Hrabenov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Skýpala, 20.02.2016
Umístění: Hrabenov, pomník v malém parčíku
Nápis:
PADLÍ V PRVÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

BÍR FRANT.
BROKEŠ EM.
DAVID HYNEK
DÁNYS FRANT.
FALTUS LUDV.
GAŽAR FRANT.
HATOŇ JINDŘ.
HEJTMÁNEK ED.
HOMOLA ALOIS
HOUK EM.
HOUK FRANT.
JÁNĚ PETR
JANSA JOSEF
KAMLER JINDŘ.
KAŠPAR JOSEF
KAŠPAR FRANT.
KAŠPAR JAN
KOHOUT JOSEF
KOLOMAZNÍK JOSEF
KRÁL JINDŘ.
KRÁTKÝ FRANT.
KROBOT METODĚJ
KŘUPKA ANT.
KOBÍČEK JOSEF
MANGL ANT.
MANGL JAN
MÁTTYCH JAN
MATÝS ANT.
MATÝS JAN
MATÝS JOSEF
MÍL EM.
MÍL ANT.
NAVRÁTIL JOSEF
ONDRÁČEK JAN
ONDRÁČEK JOSEF
ONDRÁČEK FRANT.
ONDRÁČEK VIL.
PAVLŮ JAN
PAVLŮ AD.
POSPÍŠIL VIL.
SKOPAL CYRIL
ŠIMEK JOSEF
ŠIMEK FRANT.
TOMÁNEK JAN
WÁGNER FRANT.
WINTER ED.
ŠMÍDA ANT.
ZAJÍC EM.
ZAJÍC FRANT.
ZAJÍC JOSEF

OBĚTI DRUHÉHO ODBOJE
BEZDĚK PETR
ŠIMEK ALOIS
WINTER MIL.
VOGL JOSEF

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7111-28894
Souřadnice: N49°58'40.57'' E16°54'11.16''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pomník Alois Šimek

Autor: Marek Skýpala, 20.02.2016
Umístění: Hrabenov, pomník v malém parčíku
Nápis:
ALOIS ŠIMEK
ČETAŘ I.OBRNĚNÉ BRIGÁDY
*1914 PADL R. 1944 U DUNKERGUE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7111-07150
Souřadnice: N49°58'40.53'' E16°54'10.69''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Skýpala, 20.02.2016
Umístění: Hrabenov, č.p. 175, deska na budově školy
Nápis:
Řídící učitel
František Pokorný
*26.3.1882
+24.2.1944
Ve Všetatech u Prahy

Řídící učitel
Petr Bezděk
*5.9.1899
+10.8.1945
V Bludově
po návratu z vězení
v Terezíně
Poznámka:

František Pokorný se narodil ve Všetatech, do první světové války však narukoval z Hrabenova. Sloužil u c.k. 13. zeměbraneckého pěšího pluku. Byl zajat na východní frontě jako praporčík u Berestečka. V roce 1917 se přihlásil do čs. vojska a byl zařazen k 6. střeleckému pluku (ruských legií) a to v hodnosti podporučíka. Do ČSR se vrátil se svým plukem v hodnosti poručíka a dne 20.6.1920 byl demobilizován.
Zdroj: Databáze VÚA

Petr Bezděk se narodil 5.9.1899 v Bludově a jako učitel působil s malými přestávkami od roku 1922 až do svého zatčení 12.4.1944 v Hrabenově. Za účast v protifašistickém odboji byl deportován do koncentračního tábora v Terezíně s poznámkou RU (návrat nežádoucí). 2.5.1945 se sice vrátil do rodného Bludova, ale kvůli tuberkulóznímu rozpadu plic a prodělané těžké úplavici již 10.8.1948 zemřel. Zemská školní rada ho jmenovala řídícím učitelem in memoriam. Jeho jméno je mj. uvedeno na pomníku padlým členům Národního sdružení čs. vlastenců na Lázku.
Zdroj: MO ČR, CEVH


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7111-28895
Souřadnice: N49°58'37.4'' E16°54'6.93''
Pomník přidal: Marek Skýpala