Lány

Urna František Blín

Autor: David Kosina, 12.05.2017
Umístění: Lány, Ke Hřbitovu, hřbitov, zadní část hřbitova na východní straně, napravo od rod. hrobu T. G. Masaryka u zdi hřbitova
Nápis:
FRANTIŠEK
BLÍN
* - 10.IX.1894
† - 25.V.1965
Poznámka:

příslušník jednotky Československého vojska - legie v Rusku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'46.66'' E13°57'7.82'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Karel Valeš

Autor: Diana a Vladimír Štruplovi, 06.03.2010
Umístění: Lány, Ke hřbitovu, hřbitov
Nápis:
KAREL VALEŠ
*13.IV.1903 +12.X.1942
V KONC. TÁBOŘE V MAUTHAUSENU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kenotaf František Jakoubek a Václav Němeček

Autor: David Kosina, 07.06.2016
Umístění: Lány, Ke Hřbitovu, hřbitov, vpravo cca v 1/3 cesty od brány hřbitova po hlavní zpevněné cestě
Nápis:
nar.
2. X.
1887.
padl
15. VIII.
1914.
FR. JAKOUBEK

nar.
28. IX.
1885.
padl
14. III.
1915.
VÁC. NĚMEČEK
Poznámka:

František Jakoubek: narozen 2.10.1887, pocházel z Vašírova čp. 15, dle Kroniky obce Lány padl v roce 1914 v Srbsku.
Václav Němeček: narozen 28.9.1885, pocházel z Vašírova čp. 8, dle Kroniky obce Lány byl nezvěstný na ruském bojišti.
zdroje:
Kronika obce Lány z let 1914-1939
Osudy v kameni (V.Krůta, T. Bednařík, vydavatelství Raport, 2006)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53432
Souřadnice: N50°7'46.66'' E13°57'7.82'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Václav Hýský

Autor: David Kosina, 07.06.2016
Umístění: Lány, Ke Hřbitovu, hřbitov - vpravo cestou od brány hřbitova po hlavní zpevněné cestě (dle nízkých čísel hrobů zřejmě původní středová část hřbitova)
Nápis:
Václav
Hýský
legionář
* 3.11. 1893
+ 5.7. 1922
Poznámka:

Václav Hýský:
(uváděn také jako Hýsky nebo Hyský), narozen 3.11.1893 v Braškově, bydlištěm Lány čp. 21 (tehd. okres Slaný).
Byl vojínem 101. pěšího pluku Rakousko - Uherské armády. Do legií byl zařazen dne 11.12.1918 jako vojín v železniční rotě.
Sloužil v Čs. legiích v Itálii. Po návratu do vlasti zemřel následkem válečných útrap dne 5.7.1922 v Praze.

zdroje:
Kronika obce Lány z let 1914-1939
http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase
http://legie100.com/krev-legionare/33745/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53963
Souřadnice: N50°7'46.66'' E13°57'7.82'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Marie Fröhlichová

Autor: David Kosina, 07.06.2016
Umístění: Lány, Ke hřbitovu, hřbitov, pravá část hřbitova cestou od brány, v horní zřejmě původní staré části hřbitova
Nápis:
MARIE FRÖHLICHOVÁ
ROZ. SCHNEIDEROVÁ
*1886 +1942
Poznámka:

Jedná se o úmrtí v období 2. světové války. Osoba stejného jména, příjmení a se stejným rokem narození i úmrtí je k dohledání v databázi obětí holocaustu: http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/87231-marie-fr-hlichova/
Z přiložených dokumentú u oběti holocaustu Marie Fröhlichová vyplývá, že její původní bydliště bylo na Rakovnicku (narozena v Petrovicích).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'46.66'' E13°57'7.82'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Twiggy, 05.07.2007
Umístění: Lány, Masarykovo náměstí, travnatá plocha
Nápis:
Osudem určeni
za vlast jste život dali.
Oběti Vaše vracejí vše,
co nám okupanti vzali.

V pokoře Vaší památce
skláníme svoje šíje.
Nezemřel, za vlast kdo život dal,
ten věčně v národě žije.

ZA VLAST SVOU ŽIVOT DALI...
1939-1945

Ing. JAN VALENTA
popraven 6.6.1942 v Praze

JOSEF CHALOUPKA
popraven 6.6.1942 v Praze

BOHUSLAV HRABĚ důlní
popraven 3.7.1942 v Praze

KAREL VALEŠ horník
umučen 12.10.1942 v Mauthausenu

FRANTIŠEK KOUTECKÝ horník
umučen 15.3.1943 v Osvěčimi

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03338
Pomník přidal: Twiggy

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Diana a Vladimír Štruplovi, 06.03.2010
Umístění: Lány, Zámecká, park před zámkem
Nápis:
HAMOUZ ANTONÍN, HAMOUZ KAREL, HAMOUZ PAVEL, HUSÁK FRANTIŠEK, HUSÁK
KAREL, HUTR JAN, HOLUB BOHUMIL, HORNA FRANTIŠEK, HÝSKÝ VÁCLAV, JAKOUBEK
FRANTIŠEK, JIRKOVSKÝ ANTONÍN, JIRKOVSKÝ FRANTIŠEK, KERNER RUDOLF,
KERNER VÁCLAV, KINDL ALEXANDR, KINDL JAROSLAV, KINDL VÁCLAV, KINSKÝ
JOSEF, KROUPA ADOLF, KOHEL JOSEF, KOTÍK FRANTIŠEK, MARKUP BEDŘICH,
MELČ FRANTIŠEK, MÜLLER ANTONÍN, NĚMEČEK VÁCLAV, OBYT JINDŘICH, POŠTA
KAREL, ŘÁDA FRANTIŠEK, SLÁDEK ANTONÍN, ŠVÁCHA JOSEF, ŠÍMA JAROSLAV,
SCHNEIDER JINDŘICH, MELČ JOSEF, VYSKOČIL KAREL, ZANGER FRANTIŠEK,
ZANGER JOSEF, NEDVĚD BOHUSLAV

PADLI, ABY VLAST ŽILA
1914 – 1918
Poznámka:

Pomník byl pravděpodobně projektován a posléze realizován v letech 1918 - 1926.
Návrh vypracoval Josip Plečnik, vlastní stavbu provedl arch. Rothmajer.
Část památníku - kulatý sloup - pochází ze státních lomů v Požárech u Konopiště,
další část - obelisk - je polovinou zlomeného monolitu z Mrákotína.
Měděné pásy a kování dodala firma Rudolf Roubík z Prahy- Smíchova.
Zpracovala firma Jan Mrázek z Prahy- Smíchova.

(zdroj: Osudy v kameni, vydavatelství Raport, 2006, Václav Krůta, Tomáš Bednařík)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03427
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: David Kosina

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: David Kosina, 23.10.2016
Umístění: Lány, Zámecká, prostor před budovou Muzea T.G.M v Lánech
Nápis:
Autor sochy Akad. soch. Petr Novák
Architektonické řešení Akad. arch. Miloslav Čejka
Autor soklu kameník Hynek Shejbal
Poznámka:

Socha v mírně nadživotní velikosti byla jako první jezdecká socha T.G.M. v České republice slavnostně odhalena dne 6.3.2010 u příležitosti 160. výročí narození 1. prezidenta samostatné Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka.
Náklady na sochu byly ve výši 2, 6 milionu Kč. Byly pořízeny z veřejné sbírky a 2 miliony přispěl také Středočeský kraj. Autorem sochy je akademický sochař pan Petr Novák z Jaroměře na Náchodsku.
(zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/194003-v-lanech-odhalili-masarykovu-jezdeckou-sochu.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pomník Pavol Němčák

Autor: David Kosina, 04.11.2016
Umístění: Lány, Zámecká, okraj silnice ve směru z Lán na Slovanku, po pravé straně blíže Slovance
Nápis:
ZDE TRAGICKY ZAHYNUL
NÁŠ KAMARÁD
PAVOL NĚMCAK
*16. 1. 1977 +31. 10. 1996

VOJÁCI ČESTNÉ ROTY HRADNÍ STRÁŽE
ČESKÉ REPUBLIKY
Poznámka:

V roce 2013 byla realizována oprava tohoto pomníku. Financována byla z dobrovolné sbírky mezi vojáky Hradní stráže. Při této příležitosti se zde uskutečnil pietní akt za účasti pozůstalých Pavola Němčáka a zástupců z řad vojáků Hradní stráže v čele s velitelem útvaru plukovníkem Radimem Studeným.
V Lánech je pořádán tzv. Sportovní den velitele Hradní stráže, v jehož rámci se pravidelně běží štafetový běh z kasáren Hradní stráže do Lán. Součástí této akce je i zastavení u pomníku Pavola Němčáka a připomenutí všech vojáků, kteří zemřeli předčasně. Kaplanem Hradní stráže je u pomníku proneseno duchovní slovo a modlitba.
(zdroje: www.hrad.army.cz , https://www.youtube.com )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina