Lovosice

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 15.06.2014
Umístění: Lovosice, 8. května 499, pamětní deska
Nápis:
ZDE
BYLI UBITI PRCHAJÍCÍMI NĚMECKÝMI HORDAMI
8.V.1945
BERAN OT. 63L.
DITRICH J. 47L.
CHRPA R. 24L.
KADLEC F. 36L.
KEJŘ ANT. 65L.
MIRVALD J. 42L.
RICHTER J. 23L.
VESELÝ F. 41L.
POSTŮJ-SMEKNI-NEZAPOMEŇ!
Poznámka:

8 května 1945 večer se sešli místní Češi na schůzi k volbě předsedy Revolučního národního výboru v hostinci naproti továrně. Po zprávě, že od Třebenic přijíždějí tanky Rudé armády, vyběhli vítat osvoboditele. V té době vyjížděl z nádraží nacistický obrněný vlak, jehož posádka zahájila do shromážděných palbu, z nichž osm bylo takto těsně před osvobozením zavražděno. Při další cestě na Libochovice byl vlak u Chotěšova českými bojovníky vykolejen. (CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00585
Souřadnice: N50°30'44.71'' E14°3'10.44'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Otto Sulek

Autor: David Pokorný, 16.11.2021
Umístění: Lovosice, Dlouhá 666/68
Nápis:
Zde žil
OTTO SULEK
1924 - 2007
Pilot officer RCAF
VZPOMÍNÁME

Souřadnice: N50°31'7'' E14°2'44.99'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: David Pokorný

Památník Obětem sedmileté války

Autor: Filip W.Schieke, 12.01.2016
Umístění: Lovosice, Teplická, křižovatka Teplická x Smetanova
Nápis:
TATO KAPLIČKA
PANNY MARIE EINSIEDELSKÉ
BYLA VYSTAVĚNA NA PAMĚŤ RAKOUSKÉHO GEN.RADICATTIHO,
KTERÝ V BITVĚ PADL.
BITVA U LOVOSIC BYLA PRVNÍ BITVOU SEDMILETÉ VÁLKY.
BOJOVALO ZDE 33.000 RAKUŠANŮ POD VELENÍM POL.MARŠ. BROWNA
PROTI 28.000 PRUSŮ, JIMŽ VELEL PRUSKÝ KRÁL FRIEDRICH II.
PADLO A BYLO RANĚNO 2.273 RAKUŠANŮ A 2.606 PRUSŮ.
zadní strana:
I.X.MDCCLVI
NA PAMĚŤ
PADLÝCH VOJÁKŮ V BITVĚ U LOVOSIC
R. 1756
Poznámka:

Za kapličkou je hrobka, do které byly ukládány ostatky padlých vojáků obou armád, jak byly v okolí během let nalezeny.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00586
Souřadnice: N50°30'56.36'' E14°2'26.03''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 10.11.2010
Umístění: Lovosice, Teplická, hřbitov
Nápis:
ČEST PADLÝM HRDINŮM
ZA SVOBODU

FRANTIŠEK KADLEC, JOSEF MIRVALD, FRANTIŠEK VESELÝ, OTAKAR BERAN, JAROSLAV DITRICH, JIŘÍ RICHTR
Poznámka:

Společný hrob občanů ubitých nacisty. Zhotovil kamenosochař Ant. Hnida, Lovosice, instalováno 1946. Uvedení padli dne 8.5.1945 palbou z nacistického obrněného vlaku, který odjížděl z nádraží do Libochovic. Současně vjížděly od Třebenic do města sovětské tanky, které se občané chystali vítat. Pohřeb Čechů se konal 12.5.1945 na lovosickém hřbitově. Šest padlých bylo pochováno ve společném hrobě. Rudolf Chrpa je pochován na starém hřbitově, Antoní Kejř v urnovém háji v Praze Strašnicích. Společný hrob byl upraven a jsou zde každoročně při oslavách ukončení 2. světové války pokládány věnce. Na místě, kde položili své životy lovosičtí Češi, byla 28. října 1945 na zdi lovosické olejny odhalena pamětní deska. K uctění jejich památky byla ulice, v níž padli, nazvaná "Ulice 8. května" (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00578
Souřadnice: N50°30'54.5'' E14°2'10.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 10.11.2010
Umístění: Lovosice, Teplická, hřbitov
Nápis:
HORAI PETR-UKRAJINEC +22.9.1943
KOTEK VLADIMÍR-UKRAJINEC +25.2.1944
LACH STEFAN-UKRAJINEC +9.7.1944
PAVLOVSKI MAXIM-RUS +1.4.1945
ŠAPROTŠČIK VILOMAN-RUS +1945
AMBROSECKY IVAN-RUS +12.5.1945
KOLONEKOVÁ KATEŘINA-POLKA +1.1.1945
ALDROVANDI QUARTO-ITAL +4.11.1943
Poznámka:

Hroby obětí války, původně jednotlivé travnaté hroby za nově vybudovaným urnovým hájem. V zadní části hřbitova bylo 8 jednotlivých travnatých hrobů. Hroby nebyly udržovány a již roku 1970 zanikly. V místech, kde byly, končí dnes urnový háj. Existenci v roce 1945 a postupný zánik potvrdil p. Hnida, kamenosochař Lovosice při průzkumu dne 8.11.1983. Při rekonstrukci hřbitova v roce 1984 byly ostatky z těchto hrobů exhumovány a přeneseny do nového společného hrobu obětí druhé světové války, který byl zřízen za hrobem obětí první světové války. Rozsáhlý hrob vyznačený obrubníkem, v čele na nízké podélné základně je středová deska se dvěma postranními hranolovými sloupky, černá skleněná deska s rytými jmény a datem smrti. Umělý kámen. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00580
Souřadnice: N50°30'54.5'' E14°2'10.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Dan Vrba ml., 10.11.2010
Umístění: Lovosice, Teplická, hřbitov
Nápis:
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ БОИЦАМ
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОДИНУ

ВАЗИЛОВА ЛИДА
САМОРЯДОВ П. С.
ПЕРМЯКОВ И. В.
ЛАКИЗА И. Д.
ИРКЛИЕНКО И. С.
РАБОКИ Д. П.
КУЛИКОВ С. С.
Poznámka:

Společný hrob Rudoarmějců, kteří zemřeli na následky zranění utrpěné v boji o osvobození ČSR. Byli původně pohřebeni roztroušeně po hřbitově. V roce 1947 exhumováni a pietně uloženi do společného hrobu. Zhotovil kamenosochař Hnida, Lovosice, instalováno 1947. K 15. výročí osvobození I. Osmiletá škola v Lovosicích hledala pozůstalé a příbuzné sovětských vojáků, kteří leží na lovosickém hřbitově. Na základě této akce do Lovosic přijeli: 1960 Saša Samorjadov-syn vojína Samorjadova, 1961 Semjon Samorjadov-otes padlého,83 roků starý, 1962 Ljuba Ivanovna Butilkina-dcera vojína Permjakova, 1965 Galja Supinova-dcera vojína Irklijenka a Jakub Irklijenko, bratr téhož vojína. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00579
Souřadnice: N50°30'54.5'' E14°2'10.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Alfred Wortner

Autor: Mgr. Michal Kmínek, 24.04.2020
Umístění: Lovosice, Teplická, hřbitov
Nápis:
ALFRED WORTNER
K.U.K. HAUPTMANN D.F.A.R. NO. 109
BESITZER DES ORDENS DER EISER-
NEN KRONE III. KL. MIT DER KRIEGS
DEKORATION U. DEN SCHWERTERN.
MILITÄR VERDIENSTKREUZES MIT
DER KRIEGS-DEKORATION U. DEN
SCHWERTERN ETC., ETC.,
GEB. 22.9.1884, GEST. 23.6.1918.

Souřadnice: N50°30'54.5'' E14°2'10.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Josef Nechleba a Karl Nechleba

Autor: Milan Lašťovka, 09.06.2017
Umístění: Lovosice, Teplická, hřbitov
Nápis:
ING. JOSEF NECHLEBA
GENERAL a. D.
29.10.1864 - 15.4.1926

KARL NECHLEBA
OBERST a. D.
11.12.1870 - 6.1.1931

Souřadnice: N50°30'54.5'' E14°2'10.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Franz Kühnel

Autor: Dan Vrba ml., 10.11.2010
Umístění: Lovosice, Teplická, hřbitov
Nápis:
HIER RUHEN
Franz Kühnel
*16.12.1869 + b. Inft. Reg. No. 42 a. 4.5.1916
Angetreten zum Kampf für die Heimat
riel ihn der Tod zur grossen Armee.
Poznámka:

Kühnel Franz: *Lovosice, LstInft., k. k. LIR. Nr. 9, výmĕnný prapor IR. Nr. 42. +4.5.1916 Terezín a 6.5.1916 pohřben na zdejším hřbitovĕ. (zdroj: VÚA)


Souřadnice: N50°30'54.5'' E14°2'10.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Arno Glaser

Hroby Obětí 1. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 10.11.2010
Umístění: Lovosice, Teplická, hřbitov
Nápis:
OBĚTI
I. SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 - 1918
Poznámka:

Nově upraveno OPS v roce 1980. V hrobě je pohřben neznámý počet obětí I. svět. války, většinou válečných zajatců ruské a italské národnosti, kteří ve městě byli v táboře a zde zemřeli. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4208-00582
Souřadnice: N50°30'54.5'' E14°2'10.68'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička