla deska z původního místa sejmuta. Znovu byla nalezena až na podzim roku 2015.
Z celkového počtu 60 členů bezpečnosti v okrese jich bylo 15 žalářováno a 5 pak se nedočkalo osvobození. Jedním z prvních byl vrchní strážmistr Vavřinec Míša, velitel četnické stanice ve Valašské Polance, který byl pro nepřátelské chování v červnu 1940 zatčen, uvězněn a v únoru zemřel v koncentračním táboře v Grusenu. Druhou obětí byl vrchní strážmistr Josef Znoy, velitel stanice ve Velkých Karlovicích. Zradou těch, kterým důvěřoval, se dostal v říjnu 1941 do rukou gestapa a v květnu 1942 byl v Mauthausenu popraven. Další obětí zrady se stal strážmistr Ludvík Bača z Hošťálkové, který za to, že všem potřebným osobám poskytoval úkryt, stanul za heydrichiády i se svou manželkou na popravišti. Čtvrtým byl známý poručík Rudolf Gurecký, okresní velitel ve Vsetíně. V lednu 1945 při rozsáhlém zatýkání na Vsetíně prchl do hor k partyzánům, odtud však byl vylákán do Brna, kde byl v březnu zatčen a začátkem dubna skončil svůj život v plynové komoře v Mauthausenu. Poslední obětí byl strážmistr Ivan Tomišín, kterého zastřelili v den osvobození Vsetína.
(zdroj: databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7212-53366
Souřadnice: N49°20'19.03'' E17°59'32.71'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: CEVH MO ČR, archiv
Umístění: Vsetín, Horní náměstí 31, v budově bývalého OÚ Vsetín
Nápis:
NA OLTÁŘ VLASTI PRO JEJÍ ŠŤASTNOU BUDOUCNOST
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY V LETECH 1939-1945 TITO NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI.

ALBERT BEDNÁŘ *9.12.1912 +1.5.1942
BOHUMIL BUZEK *21.7.1910 +4.5.1945
JAN HEGER *16.5.1890 +1.11.1941
FRANTIŠEK JUPPA *24.5.1895 +22.5.1945
MVDR. JOSEF KNESL *21.2.1899 +10.4.1945
VIKTOR KOLLANDA *13.8.1902 +9.11.1944
LADISLAV PROKEŠ *17.5.1910 +3.5.1945
FRANTIŠEK SUCHÝ *4.12.1892 +20.2.1945
OTAKAR WOLLNER *1.12.1917 +20.4.1945
VÁCLAV ZBORNÍK *7.7.1908 +27.10.1942
Poznámka:

Odhalena v roce 1946, autor neznámý. Pamětní deska obětem 2. svět. války, 2. odboje, v budově bývalého Okresního Úřadu Vsetín, budova nepřístupná, PD nešlo lokalizovat.

Heger Jan, nar. 16.5.1890 Královo Pole okr. Brno. V RU armádě sloužil u 1. pluku pevnostního dělostřelectva jako starší ohněstrůjce. Zajat 22.3.1915, Přemyšl. Do čs. legií v Rusku se přihlásil 30.9.1918, Omsk. Zařazen 30.9.1918 jako vojín k 1. dělostřelecké brigádě. Demobilizován 1.12.1919 jako vojín 4. baterie 1. stř. div.
Juppa František, nar. 24.5.1892 (24.5.1895) Zlíchov okr. Praha. V RU armádě sloužil u 28. pěšího pluku. Zajat 10.12.1914, Bochnia. Do čs. legií v Rusku se přihlásil 19.10.1915, Tjumeň. Zařazen 19.7.1916 k 2. střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil 22.4.1920.
Suchý František, nar. 4.12.1892 Sloup okr. Boskovice. V RU armádě sloužil jako vojín u 14. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat 21.11.1914, Krakov. Do čs. legií v Rusku se přihlásil v Borispolu, zařazen 15.9.1917 jako vojín k 10. střeleckému pluku. Službu skončil 30.3.1920 jako desátník strážního praporu, zůstal v Rusku, propuštěn na vlastní žádost.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7212-1114
Souřadnice: N49°20'27.92'' E18°0'0.4'' (vchod do budovy)
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska František Moudrý

Autor: Ing. František Jedlička, 19.09.2016
Umístění: Vsetín, Horní náměstí 31, v budově bývalého OÚ Vsetín, ve vstupu
Nápis:
FRANTIŠEK MOUDRÝ
ČLEN OKRESNÍHO ZASTUPITELSTVA ZA KSČ
HÁJIL V TÉTO BUDOVĚ NEOHROŽENĚ
ZÁJMY PRACUJÍCÍHO LIDU
V LETECH 1935-1938
NAROZEN 24.4.1896
UMUČEN ZA OKUPACE V MAUTHAUSENU
25.4.1942
Poznámka:

Autorem je akademický sochař Stanislav Mikuláštík, profesor umělecké školy průmyslové v Uherském Hradišti, odhaleno v roce 1960. Busta a pamětní deska Františka Moudrého v budově bývalého Okresního Úřadu Vsetín, ve vstupu vlevo, v současnosti busta uložena ve skladu zámku ve Vsetíně, neboť objekt v současnosti není používán.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7212-1084
Souřadnice: N49°20'27.92'' E18°0'0.4'' (vchod do budovy)
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní desky Obětem holokaustu

  • + o skupině VPM (VS, Vsetín, židovský hřbitov)
Autor: Petr Vacek, 24.10.2010
Umístění: Vsetín, Jabloňová, židovský hřbitov
Nápis:
1. deska:
Památce obětí nacismu židovských komunit Vsetína a okolí, zavražděných v létech 1939 – 1945

2. deska:
Bystřička, Bander Adolf Ing. 20.10.1897, Evženie 11.3.1901 Kurt 24.3.1930 Müller Otto Ing. 30.6.1889 Růžena 16.11.1890, Jan 22.9.1920, Müllerová Aranka 12.4.1888, Halenkov Deutelbaum Albert 2.4.1889, Aranka 7.9.1891, Oskar 27.9.1916 Markéta 23.5.1919, Hirsch Samuel 28.1.1887, Josefina 22.3.1897, Adela 7.4.1922, Irena 18.2.1924, Hošťálková Löwyová Hermína, Politzer Arpád, Politzerová Irma 20.10.1890, Hovězí Riess Kamil 5.11.1882, Josefína 28.10.1893, Judita 14.3.1920, Olga 21.7.1921, Riess Theodor 27.2.1887, Riess Zdeněk 20.9.1930, Spitz Samuel 31.7.1860, Rozálie 12.3.1861, Jablůnka Löwy Pavel Ing. 7.8.1901, Marie 14.4.1906, Věra 5.1.1931

3. deska:
Picková Ernestina 31.12.1861, Jasenka Weiss Valtr 22.8.1908, Lužná Haas Berthold Ing. 12.6.1892 Nový Hrozenkov Deutelbaum Karel 8.2.1894, Rozina 30.12.1898, Deutelbaum Erich 6.6.1926, Deutelbaum Milan 17.7.1928, Deutelbaum Rudolf Ing. 26.7.1889, Ilona 5.8.1910, Deutelbaumová Eva 23.4.1931, Deutelbaumová Edita 8.5.1920, Druckman Herman 15.1.1892, Irma 24.2.1900, Egger Alfred 24.4.1905, Eggerová Regina 26.9.1870, Egger Gustav 14.5.1895, Fischerová Alžběta 7.9.1899, Hirsch Alfred 21.11.1910, Hirsch Leo 26.6.1904 Pavla 18.2.1905 Hirschová Ruth 13.2.1939, Hirschová Margita 20.11.1933, Hirsch Leopold 2.4.1895, Etel 15.11.1902, Hirsch Albert 22.7.1922, Hirschová Erika 18.4.1925, Hirsch Richard 15.3.1931, Hirsch Tomáš 3.6.1937, Hirsch Osvald 28.5.1902, Margita 22.7.1902, Hirsch Robert 17.1.1933

4. deska:
Hirschová Rudolfina 17.7.1940, Hirschová Elsa 2.11.1906, Hirsch Karel 24.5.1932, Hirsch Oskar 23.8.1897, Regina 25.12.1904, Milan 26.2.1932, Kleinová Terezie 8.3.1851, Kulka Milan 18.12.1909, Kulková Hedvika 1.6.1878, Sax David 21.2.1872, Sax Otto 1.4.1902, Sax Arnošt 15.9.1903, Saxová Jana 16.10.1874, Saxová Ruth 4.6.1915, Saxová Judita 19.12.1937, Sax Vilém 14.3.1870, Saxová Ada 1914, Schönová Ela 1.6.1904, Sonnenschein Ervín 12.3.1928, Sonnenscheinová Kamila 10.8.1916, Weissberger Alexander 16.8.1903 Hilda 17.3.1901, Zwillinger Hugo 12.8.1890, Zwillingerová Irena 11.12.1899, Zwillinger Jiří 25.2.1922, Zwillingerová Lili 19.7.1924 Ratiboř Kleinová Růžena 4.9.1889, Kleinová Anna 7.11.1915, Velké Karlovice Bačová Marie 25.2.1865, Bača Julius 11.2.1886, Štěpánka 30.10.1890, Bača František 28.11.1914, Herta 10.8.1917

5. deska:
Bačová Markéta 25.12.1922, Bača Jiří 28.8.1941, Bača Leo 8.6.1913, Beck Erich 11.2.1905, Meislová Růžena 19.11.1872, Weiss Richard 19.2.1909, Alice 15.10.1912, Jiří 23.10.1938, Weissová Eliška 13.12.1907, Weissová Luisa 9.10.1878, Zwillinger Berthold 2.11.1894, Gisela 12.4.1887, Alice 29.1.1925, Erna 8.5.1921, Ivan 6.3.1939, Vsetín Atlas Bernard 11.10.1866, Berta 12.9.1880, Blau Erich Dr. 27.6.1865, Eichner Max 22.2.1897, Charlotta 1.3.1898, Eichner Rudolf 30.3.1897, Fried Vilém 8.3.1910, Führer Salo 20.4.1910, Glesinger František 19.7.1899, Glesingerová Žofie 27.8.1865, Glesinger Gustav 2.12.1867, Glesinger Max 9.11.1867, Gold Bohumil 2.9.1909, Gold Jindřich 13.3.1880, Olga 18.1.1887, Barbora 21.10.1925, Karel 14.5.1909, Goldberger Josef 25.6.1889, Anna 27.1.1893

6. deska:
Otto 3.1.1925, Grünbaum Karel 3.9.1899, Ilona 2.11.1895, Otto 3.4.1925, Jan 23.2.1928, Bedřich 4.4.1930, Heinzová Alžběta 10.12.1874, Hirschová Eliška 20.3.1890, Božena 23.8.1911, Hirsch Bruno JUDr. 18.12.1891, Alžběta 23.10.1910, Knöpfelmacher Rudolf 20.4.1880, Melanie 18.10.1899, Arnošt 31.1.1919, Langfeldová Regina 22.11.1888, Božena 23.8.1911, Bedřiška 3.6.1915, Vilma 8.9.1898, Lazarus Norbert JUDr. 17.10.1880, Stella 30.12.1911, Lazarusová regina 7.9.1860, Neugebauerová Karolina 27.12.1868, Vilma, 8.9.1898, Neugebauer Pavel 3.12.1901, Pilková Edita 24.7.1911, Rebenwurzel Hanuš 22.1.1902, Reichenthal Desider MUDr. 2.9.1910, Reiss Max 10.8.1881, Reissová Irma 8.9.1889, Alice 27.1.1912, Arnošt, Hilda 7.3.1914, Reisz Hugo 21.8.1912, Sax Robert 17.7.1894, Schön Vítězslav 12.1.1886, Malvina 5.11.1886

7. deska:
Elsa 26.10.1913, Josefa 20.8.1912, Schön Leopold 22.7.1861, Regina 24.8.1869, Schön Otto 14.12.1907, Livia 7.12.1915, Gitta 27.1.1937, Schön Leopold st. 1.2.1857, Kateřina 8.11.1879, Vítězslav 21.5.1898, Ota 15.6.1908, Schön Ludvík 24.6.1889, Olga 15.5.1896 v E, Hilda 8.11.1922, Schrötter Josef 2.2.1896, Irena 16.8.1906, Erich 17.6.1908, Steinhardtová Terezie 13.6.1852, Weinstein Samson 14.11.1870, Cecilie 28.7.1880, Alfred JUDr. 21.11.1903, Otto 13.12.1906, Weinstein Simon 18.10.1874, Regina 4.12.1874, Weinstein Vilém 4.1.1887, Johana 13.11.1891, Anna 13.4.1878, Weinstein Sigmund 20.3.1873, Anna 10.4.1876, Weinstein Josef 23.3.1885, Arnošt 13.6.1924, Weinsteinová Pavla 30.1.1890, Weiss Valtr 22.8.1908, Wintrová Judita 17.11.1914, Zemmel Ladislav 26.3.1909, Františka 22.2.1914

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01200
Souřadnice: N49°20'35.45'' E17°59'51.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Hugo Sax

  • + o skupině VPM (VS, Vsetín, židovský hřbitov)
Autor: Petr Vacek, 24.10.2010
Umístění: Vsetín, Jabloňová, židovský hřbitov
Nápis:
Hugo Sax
1896-1916
Poznámka:

plastika vojáka v uniformě


Souřadnice: N49°20'35.45'' E17°59'51.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Jan Gerlik

Autor: Petr Vacek, 24.10.2010
Umístění: Vsetín, Jabloňová, městský hřbitov
Nápis:
Rodina Gerlikova
Jan
*4.5.1940 †8.5.1967
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Souřadnice: N49°20'35.45'' E17°59'51.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Štěpán Bártek

Autor: Petr Vacek, 24.10.2010
Umístění: Vsetín, Jabloňová, městský hřbitov
Nápis:
Štěpán Bártek
*10.XI.1928 †1.II.1972
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Souřadnice: N49°20'35.45'' E17°59'51.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Vacek

Hrob Michal Tomek

Autor: Petr Vacek, 24.10.2010
Umístění: Vsetín, Jabloňová, městský hřbitov
Nápis:
ing. MICHAL TOMEK
*25.II.1932 †25.IX.1997
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Souřadnice: N49°20'35.45'' E17°59'51.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Petr Vacek