Trnava

Pomník František Novotný

Autor: Radek Říha, Jiří Žák, 18.02.2007
Umístění: Trnava, na trase Třebíč-Velké Meziříčí, cca 50 m od křižovatky Trnava-Budíkovice, směr Trnava
Nápis:
Pojďte ke mně všichni kteří pracujete
a obtíženi jste, a já Vás občerstvím.

Kříž svatý z tvrdé skály
v upomínku na tě jsme tu postavili,
Ale pomník věčně stálý
v srdci jsme ti zachovali.

V upomínku svému manželi FR. NOVOTNÉMU
z Trnavy, který zemř. 12/11 1916 v ruském zajetí
věnuje jeho manželka.
Poznámka:

V roce 2008 nechala pomník opravit Hana Vlachová nákladem Kč 8.300,-. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-26681
Souřadnice: N49°15'23.98'' E15°55'1.5''
Pomník přidal: Radek Říha, Jiří Žák

Pomník Antonín Salák

Autor: Radek Říha, Jiří Žák, 18.02.2007
Umístění: Trnava, na trase Třebíč-Velké Meziříčí, cca 250 m od křižovatky Trnava-Budíkovice, směr Budíkovice
Nápis:
KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ
POSTAVILA
FRANTIŠKA SALÁKOVÁ
A DĚTI
NA PAMÁTKU MANŽELA
ANTONÍNA SALÁKA
*4.10.1879 PADLÉHO
NA ITALSKÉM BOJIŠTI
22.7.1915

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-26680
Souřadnice: N49°15'31.29'' E15°54'47.19''
Pomník přidal: Radek Říha, Jiří Žák

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: František Mrvka, 22.09.2017
Umístění: Trnava, hřbitov
Nápis:
Památce padlých ve světové
VÁLCE 1914-1918.
Obec Trnava.
JAK. DIVIŠ
1887-1916.
VÁC. DIVIŠ
1888-1918.
JAN DIVIŠ
1895-1915.
JAN DIVIŠ
1891-1918.
FR. DOLEŽAL
1898-1918.
JAN DOLEŽAL
1881-1916.
LAD. DOLEŽAL
1895-1916.
JAN HNÍZDIL
1891-1915.
FR. KOPULETÝ
1894-1915.
JAN MOTÁČEK
1887-1914.
FR. NOVOTNÝ
1885-1917.
JAK. SALÁK
1873-1916.
ANT. SALÁK
1879-1915
ANT. SALÁK
1891-1917
CYR. VEŠKRNA
1885-1914
ALOIS PAJER
1898-1915
JAK. ZAHRÁDKA
1887-1917
FR. KLUSÁČEK
1894-1915
FR. KLUSÁČEK
1886-1916
FR. SVOBODA
1878-1917

OBEC POCOUCOV.
JAN FERDA
1898-1920.
JOS. FERDA
1888-1914.
JAN PAVLÍK
1883-1916.
JOSEF PAVLÍK
1878-1915.
JOSEF VÁVRA
1877-1915.
ANTONÍN VÁVRA
1893-1918.
EMAN. BENÁČEK
1889-1918.
JAN CEJPEK
1890-1915.
FRANT. OŠMERA
1883-1915.

OBEC PTÁČOV.
JAN HRŮZA
1879-1918.
JAK. ČAPEK
1892-1914.
FR. MITISKA
1890-1917.
KAR. KUBÍČEK
1889-1916.
PETR MITISKA
1892-1915.
ANT. NOVÁČEK
1873-1916.
JAN VODKA
1884-1919.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-9021
Pomník přidal: František Mrvka

Pamětní deska Václav Lysák

Autor: Radek Říha, Jiří Žák, 18.02.2007
Umístění: Trnava 4, náves, poblíž obecního úřadu
Nápis:
„RÁD UMÍRÁM PRO ČESKÝ NÁROD
V PŘESVĚDČENÍ, ŽE PŘISPÍVÁM
K ZNOVUDOBYTÍ NAŠI SVOBODY.
BOŽE CHRAŇ MOU VLAST A NÁROD!“

PLUKOVNÍK GEN. ŠT. A RUSKÝ LEGIONÁŘ
VÁCLAV LYSÁK
*17.IX.1895 +3.VII.1942 UMUČEN NĚMCI.
VYZNAMENÁN VÁLEČNÝM KŘÍŽEM 1939
A POVÝŠEN NA BRIGÁDNÍHO GENERÁLA
IN MEMORIAM.
Poznámka:

Plk. gšt. Václav Lysák byl jedním z významných velitelů ve vojenském odboji Obrana národa.
Slavnostní odhalení pamětní desky na rodném domě Trnava čp. 4 proběhlo dne 20.07.1947.(zdroj databáze CEVH MO ČR)
Lysák Václav (Vasilij), nar. 17.9.1895, Trnava okr. Třebíč. V RU armádě sloužil u 81. pěšího pluku jako svobodník j. d. Zajat 7.9.1915, Tarnopol. Do čs legií v Rusku se přihlásil ve Veselé Hoře, zařazen 16.6.1916 jako podporučík k 1. střeleckému pluku. Do vlasti se vrátil jako kapitán 1920.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/3147257 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6113-09022
Souřadnice: N49°15'12.71'' E15°55'34.83''
Pomník přidal: Radek Říha, Jiří Žák
Doplnění informací: Ing. František Jedlička