Tvrdošín

Pomník Obetiam vojen a násilia

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2010
Umístění: Tvrdošín, Trojičné námestie, v parku na námestí
Nápis:
OBETIAM VOJEN A NÁSILIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Jozef Miloslav Hurban

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2010
Umístění: Tvrdošín, Trojičné námestie, park na Trojičnom námestí
Nápis:
JOZEF MILOSLAV HURBAN
prvý predseda
Slovenskej národnej rady

Sláva národa hodná je obetí!

Do dejín histórie nášho mesta sa navždy zapísal rok 1849,
keď J. M. Hurban s dobrovoľníckym vojskom prišiel do Tvrdošína.
Za jeho prítomnosti bola v meste ustanovená prvá slovenská samospráva
a obyvatelia nášho mesta si za svojho slávneho richtára zvolili národovca
Karola Lippaya.
V septembri 2009
venovali občania mesta

Nepriateľské pískanie ma z javiska nezaženie,
od priateľského potlesku nespyšniem a nezmárnomyselniem.
Podávajúc Vám pravicu slovenskú, sľubujem,
že budem neochvejne kráčať k vytúženému cieľu či už
cez búrku a príval a či po výslní a tichej hladine života.

Sign. L. BERÁK, A. BERÁKOVÁ, M. BERÁK, O. LIPTÁK
Poznámka:

Jozef Miloslav Hurban (19.3.1817 - 21.2.1888) bol jednou z vedúcich
postáv Slovenského povstania v revolučných rokoch 1848-49.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás